АРС стартира кампания за българските работници в чужбина

as

Въпреки относително ниската безработица в България – икономическото състояние на страната, ниските заплати, липсата на перспектива и най-вече стратификацията между големите градове и бедните райони от вътрешността, принуждават много хора да работят зад граница. Над 2,5 милиона българи работят в чужбина. Голяма част от тях са изложени на риск от експлоатация, а най-уязвими са нискоквалифицираните работници, заминаващи за първи път зад граница, които често не знаят езика на страната, в която пристигат, както и трудовите си права. Въпреки отпадането на ограниченията за работа за български работници в рамките на ЕС, голяма част от тях остават в сивия сектор, вплетени в мрежите на нелегални посредници и принудителна експлоатация . В много случаи, те работят срещу заплащане далеч под гарантирания минимум, при ужасяващи условия и нерегламентирано работно време достигащо до 15-16 часа на ден. Зачестяват и случаите на трафик на хора, при които документите на работниците са задържани от работодателите и те са принуждавани да извършват робски труд без заплащане.

С надигащата се вълна от ксенофобия и възхода на крайната-десница в контекста на бежанската криза в Европа, българските работници в чужбина са подложени на още по-голям натиск. Редица държави в ЕС започнаха да приемат законодателства ограничаващи правата на работниците от източна Европа, като след Брекзит и анти-мигрантската истерия заляла континента, българите все по-често стават жертва на расистки нападения и социално изключване заради своя произход. Рестриктивното законодателство, анти-мигрантските настроения и режимът на мобилност налаган от европейските държави увеличават предпоставките за експлоатация на работниците-мигранти.

В този контекст, ние, работниците от Автономен Работнически Синдикат започваме мащабна кампания за защита на нашите колеги зад граница. Благодарение на опита в сферата на прекарийния и мигрантски труд, който добихме през последните години, както и международните контакти, които установихме в повечето европейски държави, ние решихме да се намесим и да поведем активна борба срещу трудовата експлоатация в този, често пренебрегван от синдикатите, сектор. От 01.01.2017г. нашите клубове в цялата страна ще се превърнат в информационни центрове, в които всеки работник, възнамеряващ да работи зад граница ще може да получи цялата информация, която му е необходима преди да замине. Откриваме и гореща линия за сигнали от наши сънародници в чужбина, които са били или в момента са жертва на трудова експлоатация.

15292858_10154853483024225_1190942354_o

Наред с тези инициативи, ние смятаме да отидем една крачка напред. Една от перспективите пред тази кампания е да организираме българските работници-мигранти в тяхна собствена синдикална организация, която прелива отвъд националните граници и чрез която те ще могат да защитават правата си, както в България, така и във всяка друга точка на Европа. Ние, също така се стремим да поставим борбите на българския мигрантски труд в по-широкия контекст на съпротивата срещу неолибералните политики на остеритет и структурни реформи подкопаващи социалните системи и правата на работниците в пан-европейски мащаб.

Заедно, можем да сложим край на експлоатацията и прекаризацията на труда и животите ни!

Очаквайте повече информация за кампанията в следващите дни.  

2 thoughts on “АРС стартира кампания за българските работници в чужбина

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *