България с най-висок ръст на неграмотност в Европейския съюз

Българските ученици до 15 години четат на-лошо в сравнение със свои връсници в другите страни на Европейския съюз съобщава доклад на Европейската комисия по образование, култура и младежта. Изследването обхваща 27-те страни членки на ЕС, плюс Турция, Норвегия и Лихтенщайн. 41% от подрастващите в България влизат графата „неграмотни”, по критериите за оценка на PISA и качеството на образованието в страната непрекъснато пада.Причините за това са липсата на квалифицирани преподаватели, експерти и учебни програми.

С втори на-лош резултат – 40% се нарежда съседна Румъния.

От страните в ЕС само Белгия, Естония, Финландия и Полша са постигнали целта си от миналата 2010 г. този дял да спадне от 20 на 15%. За Финландия е най-висок – 8% от учениците.

В само осем от изследваните страни обаче училищата осигуряват специалисти по четене и писане, които да оказват помощ на учениците и учителите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *