Държавата съкращава учители по време на криза

С нас се свързаха учители от град Русе, които са били съкратени насред кризата, а директорът сочи като причина за това липсата на финансови средства.Ситуацията е абсурдна, особено в контекста на заявената по медиите политика на властта за запазване на работните места застрашени от кризата. Докато държавата тегли милиарди кредити и ги предоставя на бизнеса под формата на кредити или безвъзмездни помощи по схемата 60/40 с цел съхранение на работните места, същевременно същата тази държава с лека ръка съкращава хора и то в един от секторите с най-голямо обществено значение – този на образованието.

В следващите редове публикуваме сигнала на учителите от Русе, като призоваваме учителите от цялата страна да ни сигнализират ако са засегнати от или са чули за подобни съкращения в техните населени места.

До Автономна Работническа Конфедерация

Привет!

С това писмо бихме искали да Ви призовем към подкрепа в тази сложна ситуация както в страната така и в целия свят. Ние сме учители от Русе. Директорът на училището ни съкрати от работа на 30.03.2020г. по чл. 70, ал. 1 от КТ, като посочи причината , че в бюджета няма достатъчно пари и предвид ситуацията с пандемията, няма друг избор освен да съкрати учителите, които са на временни договори. По същия начин съкрати и други възпитатели, назначени през месец септември 2019г като заяви, че ще има и следваща вълна съкращения. След обявяване на грипната епидемия, възпитателите в училището не бяхме ангажирани с провеждането на онлайн обучението, въпреки че доброволно се интересувахме от начините да окажем подкрепа на учениците. От училищното ръководство в платформата Школо БГ беше качено съобщение, че от 30. 03.2020г. и възпитателите ще бъдем включени в дистанционната форма. Имахме готовност да работим в тази форма на обучение и очаквахме препоръки и указания от страна на ръководството. Преди това всички възпитатели бяхме в платен годишен отпуск, без да ни питат и без да ни уведомят. В края на Март 2020г., директорът на училището ни информира, че се налага да ни съкрати от работа, така също и други възпитатели, които не сме на постоянни трудови договори. Смятаме, че от ръководството на училището ни подведе, като ни съобщиха, че на 30.03.2020 и възпитателите започват онлайн работа. Фактът, че повечето от нас са с временни договори със срок на изпитване дава на работодателя , в случая директора, прави да ни съкрати без основание. Разговорите ни с него се оказаха неуспешни и безрезултатни. Директорът отново изтъкна причината, че в бюджета няма достатъчно парични средства. Бюджета бил намален на 75 процента. Попитахме относно интереса на децата, как ще бъдат защитени правата им и какво обучение ще им се предложи, но въпросите ни останаха без отговори. На въпросите относно включването ни в онлайн обучението и готовността ни за извършване на задълженията ни отново отговора беше отрицателен. Директорът твърди, че това е единствения вариант в тази ситуация , като се оправдава с липсата на финансови средства. В този ред на мисли, бихме искали да попитаме дали като се съкратят няколко учители ще се спаси финансовото положение на въпросното училище? Да се използва кризисната ситуация в страната за да се съкращават учители, които реално в тази обстановка нямат възможност да си намерят работа както в образователната , така и в други сфери е крайно неморална, недобронамерена и антихуманна постъпка. Много от нас вече предприеха стъпки в търсене на други варианти за работа в образователната и в социалната сфера, но на този етап не се приемат кандидатури за работа. В тази кризисна ситуация да се съкращават учители от работа , въпреки, че правителството огласява за свой приоритет да се запазват работните места, е престъпно деяние. Вместо да проявяват съпричастност, недоброжелателни личности се възползват от ситуацията с единствената цел да спестят средства, без да се замислят , че оставят хора на улицата, без доходи, в сектор, в който има постоянна нужда от кадри, какъвто е образованието. В създалата се ситуация решихме да подадем сигнал в Инспекцията по труда гр. Русе. От посочена институция обаче ни информираха, че поради пандемията не се провеждат консултации и е необходимо да се обадим на посочен от тях телефон. След проведения разговор ни съобщиха, че няма как да ни помогнат и вместо това ни посъветваха да си търсим правата в съда. Междувременно от платформата за онлайн обучение става ясно ,че в паралелките на 5 а, 5 б клас , часовете за самостоятелна подготовка и интереси са възложени на други възпитатели в прогимназиален етап, които същевременно са възпитатели на сборни групи в по-горни класове. Заниманията включени в занималнята са в рамките на 15 минути. Бихме искали да попитаме не се ли нарушават правата на децата, чиито родители са подписали декларации в началото на учебната година да бъдат включени в целодневна форма на обучение? В рамките на 15 минути дневно как точно се оказва подкрепа на децата и семействата? Ние като възпители на въпросните паралелки бихме били в полза на децата и техните семейства за достъп до качествено образование, за оказване на образователна , социална и консултативна подкрепа. Пишем ви това писмо в навечерието на най-светлите празници с надеждата да бъдем чути. Питаме с огорчение, с болка , с накърнено чувство на справедливост, с отчаяние….. Къде остана човешкото отношение? Къде остана съпричастността за която ни говорят от трибуните на правителството? Какъв достъп до равни права за образование се предлагат, след като се съкращават учители защото няма пари в бюджета, който доколкото знаем е гласуван в началото на учебната година? Защо е необходимо да бъдем изхвърлени от работните си места, като ненужни в тази ситуация? Защо се допуска Директори да властват в училищата, които са на държавата, и да уволняват хора в тази ситуация? Как се преструктурират часове по занималня и се свеждат до рамките на 15 минути? Задаваме въпроси на които не можем да си отговорим. Надяваме се да можете Вие да ни отговорите! Молим за вашата съпричастност в тази трудна ситуация!

Благодарим за оказаното внимание!

С пожелания за здраве и благоденствие!