Инициатива за създаването на Aсоциация на Извънредно Безработните

С настоящия документ обявяваме инициатива за създаването на организация на временно безработните заради кризата и формулираме нейните цели и идеи. Целта е чрез нея, всички тези, които сме оставени без препитание заради безпрецедентната здравна и социална кризи, да се организираме в защита на общите ни интереси.

Членството в новата организация е свободно и безплатно за всеки загубил препитанието си или голяма част от доходите си заради кризата. Новата организация не събира членски внос, защото целта е останалите без работа да получат синдикална закрила, без това да влошава допълнително тежкото икономическо положение на временно безработните. Основна цел на организацията е да спомогне за формулирането на общи цели и приоритети за справянето с безработицата, изхождащи от интересите на работниците и изготвяне на стратегия и тактика за тяхното осъществяване. Обединението ще ни даде силата да говорим сами от свое име и ще пресече опитите на политически партии или съмнителни НПО структури да инструментализират недоволството и да го използват за свои политически цели.

Основните линии на действие на новата Организацията на извънредно безработните към АРК са две:

1. Взаимопомощ.

Предоставяне на юридическа помощ и съвети за хората, на които предстои да се регистрират на борсата. Помощ с онлайн регистрациите и други практически проблеми, пред които се изправяме.

2. Защита на материалния интерес на безработните

Организация на колективни действия, включително подписки, петиции, протести и други за оказване на натиск за подсигуряване на доходите на засегнатите от кризата. В тази връзка ще действаме за незабавното прилагане на следните мерки:

– Незабавно изплащане на еднократна финансова помощ от 1000лв за посрещане на текущите нужди на всеки един български гражданин, останал без доходи заради Пандемията.

– Премахване на ограниченията на осигурителните права на хората, ползвали борса през последните 3 години и премахване на принудителния труд.

– Централно замразяване на плащанията по кредитите и наемите.

– Плащането на битовите сметки – вода, ток, парно, да продължи да бъде замразено до овладяване на кризата.

– Незабавно налагане на контрол върху цените на стоките от първа необходимост с цел пресичане на спекулата. Наказания за спекулантите, еквивалентни на извънредната ситуация.

– Създаване на фонд “Обществена Солидарност” за справяне с икономическите ефекти от кризата финансиран директно от държавния бюджет. Основна функция на фонда следва да бъде пропорционално разпределение на средства от бюджета за гарантиране на доходите на домакинствата засегнати по един или друг начин от кризата в това число съкратени, изпратени в неплатен отпуск, хора на свободни професии, както и работници в туристическия бранш, които изобщо няма да бъдат назначени в началото на сезона. Водещ критерий за определяне на размера на средствата за всяко домакинство ще се определя според размера на домакинството.

3. Самоорганизация

– колективен отказ от плащане на сметки и вноски по кредити

– самопонижаване на цените

– акции срещу спекулантите

Ние считаме, че създаването на Асоциацията на извънредно безработните като средство за самоорганизация, солидарност и обединена съпротива срещу своеволията на властта, е абсолютно необходимо в настоящата безпрецедентна ситуация.

Ако искате да помогнете за създаването на организацията или просто да станете член – пишете ни на avtonomna@gmail.com, директно във фейсбук на страницата на Автономна Работническа Конфедерация – АРК или се свържете с някои от координаторите по места:

София : 0885278150

Варна: 0893474743