Кампанията “Сезониери” и предизвикателствата пред синдикалната борба в сектора на мигрантския труд.

13055660_978832182194783_3524749086415514879_o

Този текст е преведен като част от кампанията на Автономен Работнически Синдикат за българските работници мигранти в чужбина. Една от основните цели на кампанията е както споделянето на информация между работниците от различни държави и различни сектори, така и координацията на техните борби и поставянето им в общия контекст на социалната борба срещу експлоатацията и неолиберализма в Европа.

Крачка напред в солидарността

Есента на 2013: Около 70 работника в земеделието от Румъния и Сърбия решават да оставят инструментите. С помощта на мощен протест те привличат общественото внимание към непоносимите си условия на работа. Месец по-късно, земеделски работници от Унгария и Румъния се свързват с работническия синдикат PRO-GE, с цел да започнат борба срещу експлоатацията. Около година по-късно започва кампанията “Сезониери” за работниците в Австрия: “сезониери” значи “сезонен работник” на румънски. Каква е целта на кампанията? Кое направи необходимо нейното провеждане? Какви предварителни заключения могат да се извадят от трите години на нейното провеждане? Следва увод върху активисткия поглед над кампанията “Сезониери”, нейните дейности, цели и препядствия.

Борбите за правата на земеделските работници извадиха на бял свят това, което изглежда е общоприета практика в сектора: заплащане, свалено значително под колективните трудови споразумения, нарушения на законовия максимум на работните часове, отказ на компенсации за извънредни часове, настаняването на работниците при ненормални условия, отчасти насилствено, будейки подозрения за широко разпространен трафик на хора. Всичко това се случва точно до нас – в света на производството на нашите така високо ценени местни зеленчуци. Вече цитираните примери са шокиращи, особено при положение, че на тези групи, които се борят за правата си, едва сега им се дава възможност да се организират и съпротивляват. Сезонната работа, меко казано, е измежду най-несигурните форми на мигрантска заетост. Случаите показват, че борбата за работнически права е възможна, въпреки изключително неблагоприятните условия: в Бургенланд,  работниците представени от синдиката PRO-GE достигат до споразумение на стойност хиляди евро. Подобен е случая с други работници, представлявани от Камарата на Tруда, които стигат до извънсъдебно споразумение, в което работодателят в Тирол гарантира допълнителни плащания, възлизащи на около 110, 000 евро.

Сезонната работа и пазарът на труда в земеделието

Законовият термин “сезонна работа” (описан официално като “временно приети чуждестранни работни сили”) обозначава временни трудови взаимоотношения, които не предлагат перспектива за дългосрочна заетост. Сезонните работници (идващи извън рамките на ЕС) имат нужда от разрешителни за работа; тяхното издаване е ограничено до регулирани контингенти, определени за всяка държава. В същото време, мнозинството наети в земеделието са предимно (временни) мигранти от така наречените нови членки на ЕС от източна и югоизточна Европа, които, с изключение на жителите на Хърватия, се възползват от свободен достъп до пазара на труда. По време на натоварени периоди, земеделието и лесовъдството са високо в класацията на секторите с най-голям дял работници мигранти. По официални данни над 55% от наетите в земеделието и лесовъдството нямат австрийско гражданство. Ситуацията е дори още по-сложна по отношение на колективните трудови договаряния. В зависимост от държавата, както и вида бизнес (ферма, градински център, изба, т.н.), съществуват различни видове подобни договаряния. Въпреки това, те имат нещо общо: правно обвързващи са. На практика обаче, те твърде често са нарушавани – минималната заплата за неквалифицирана земеделска работа е ниска, между 6.70 и 7.30 евро бруто, което значи преди облагането с данъци и социални осигуровки.

Разсъждавайки върху земеделските политики и трудовите борби заедно

В Австрия, не само че съществува омагьосан кръг в земеделското производство, където ценовият натиск, създаден от търговията на едро, принуждава земеделските бизнеси да произвеждат за по-малко пари, но и съпротивата срещу него е много слаба, инициирана най-вече от малките производители. Европейските и националните земеделски политики са насочени към увеличаване на обработваната земя, но разрушителната ценова политика за земеделска продукция води до системна свръх-експлоатация на работната ръка – независимо дали това са членове на семейството, работещи в предприятието, или служители. Докато чрез приемането на тази стратегия, големите бизнеси успяват да максимизират печалбите си, то по-малките едва успяват да оцелеят икономически. Нещо повече, “био” и “местна” продукция не означава социално справедлива продукция. “Справеливата търговия” е установен термин, когато говорим за внос на стоки от чужбина, но въпросът въобще не се повдига, когато ябълката е от Стир, ряпата от Тирол или гроздето – от Бургенланд (градове в Австрия – бел.пр.)

Кампанията Сезониери цели интегрирането на правата на работниците и анти-расисткия дебат в света на земеделието и, от друга страна, включването на земеделския труд в дневния ред на работническите синдикати.

Кампания Сезониери – дейности и цели

Кампанията е обща инициатива, подета от голям брой участници, която може да се разглежда в контекста на синдикализма, мигрантството и земеделието. Основната цел е да се осведоми обществото относто съществуващите права за колективни трудови споразумения, трудовите и социални закони, както и да се предложи подкрепа при търсенето на тези права на индивидуално и колективно ниво. Второ, кампанията Сезионери подкрепя борбата на работниците и самоорганизацията. Трето, кампанията цели не временно, а значително и устойчиво подобряване на жизнените и трудовите условия на работниците в земеделския сектор.

Споделяме информация на редица езици, имаме телефонна линия, активно се свързваме с работници по нивите, протестираме с големи транспаранти по граничните райони, извършваме правни консултации и участваме в преговори. Сътрудничеството между членове на профсъюзите, служители на НПО-та и активисти е ключово за нашата работа. Въпреки че разликата в културата и начина на работа на организациите на моменти е предизвикателство, точно този микс от умения прави тази кампания успешна. Бидейки активисти, участвайки в редица социални и анти-расистки борби, Сезониери представлява конкретната практика на изправянето срещу несигурността и създаването на среда за повече солидарни действия от наша страна.

Постижения и предизвикателства

Година и половина след като тези 70 работници отказаха да се явят на работа в Тирол, посетихме някои от тях в родния им квартал в Сибиу, Румъния. Интересуваше ни да документираме как са се борили за правата си досега и да видим до какви заключения са достигнали. Всички ни посрещнаха сърдечно; мненията относно тази борба обаче не можеха да бъдат по-разнообразни: някои смятаха, че са загубили възможността да работят в австрийското земеделие поради своята бойна репутация; това бе считано като проблем, особено след като те изпитваха икономически затруднения без доходите си от работата в чужбина.

112747600_1_644x461_italia-fara-costuri-de-mediere-sezonieri-in-agricultura-bucuresti

Други бяха щастливи от оставянето на сезонната работа в миналото и смятаха за по-добър избор да останат у дома при децата си. Една част бяха съветвали други винаги да се борят за заплатите и социалните си права; друга не бяха склонни да дават този съвет, тъй като считаха, че изисква огромни усилия, а цялостният резултат е незадоволителен. Двама бивши работници, които започнаха дела срещу работодателите, сега са дейни участници в кампанията.

По време на кампанията, PRO-GE успешно успя да се пребори да се изплатят заплатите, отказани от работодателите. Отчасти, бяха постигнати и други, по непреки подобрения – например, подобряване на силата за преговори на работниците с помощта на информирането им за закона; или увеличаването на обществения натиск и оттам заставянето на работодетелите да се пречупят пред исканията на работниците. Трудещите се в земеделието сега използват знанието, разпространено чрез тази кампания относно минималните заплати, максималното работно време и т.н., за да постигнат подобрения в трудовите си отношения.

Въпреки това, предизвикателствата продължават: нашето неумение да комуникираме на различни езици създава чести спънки; изправени сме пред трудните задачи да изградим доверие и трайна организация в сектор, характеризиран от постоянното движение на работниците в него; досега не сме открили достатъчно средства за това да окажем по-систематичен натиск за да преминем отвъд единичните успешни случаи и да постигнем устойчиви промени в работните и обществени отношения. На последно място, целта да създадем социални пространства за самоорганизация на работниците все още не е постигната.

Добре дошли на Ягодовата Беритба

В този контекст, ние проведохме форум за профсъюзите, (мигрантския) земеделски труд и синдикализацията озаглавен “Добре дошли на Ягодовата Беритба! Вашата минимална заплата е …” в края на май 2016. В продължение на два дни, колеги от синдикатите, активисти и земеделци от Германия, Ирландия, Италия, Австрия и Щвейцария обменяха опит и обсъждаха организацията на работниците в синдикати в този сектор. За да анализираме и сравним предизвикателствата и стратегиите и да научим най-добрите практики, имаме за цел да споделим и разпространим това знание.

Повече информация на английски на – sezonieri.at

 

Целия текст на книгата  “Добре дошли на Ягодовата Беритба! Вашата минимална заплата е …” можете да откриете в офисите на Автономен Работнически Синдикат, или онлайн на – arsindikat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *