Най-бедни сме – според доклад на Европейския съвет

Хората в България живеят по-бедно в сравнение с другите страни от Европейския съюз. 41,9% от българското население изпитват сериозни материални затруднения. Средния процент за Европа е 8,1% се съобщава в доклад на Съвета на ЕС занимаващ се с въпросите на българските реформи, цитиран от БТА. Делът на пенсионерите живеещи в бедност също е относително висок – 66%. Общата статистика е че животът на хората в България рязко се е влошил за последните няколко години.

Препоръките, които предлага Европейска съвет са: продължаване на пенсионната реформа; нарастване на заплатите, обвързано с прираста на на производителността на труда; модернизиране на публичните служби по заетостта; подпомагане на младежи с ниска квалификация и продължаване на образователната реформа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *