Нови нива на безработицата отчита ЕВРОСТАТ

Поредните високи нива на беработицата отчита ЕВРОСТАТ за септември 2011 г. в Европа. За целия Европейски съюз тя е нарснала с 9.7% след 9.6% за месец август. В България тя достига 11.9% (с два пункта по-висока от предходния месец). Броят на безработните в ЕС се е увеличил със 174 хиляди души и достига вече 23 264 000.

Сред страните с на голямо годишно покачване се нареждат на първо място Гърция (от 12.6% до 17.6%), следвана от Испания (от 20.00% до 22.6%) и Кипър (от 6 до 7.8%).

Най-големия годишен спад пък е отчетен в Естония, Латвия и Литва.

Страните с най-ниска безработица в Европейския съюз пък са Австрия (3.9%) и Холандия (4.5%).

През септември се отчита и голямо покачване на младежката безработица (до 25 години), от 21.4%. Най-висока тя остава в Испания (48%) и в Гърция (43.5%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *