Ново повишение на държавните такси

Правителството прие поправки в „Тарифа 14” с които повиши някои данъчни ставки и разшири обхвата и обема на държавните такси. Поправките са обнародвани в „Държавен вестник”.

За първи път е въведена такса за издаване на „Акт 16” за аптеки, оптики, ветеринарни и селскостопански магазини, която е 500 лв. За строежи на детски площадки таксата е 300 лв. За строеж на лечебни заведения за извънболнична помощ (поликлиники, медицински центрове и др.) сумата за плащане е 400 лв.

За пускане в експлоатация на нови горски и селскостопански пътища и мостове таксите ще варират от 150 до 3000 лв за обект.

Промени в обхвата и размера на таксите има и за строежи на жилищни сгради. За блокове от 4 категория сумата е 500 лв., а за сгради за обществено обслужване – 750 лв.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *