Предлагат проект за закриване на пощенски станции

Комисията за регулиране на съобщенията  предлага проект според който пощенски станции могат да работят само в населени места с повече от 800 жители. В населено място до 2 000 души трябва да има един пощенски клон, в населено място от 2 до 10 000 жители – по един клон на всеки 2000 души. В градовете с население от 10 до 50 000 жители, пощенската станция е една на 3 000 човека, а в такива които са над 50 000 – по една на  5 000 човека. В малките населени места под 800 души промяната предвижда да се търсят други форми на обслужване. По този начин ще бъдат закрити над 700 пощенски станции.

Ако този проект влезе в сила без работа, „на улицата” остават над 2000 души.

От Министерството на транспорта най-цинично заявиха, че до изборите пощенски клонове няма да бъдат закривани. Списъкът с тези, които подлежали на премахване щял да бъде готов до края на годината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *