Презентация на Международната работническа асоциация в Азия

10540915_10152167397226883_29889078150286913_n

От 1 до 10 август 2014 г, международната работна група към секретариата на анархо-синдикалисткия  Интернационал – Международната работническа асоциация (МРА-AIT-IWA, http://www.iwa-ait.org/) и членове от секции на МРА от Испания, Полша и Австралия, организираха серия от презентации, дискусии и срещи с местни активисти в Хонконг и Тайван. Срещите и мероприятията са били с продължителност по 8-10 часа на ден, като участие в тях са взимали средно от 30 до 50 човека. В мероприятията допълнително се включват и други активисти на МРА от различни части на света, чрез аудио и видео-конферентни връзки.

В Хонконг и в Тайван засега няма анархо-синдикални инициативи и местните участници са били сериозно  заинтригувани. В Хонконг са дошли  и социални активисти, някой от които са реално ангажирани в работническото движение там. В Тайван – различни хора, включително някой профсъюзни активисти от официалните профсъите както и хора свързани с  Индустриални работници по света – IWW (IWW – Industrial Workers of the World, другото голямо международно обединение на анархо-синдикалистите със секции в САЩ, Австралия, Великобритания, Ирландия, Германия, Гърция и др, бел.ред. http://www.iww.org/). Темите, които станаха център на дискусиите в Хонконг и Тайван бяха от различен характер.

Членовете на МРА представиха идеите и практиката на анархо-синдикализма, разказаха, каква е структурата на Международната работническа асоциация и как функционира тя. Представители на секции на МРА от Австралия, Бразилия, Великобритания, Испания, Полша, Русия и Словакия, споделиха своите идеи и опит, дадоха множество примери за това, как метода на прякото действие може да донесе успех в борбата. Събралите се хора задаваха най-различни въпроси, започвайки с това, как работят анархо-синдикалните федерации, как се организират  и как взаимодействат с наемните работници.

Раздадени бяха печатни издания на английски и китайски език, периодичния бюлетин на МРА, брошури и текстове, подготвени предварително.

iwapresennnn_0

Мероприятията в Хонконг

В тридневни беседи и презентации взеха участие местни активисти от следните организации, групи и инициативи: Хонконгския ресурсен център на социалното движение Autonomous 8a, Група на приятелите на работническата автономия, “Хонконг уоркърс нюз”, Група по проблемите за обновление на града, Платформи за развитие на уличните търговци, Съюз на непалските домашни прислужници, Групи за поддръжка на селищата Чой Юен, Асоциацията на общностите Самсейпоу. Презентациите бяха водени от членове на Анархо-синдикалната конфедерация на Австралия и Съюза на синдикалистите в Полша. Бяха организирани видео-конференции с участието на представители на КРАС (Русия), CNT-AIT (Испания), Солидарната федерация (Великобритания), “Пряко действие” (Словакия) и Бразилската работническа конфедерация. Сред участниците в мероприятията от хонконгска страна бяха и представители на социалните движения, групи, които се занимават с подкрепа на работници-имигранти и местните общности, сблъскващи се с проблемите на изселванията на бедни хора от градовете, което властите наричат “облагородяване на градското пространство”.

Работниците-имигранти в Хонконг много често живеят и се трудят в много лоши условия . Общият им брой се оценява на около 290 хиляди души, предимно от Индонезия и Филипините. Те работят основно като  домашни работници,като  условията при които се трудят се характеризират с много висока степен на експлоатация – ниско заплащане, дълъг работен ден и неясни трудови задължения, което позволява на работодателите им да произволничат както си искат. Освен всичко това работниците – имигранти се сблъскват и с битов расизъм и институционализираната дискриминация от страна на официалните профсъюзи и държавната бюрокрация.

Много групи от социалните движения се занимават с оказване на помощ на жителите от местните общности в организацията на борбата им срещу разрушаването на домовете им и тяхното изселване. Хонконгските власти отговарящи за обновлението на града под формата на “реконструкция”, разрушават и изселват принудително цели квартали.

Полицейското насилие е постоянна заплаха за участниците в демонстрации в Хонконг и дошлите на срещата активисти искаха да обсъдят креативни методи за организиране на демонстрации и протести. Хонконгските другари бяха  благодарни за беседите и практическите примери, които споделиха с тях “Солидарната федерация” и “Съюза на синдикалистите от Полша”.

Трите дни на дискусии, последвани от неформални срещи и интервюта, дадоха възможност да се обсъдят множество теми, представляващи взаимен интерес и да се обменят идеи за организиране и борба.

unnamed4

Мероприятия в Тайван

Презентациите в Тайван се състояха след тези в Хонконг и човек можеше да усети разликата в ситуацията.

През март 2014 г. в Тайван започнаха масови демонстрации с участието на над  половин милион души. Те бяха причинени от недоволството на населението от про-китайската търговска политика на правителството. Въпреки , че основна тема на тези демонстрации беше въпросът за Китай, в тях взеха участие и редица активисти от социалните и работнически движения. Така че, когато активистите на МРА  разказаха за своя опит в участието им в масови движения, няколко души от местните активисти започнаха да задават въпроси, свързани с тяхното участие в масовите протести в Тайван. “Бразилската работническа конфедерация” сподели своя опит от участието им в протестите против повишаването на цените на билетите в градския транспорт. Бразилските другари разказаха за действията на своята организация през 2013г,  и опита в провеждането на протести в среди, където все още отсъства културата на революционна борба и съпротива. “Пряко действие” от Словакия и “Съюза на синдикалистите от Полша” също споделиха опита си в организиране на профсъюзи “от нулата”. Словашките другари представиха детайлен анализ на различните стадии в развитието на своята организация, показващи на хората примери за процеса на нейното постепенно израстване. Опитът на “Съюза на синдикалистите от Полша” в различни трудови конфликти и акции за солидарности, показа, как на практика работи методът на прякото действие.

unnamed6

 Испанската CNT представи въпроса за работническите колективи, представител на руската КРАС (Конфедерации революционных анархо-синдикалистов), разказа за социалните конфликти в Русия и ситуацията в пост-„комунистическите“ общества.  “Солидарната федерация” (Великобритания), представи своята организационна работа и трудовите конфликти в които участва. Участниците в срещите се заинтересуваха от факта, че МРА във Великобритания играе важна роля в организирането на неосигурените работници. Представителят на  австралийската Анархо-синдикална федерация разказа за борбите с нейно участие и широкия спектър от възможности, които открива метода на прякото действие.

Но най-добрата част от мероприятието бяха, разбира се, неформалните дискусии след презентациите. Хората искаха да узнаят колкото се може повече за анархо-синдикализма. Те  разбират, че профсъюзите могат да бъдат и съвсем други – не бюрократични, а организирани и ръководени от самите работници.

unnamed5

Активистите от региона са заинтересувани от нови контакти и за в бъдеще. Секретариатът и членовете на международната работна група на МРА, ще продължат своята работа по отношение на развитието на връзките в Азия и подготвят редица нови текстове на китайски език.

Източник: материали в сайтовете на МРА и КРАС (Русия).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *