Първа Балканска анархо-синдикалистка конференция, Белград, 6-7 април 2013г.

Първата Балканска анархо-синдикалистка конференция се проведе в Белград  на 6-7 април 2013 г, организирана от сръбските приятели. Участваха другари от Хърватска, Македония, Косово ,Сърбия и България, а представителите на организации от Словения, Гърция, Румъния и Турция бяха възпрепятствани в последния момент, но изпратиха своите поздрави до Конференцията.

Също така присъстваше и делегат от секретариата на Международната Работническа Асоциация (AIT-IWA). Конференцията започна с кратко представяне на присъстващите групи и организации и социално – икономическото положение и  политическата ситуация в отделните страни. Това беше използвано като основа за по-нататъшните дискусии върху теми като:

– координиране на работническото движение на регионално ниво и перспективите пред  революционния синдикализъм

– студентските борби

– ответни действия на анархо-синдикализма срещу шовинизма, расизма и фашизма в региона на Балканите

– въпроси относно опортюнизма и реформизма в работническото движение и начини за противодействие срещу тях

– въпроси свързани със сигурността на движението и укрепването на инфаструктурата му в региона.

Освен това беше направена презентация на Международната Работническа Асоциация и се проведе дискусия по конкретни проблеми на борбите на работното място. Участниците в конференцията приключиха двудневното събитие с включване в демонстрация организирана от Анархо-Синдикалистка Инициатива (ASI – Сърбия) пред Сръбското Министерство на Труда – против новия закон за стачките, уволненията и безработицата.

photo_drustvo_akcijasi_asi_protest_u_696640402

С действията си участниците отново затвърдиха позициите, които са универсални за всички работници на Балканите и по света и отново потвърдиха принципите на:

– пряката демокрация

– прякото действие и

– интернационализма

като единствен път, който работническата класа може да поеме в борбата си за свобода.

Беше обсъдена и идеята за Балканска Конфедерация, като единственото жизнено решение за мир и просперитет в региона. Общото мнение беше, че Конференцията мина успешно, подобри  сътрудничеството между групите в региона и даде възможност за плодотворен обмен на идеи, а също и основа за конкретни бъдещи общи действия. Бяха обсъдени нови начини на комуникация между нашите организации и има надежда, че този вид събирания ще се превърнат в редовна практика.

 

От участниците в Първата Балканска Анархо-Синдикалистка Конференция.

 

Смърт за държавата и капитализма!

Да живее солидарността между балканските работници!

Да живее анархо-синдикализма!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *