Регионална федерация “Пловдив”

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Драган Цанков“ 49
Телефон: 089/ 79 67 588
Приемен ден: Четвъртък в 18:30