Регионална федерация “София”

Адрес: гр. София, Ул. “Вашингтон” №43
Телефон: 088/ 42 24 096
Приемен ден: Събота в 18:30