С 41 000 души по-малко наети работници за първото тримесечие на 2011 г.

Според проучване на Националния статистически институт средната работна заплата за месец март възлиза на 689 лв. Тя бележи леко увеличение спрямо месеците януари и февруари, когато е била 633 и 663 лв.

Според изследването работещите на трудов договор възлизат на 2 150 000 души. Те са с 41 000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Най-голям спад при наетите работници за една година отчитат в сектора „Преработващата промишленост”, където техния брой е паднал с 19 400 души и в „Строителството”, където са намалели с 18 800 души. .

Най-значително намаление на заплатите за първото тримесечие на 2011 г. се наблюдават в секторите „Образование” и „Други дейности”.

Най-ниските заплати в  момента получават заетите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” (432 лв.); „Административни и спомагателни дейности” (435 лв.) и „Селско, горско и рибно стопанство” (483 лв.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *