Тежки нарушения на трудовите права в хранителните вериги

Здравейте!

Ние сме група работници от различни сектори. Искаме да сигнализираме за нередности от страна на работодатели и “бизнесмени”. Вие го знаете, но като няма сигнали и жалби от страна на работниците няма как да работите по въпроса. Много работодатели назначават служителите си на минимална работна заплата или на 4 часово работно време, а плащат на ръка повече пари. По този начин работодателите грабят своите служители и ощетяват държавата. Работниците им често се трудят далеч повече от 8 часа на ден, като някои от тях стигат дори и до 15. Никой не им плаща извънреден и нощен труд. Много често работодателите не пускат служителите си в платен отпуск, като ги карат да се подписват под молби за ползването му. Дори не им го и плащат. Често работниците не получават почивка по време на смяна и си отработват почивния ден, т.е. за да пестят заплати ги карат да си отработват почивния ден и платената отпуска. Единият като почива – другият работи цял ден и обратното. Всички некоректни работодатели имат фалшиви графици за пред проверяващите институции. Място за почивка също не им е осигурено. Много от работниците не си знаят правата и се съгласяват на всичко това, защото им казват, че е безобидно. Ето някои от тези работодатели: верига магазини “CBA” – обща тоалетна и съблекалня за мъже и жени, нямат място за почивка и имат фалшив график за пред проверяващите институции; верига от магазини “My Market”(Май Маркет) – фалшив график, не им се дава пълна платена отпуска, осигуровка на минимална заплата и без стая за почивка; верига от магазини “Примера”- работа по 15 часа на ден без полагаща се почивка по време на смяна, фалшив график. Това са една много малка част от некоректните работодатели, за които наши съмишленици сигнализираха. Безброй малки магазинчета из цяла Варна работят по този начин. Работниците по принцип нямат доверие на проверяващите институции, тъй като си извършват работата само документално. Затова не се обръщат и към вас. Ние искрено се надяваме и вярваме в това, че сте хората, които защитават нашите права! Този сигнал ще бъде публикуван във всички електронни медии и разпратен до останалите.

Успех!