Конфликт с организацията “Диви Макове” (Dive maky OZ) в Словакия

“Диви Макове” е неправителствена организация в Братислава. Словашкия анархо-синдикат “Пряко Действие”(Priama Akcia) предприе действия срещу кражбата на заплати в организацията. Михал е работник в

Read more