Ирландия

Ирландия

 

Обща информация

 

Площ: 70,273 km2

Население: 4,2 милиона

Езици: aнглийски, галски

Валута: Евро

 

Регистрация и установяване

 

Ако искате да се установите за повече от 3 месеца в Ирландия, трябва в рамките на 3 месеца от пристигането си в страната да направите искане за разрешение за установяване (Garda Siochana Distrikt) в местното полицейско управление или в отговорната служба за регистрация по местоживеене. Това е възможно, ако работите или имате достатъчно средства да издържате себе си и членовете на своите семейства, така че да не изпаднете във финансово затруднение и да не започнете да разчитате на финансова подкрепа от ирландските социални фондове.

 

Търсене на работа

 

Всеки, който търси работа в Ирландия, трябва да кандидатства за ирландски социално-осигурителен номер – PPS (Personal Public Service) номер. Той се издава в местните офиси на Министерството на социалната закрила и улеснява достъпа до социални, здравни грижи и образование. Допълнителна информация ще намерите в интернет на www.welfare.ie/topics/ppsn/apply.html .

За да започнете работа в Ирландия, не е необходимо разрешение за работа. Преди да заминете за Ирландия, е необходимо, първо да проверите възможностите за работа там и да потърсите съвет от ЕURES съветниците в България.

При пристигане, един от първите Ви контакти за съдействие за осигуряване на работа и друга информация относно Ирландия трябва да бъде един от офисите на Службите за обучение и заетост – F?S (Foras Aiseanna Saothair). Те се намират във всеки по-голям град в Ирландия. На интернет страницата на F?S (www.fas.ie) може да се намери информация за свободни работни места, а в рубриката JOB-BANK се публикуват информация за работодатели и CV-та на търсещи работа лица.

 

Частните агенции за подбор на персонала не вземат такса при търсене на работа. Те трябва да имат лиценз от Министерството на труда, бизнеса и иновациите (Department of Jobs, Enterprise and Innovation). Списък с лицензирани частни посредници може да намерите на сайта на министерството http://www.djei.ie, а също и на този на  Асоциацията на агенциите – Национална Федерация за подбор на персонал нa www.nrf.ie

Ако се нуждаете от информация относно правата Ви по време на работа, обърнете се към Министерството на труда, бизнеса и иновациите http://www.djei.ie.

Някои по-популярни местни издания, предлагащи обяви за търсене на работа са: Irish Times , www.irish-times.com; Irish Independent, www.independent.ie; Sunday Business Post, http://www.businesspost.ie; Irish Examiner, http://www.examiner.com

Полезни сайтове за предлагане на работа през лятото са: Хотелиерство и кетъринг: www.hoteljobs.ie,  www.hoteljobsireland.com,  www.hotelkeeper.ie; Временна и сезонна работа: www.nixers.ie; Работа за студенти: www.3rd-level.com; Интернационални сайтове: www.jobs-in-ireland.com; www.monsterireland.ie ; www.jobshopireland.com

За да се упражнява самостоятелна заетост в Ирландия, не се изисква разрешение, но е задължително нейното регистриране. Българските граждани в този случай следва да плащат всички такси и данъци, произтичащи от своята самостоятелна дейност, наравно с ирландските граждани.

 

Социално осигуряване и здравеопазване

 

Министерството на социалната закрила (Department of Social Protection) е отговорно за социалното осигуряване в Ирландия. Ирландската социалноосигурителна система предлага закрила при старост, болест, инвалидност, при общо заболяване и безработица. Общественото здравеопазване обхваща осем регионални здравни служби (Health Boards), които са подчинени на Министерство на здравеопазването. С помощта на PPS, номера от заплатата Ви, се отчисляват вноските за социално и здравно осигуряване. Сумите се определят според размера на дохода – по системата Pay Related Social Insurance (PRSI). Те се удържат от работодателя. За актуална информация посетете www.welfare.ie /Социалното осигуряване/

Ако се наложи да ползвате здравни услуги в Ирландия, трябва първо да се свържете с местния орган по здравеопазване (Health Board), който ще уреди Вашето посещение при лекар или стоматолог. Необходимо е да притежавате Европейска Здравноосигурителна Карта (ЕЗОК). Лечението в частните лекарски практики се заплаща изцяло от пациента.

Самонаетите се осигуряват сами. По-подробна информация е в www.welfare.ie

 

Данъци

 

Ако започнете работа в Ирландия, трябва да се обърнете към местната данъчна служба (Tax Office), за да се регистрирате. Доходите, които получавате през финансовата/данъчната година са облагаеми. Работодателят прави удръжките от заплатата на работника. Данъчното облагане в Ирландия е организирано по системата PAYE = Pay as you earn (плащай според това, което получаваш). Това означава, че плащането на данък върху дохода е пропорционално и става периодично през цялата данъчна година. С PPS номера работникът може да кандидатства за данъчни кредити, като попълни формуляр 12А (Заявление за сертификат за данъчен кредит и стандартна тарифа за минимално заплащане) и го изпрати в данъчната служба. Добре е това да се направи веднага при започване на работа, дори да е само за половин работен ден или сезонна работа.

Данъкът върху дохода се удържа още от първата заплата. Размерът му зависи от нивото на заплатата и размера на данъчния кредит. Данъчната ставка е следната: за несемеен – 20 % върху първите заработени 34 000 .00 €; 41 % върху всички приходи над 34,000.00 €.

За актуална информация позвънете в данъчните служби на 01 865 5000 или посетете интернет страницата www.revenue.ie.

 

Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax.com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта www.dendax.com и да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. По време на престоя в Ирландия следва задължително да получите Personal Public Service (PPS) номер в Department of Social & Family Affairs и да уведомите вашия работодател за PPS номера веднага след като го получите. За да може да подадете данъчната си декларация и да си възстановите данъците трябва да имате формуляр P45, който получавате от работодателя си след като приключи работния ви период ИЛИ Р60 – издава се в края на данъчната година. За да проверите дали имате надвнесени данъци в Ирландия и каква част от тях може да възстановите проверете в: http://euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-irlandia

За повече информация: www.dendax.com Tel.  +02/ 49 25 466

 

Живот

   

Делът на къщите в Ирландия е 95%, докато апартаментите са само 5%. Обичайно е да се купи къща. Само 18% от жилищата са под наем. По-трудно се намира жилище в университетските градове (Дъблин, Корк, Голуей, Лимерик) и регионалните центрове. Обяви се публикуват в местните/регионалните вестници (вечерните издания) и агенциите за недвижими имоти. Една изгодна алтернатива са съжителствата. Жилищата се предлагат най-често мебелирани. Обикновено се сключват договори за период от 6 месеца до 1 година, но е възможно и по-краткосрочни. Някои приблизителни цени за месечен наем в Дъблин: 1-стаен апартамент – € 700; 2-стаен – от € 750; 3-стаен – от € 1100; студио – от € 500.

При проблеми можете да се обърнете към центровете за безплатна консултация (Free Legal Advice Centres – FLAG) или към центровете за жилищна консултация.

Допълнителна информация: www.environ.ie

 

Образование

 

Ирландското правителство осигурява безплатно образование на основно и средно ниво. Задължително е училищното образование за децата и младежите от 6 до 16 годишна възраст. Учебниците и училищния транспорт се предоставят срещу ниски такси.

Основното образование в Ирландия (First Level Education) се предоставя главно от държавните училища. В края на това ниво се полагат тестове за оценка. Второто ниво на образование се придобива в три вида училища: средни, професионални и общообразователни училища. Това образователно ниво се състои от 3 – 4 години начален цикъл (junior cycle) и от 2 -3 години напреднал  цикъл (senior cycle).

Одобрените курсове за трето (висше) ниво също се предлагат безплатно. Приемането в тези курсове е изключително конкурентно и местата се разпределят според оценките от крайните изпити от средното училище.

Системата на висшето образование в Ирландия е изградена от 7 университета , технологични институти и колежи.

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Ирландия можете да намерите на : www.hea.ie , www.nqai.ie. Повече информация можете да получите при: Higher Education Authority, Marine House, 3rd floor, Clanwilliam Court, Lower Mount street, IRL –Dublin 2, тел. +353 1 661 2748. За признаване на дипломи в сферата на здравеопазването – в Дирекция здраве – Department Health, Hawkins House, IRL-Dublin 2, тел. +353 1 671 47 11
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

 

Интернет адреси:

http://www.fas.ie/ – Ирландската организация за заетост и обучение

https://www.djei.ie – Министерство на труда, бизнеса и иновациите

http://www.revenue.ie – Данъци

http://www.doh.ie/ – Министерство на здравето и децата

http://www.welfare.ie –  Социална сигурност

http://www.irish-times.com – Преса

http://www.hea.ie ; www.ictu.ie – Профсъюзи

http://www.enic-naric.net/ – Образование

http://www.irlgov.ie  – Признаване на дипломи

www.dohc.ie – Здравеопазване

 

Други полезни интернет адреси, на които могат да се търсят свободни работни места:

www.indaver.ie  – Международната компания „Indaver” за преработване на отпадъци с поделения в Ирландия, Белгия, Германия, Италия, Холандия, Португалия, Великобритания – с най-различни технически, инженерни и мениджърски позиции

www.penseurope.com – за специалисти в областта на рекламните материали – международната компания National Pen Ltd. ;

info@servisource.ie   и  sarills@servisource.ie – за медицински персонал –  Болнична агенция (Nursing Agency)

www.hoteljobs.ie  – за хотелиерство

gerry.thorpe@naturesbest.ie – за пакетиране на плодове и зеленчуци и контрол на качеството – фирма Nature’s Best

www.meadepotato.co  ;   eileenhanan@meaepotato.com – за най-различни позиции при един от най-големите доставчици на картофи и други зеленчуци и плодове в Ирландия –  Meade Potato Co. Ltd.

jobs_irl@mfg.com – MFG – международна компания за наемане на персонал за квалифицирани специалисти и с различни езици за целия свят

http://www.recruitmentplus.ie – фирма за наемане на персонал Recruitment Plus за счетоводители, офис администратори, инженери, медицински специалисти, специалисти по продажби и маркетинг и др.

http://prestige-employment.com – фирма Prestige Еmployment Solutions за наемане на персонал  специалисти по продажби, консултанти в застрахователни компании, персонал в кухня и др.

 

Здравеопазване

 

Документ с подробна информация за здравеопазването и социалните грижи в Северна Ирландия. http://www.hscbusiness.hscni.net/pdf/Bulgarian.PDF.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *