Литва

Литва

 

 

Обща информация

 

Площ: 65 200 кв.км.

 

Жители: 3 575 439 (към 2007г.)

 

Официален език: литовски

 

 

 

Регистрация и установяване

 

Гражданите на Република България имат право на пребиваване на територията на Република Литва за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Тези разпоредби важат и за членовете на семейството, които не са граждани на държава-членка, придружаващи или присъединяващи се към гражданина на съюза и които притежават валиден паспорт и карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. Тези от тях, които не притежават такава карта, следва да удостоверят по съответен начин, че са членове на семейство на гражданин на ЕС, след което получават безплатна виза.

 

При пребиваване, надвишаващо срока от три месеца, се изисква гражданите да се регистрират в миграционните служби. Последните издават удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане на санкции. Представя се валидна карта за самоличност или паспорт, потвърждение за наемане на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица; доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, и за сключване на пълна здравна застраховка. Удостоверенията се издават за 5 г., с изключение на студентските, които се издават за една учебна година. Молбата за издаване на разрешително за пребиваване се разглежда в рамките на 1 месец.

 

За повече информация потърсете Интернет страницата на Министерство на вътрешните работи на република Латвия:

 

www.migracija.lt

 

 

 

Търсене на работа

 

Българските граждани могат да започнат работа без разрешения за работа, като трябва да се регистрират в съответните бюра по труда – подразделения на Националната служба по труда. Те  имат право да ползват предлаганите там услуги, а при упражняване на заетост имат право на същите условия на труд, на същото заплащане и привилегии, каквито са наличните за гражданите на страната-домакин.

Самостоятелно заетите български граждани могат да се установят в Литва и да предлагат услуги свободно.

 

Специални ограничения има в някои държавни сектори като обществени служби, юридически структури, където служителите трябва да имат литовско гражданство. Работа може да си намерите чрез Националната служба по заетост, частни агенции, които също предлагат безплатни услуги, чрез вестници като, “Alio reklama”, (www.alioreklama.lt) ,“Lietuvos rytas”, а също чрез специализирани сайтове  /http://www.bakena.com/, http://www.ldb.lt  или лични контакти. Важно е да се знае, че работодателите изискват добро ниво на владеене на литовски.

 

 

 

Социална сигурност

 

Държавната осигурителна система е базирана на принципа на солидарността. Вноските се правят всеки месец и в случай на болест, инвалидност, бременност, пенсиониране и др. се получават суми от Държавния социално-осигурителен фонд, наречен “SoDra”. Работещите на трудов договор трябва да внасят 3 % от своята заплата. Останалата част от тяхната вноска – 31 % от заплатата, се заплаща от техния работодател.

 

За започващите за пръв път работа в страната е необходимо да вземат държавен сертификат за социална сигурност от местния клон на “SoDra”

 

Здравните вноски са в размер на 6%, удържани от заплатата на работника и 3% за сметка на работодателя.

 

За повече информация: http://www.sodra.com/

 

 

 

Данъци

 

Работещите заплащат данък общ доход в размер от 15%, който се изчислява от работодателя и се внася от него в държавния бюджет.  Данък се дължи обаче и върху приходи от наеми, дивиденти от ценни книжа, авторски права, плащания по застраховки и пр. Преди облагането  с данък общ доход от възнагражденията се изважда една сума, която е необлагаем доход. Тя се определя от началото на 2009 г. индивидуално за всяко лице и колкото е по-висока заплатата, толкова по-малка е сумата, представляваща необлагаем доход (NTIA). За заплати по-високи от 3150 LTL няма необлагаема сума.

 

/Пример: Ако заплатата 1000 LTL и необлагаемия минимум е напр. 290 NTIA

 

1000 – 290=710

 

710 – 15% = 106.5 LTL

 

1000 -3% соц. Осигуряване = 30 LTL

 

Заплата нето – 1000-106.5 – 30 =863.5 LTL

 

Периода на данъчно облагане е календарната година.

 

Повече информация можете да намерите на сайта на литовското министерство на финансите: http://www.finmin.lt

 

 

 

Жилища

 

Ако си купувате или наемате жилище в Литва, важно е всички документи да са изрядни, затова може да се посъветвате с агенции за недвижимо имущество, адвокат или нотариус. Информация за свободни жилища можете да получите по обяви в местната преса, или сам да публикувате обява. Информация по въпроси, свързани с недвижимото имущество можете да откриете в“Geltonieji puslapiai”- т.нар. Жълти страници. Повечето агенции, занимаващи се с недвижима собственост имат собствени сайтове, където имотите са подробно описани. Пътните агенции и туристическите информационни центрове също могат да ви дадат насока, относно наемането на стаи в частни апартаменти или къщи. Наемната цена на апартамент в гр. Вилнюс варира в зависимост от местоположението и обзавеждането му  от LTL 450 до LTL 1,500, като наемодателите обикновено желаят да сключат дългосрочен договор, или изискват авансово плащане за 2 или 3 месеца. Ако планувате да останете за по-дълго време в Литва ви препоръчваме да инвестирате в собствено жилище пред възможността да наемете такова. Полезни Интернет адреси: www.alioreklama.lt, www.imones.lt

 

 

 

 

 

Образование

 

Литовската образователна система осигурява предучилищно образование на децата от 3 до 6 години. Основното образование продължава 4 години и включва възрастовата група 6/7 -10/11 г. След това се продължава със средно образование по различни програми, като за успешното му завършване учениците полагат матура.

 

За повече информация посетете сайта на Министерство на образованието и науката :

 

www.smm.lt

 

 

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център/ Studij? kokyb?s vertinimo centras, Suvalk? g. 1,

LT-03106 Vilnius, Lithuania/ в Литва можете да намерите на : http://www.skvc.lt/

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.cedefop.europa.eu.

 

 

 

Интернет адреси:

 

http://www.sodra.com/ – Държавен социално-осигурителен фонд

 

http://www.on.lt/жълти страници

 

http://www.finmin.lt – Министерство на финансите

 

www.smm.lt – Министерство на образованието

 

http://www.ldb.lt – Национална служба по заетост

 

 

 

Посолство на България в Литва:

 

Република България няма функциониращо посолство в Литва. В края на 2011 г. по финансови причини и по решение на българското правителство посолството във Вилнюс бе закрито. Територията на Литва се покрива от посолството на Република България във Варшава, Полша.

 

Посолство на Република България във Варшава, Полша

Адрес:  Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa / Poland

Тел.: +4822 629 4071/ +4822 629 4072/ +4822 629 4073/ +4822 629 4074/ +4822 629 4075

Факс:  +4822 628 22 71

e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.bg

Website: www.mfa.bg/embassies/poland

Консулска служба на посолството

Адрес: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa / Poland

Телефон: +4822 629 4071/ +4822 629 4072/ +4822 629 4073/ +4822 629 4074/ +4822 629 4075

Факс: +4822 628 13 40

Приемно време: По – Пт, 9.00 – 12.00 ч.

E-mail: Consular.Warsaw@mfa.bg

 

За Република България е акредитирано посолството на Република Литва в Букурещ

Посолство на Република Литва в Букурещ

 

Канцелария: Bucure?ti, B-dul Prim?verii, nr.51, et. 1, ap. 2, Sector 1, cod 011973

 

Тел. +40 21 3115997; +40 21 3173373

 

Факс: +40 31 3115919

 

E-mail: amb.ro@umr.lt

 

Web-site: www.ro.mfa.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *