Полша

Полша

 

 

Обща информация

 

Площ – 312 683 000 кв. км

 

Жители –  38.7 млн.

 

Официален език: полски

 

 

 

Регистрация и установяване

 

Не се изисква разрешение за пребиваване в Полша, а се издава удостоверение за адресна регистрация при срок на пребиваване от три месеца до пет години. В този случай следва да се съобщи основанието за пребиваване. Всички формалности отпадат при пребиваване в страната за период над пет години, защото тогава при желание може да се получи статут на постоянно пребиваване.

 

 

 

Търсене на работа

 

Българските граждани могат свободно да търсят работа и да работят в Република Полша, без за това да е необходимо да имат разрешително за работа. За започване на работа е необходим персонален идентификационен номер (PESEL).

 

Договарянето на условията на труд е отговорност основно на работника и работодателя. В Полша се прилагат и два вида граждански договори – за извършване на услуга (umowa zlecenia) и за изпълнение на задача (umowa o dzie?o), но трябва да се знае, че при тях работникът е лишен от социални осигуровки и от осигуровка за безработица.

 

Законоустановеното работно време е 40 часа седмично. Извънредният труд се заплаща на 150%. Заплатите се изплащат ежемесечно. Официалните празници са общо 26 дена.

 

Работа като самостоятелно заето лице също може да се упражнява свободно в Полша.

 

Работа можете да търсите чрез локалните бюра по труда / http://www.psz.praca.gov.pl/, чрез частните посреднически агенции /списъци с лицензираните посреднически агенции са публикувани също на портала на бюрата па труда/, чрез вестници /напр. понеделнишкото издание на в.Gazeta Wyborcza/ и чрез сайтове за търсене на работа / www.jobs.pl ; www.jobcenter.com.pl ; www.praca.gazeta.pl /

 

 

 

Социална сигурност

 

Вашите социално – осигурителни права в Полша са същите като във всяка друга държава от ЕС и Вие ще бъдете третиран наравно с гражданите на страната. Започвайки работа в Полша, Вие се включвате в социално-осигурителната система и добивате право на обезщетения, които са за следните рискове: пенсия за старост; пенсия за нетрудоспособност; професионално заболяване и трудова злополука; болест и майчинство. Вноските за социално осигуряване се удържат както за сметка на работника, така и на работодателя, в следния размер и съотношение: за пенсия е 19,52% / по равно за работодател и работник/; за инвалидност е 6% / работодател – 4.5% и работник – 1.5%/; за болест 2,45% – само от работника; за трудова злополука от 0.67% to 3.33%  за сметка на работодателя; за здравно осигуряване -9%, като 7.5% от тях се покриват от ДОД ; за безработица 2,45%.

 

За повече информация посетете сайта на Социално-осигурителната компания: http://www.zus.pl

 

 

 

Данъци

 

Лице, което за първи път започва работа в Полша трябва да получи Идентификационен Номер на Данъкоплатеца (NIP). За целта се попълва формуляр NIP3 и се изпраща в данъчната служба.

 

Полша има прогресивна система за данъчно облагане с три данъчни нива. Данъците се удържат ежемесечно от заплатите на наетите лица и се превеждат от работодателите. Съществуват два прага на облагане в полската данъчна система. Ако приходите не надхвърлят 85 528 PLN, данъкът се равнява на 18%. Има и възможност за съвместно данъчно облагане на доходите на съпрузите и на преференциално данъчно облагане на доходите на самотните родители.

 

За повече информация посетете сайта на  Министерството на Финансите: http://www.mf.gov.pl

 

 

 

Живот

 

Жилище може да наемете сам или с помощта на посредническа агенция. Препоръчително е да изискате лиценза на агента. Цените на наемите варират според големината на населеното място и се движат в рамките на 900 до 1200 злоти (270 до 350 €) за студио. В стойността обикновено не влизат разходите за газ, електричество и вода. Преди подписването на договор за наем, собственикът може да поиска да предплатите една или повече месечни вноски (но не повече от 12).

 

Гражданите от държави-членки на ЕС могат да закупуват жилищен имот и гараж в Полша без да им е необходимо специално разрешение от Министерството на вътрешните работи и администрацията.

 

Цените на някои основни стоки, приравнени в евро са: хляб – 0,68 €, масло – 0,95 €, кисело мляко – 0, 43 €, 1,5 литра вода – 0,60 €, 1 литър плодов сок – 0,90 €, 1 кг. Шунка – 5,70 €, 1 бира – до 2,37 €, билет за кино – до 6,18 €.

 

 

 

Образование

 

Задължителното образование в Полша обхваща период от 7 до 18 годишна възраст на детето. Образователната система включва няколко вида учебни заведения: детски градини (3-6г.); основни училища (7-13г.); гимназии (13-16г.); след гимназиални учебни заведения; колежи за подготовка на учители; професионални специализирани учебни заведения; висши учебни заведения.

 

 

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Полша /“Бюро за Академично Признаване и Международен Обмен”/ можете да намерите на : http://www.buwiwm.edu.pl.

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu.

 

 

 

 

 

Интернет адреси:

 

www.psz.praca.gov.pl – Обществена служба за заетост

 

www.eures.praca.gov.pl – Национален Eures сайт

 

www.poland.gov.pl  – Информация за Полша

 

www.mpips.gov.pl – Министерство на труда и социалната политика

 

www.ms.gov.pl – Министерство на правосъдието

 

www.msz.gov.pl – Министерство на външните работи

 

www.mz.gov.pl/– Министерство на здравеопазването

 

http://www.panoramafirm.plРаботодатели в Полша

 

http://www.buwiwm.edu.pl –  Бюро за академично признаване и международен обмен

 

http://www.men.gov.pl  – Министерство на образованието на Полша

 

http://www.mf.gov.pl – Министерството на Финансите

www.kraz.praca.gov.pl – Легитимни частни посреднически агенци

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *