Португалия

Португалия

 

Обща информация

Площ: 92 345 кв. км.

Население: 10 642 836

Езици: португалски

Регистрация и установяване

За гражданите на България се прилага изискването, валидно за всички граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария – можете да влезете и да се предвижвате свободно в Португалия без условия или формалности, освен тази, че трябва да имате валидна лична карта или паспорт – същото се отнася и за членовете на вашето семейство.

Все пак, ако възнамерявате да останете в Португалия за период по-дълъг от 3 месеца, трябва да се регистрирате в рамките на 30 дни от края на първите три месеца в най-близката Имиграционна служба (SEF) или в Общината, където живеете. При регистрацията ви се издава Регистрационен сертификат, който е валиден за 5 г. (или приблизителният период на пребиваване, ако е по-малък от 5 г.) Повече информация ще намерите на сайта на Имиграционната служба: www.sef.pt

Търсене на работа

Португалия премахна ограниченията за работа за български граждани от 1 януари 2009 г., но трудно ще си намерите работа, ако не владеете португалски. Обществената служба по заетост (IEFP – Instituto de Emprego e Forma??o Profissional) има мрежа от 86 Бюра по труда, където можете да получите информация за свободни работни места в страната. За да се регистрирате, ви е необходим паспорт или лична карта. Можете да прегледате информацията за свободни работни места и на интернет страницата http://www.netemprego.gov.pt

Интернет страницата на Националната агенция по заетост в Португалия е  www.iefp.pt

Ако си търсите работа чрез Агенции за временна заетост, може да проверите техния статус и легитимност на следния интернет адрес: http://www.iefp.pt > Solu??es para entidades > Empresas de Trabalho Tempor?rio Regulamentadas.

Вестници, в които се публикуват обяви със свободни работни места всекидневно са: Di?rio de Not?cias, P?blico, Jornal de Not?cias and Correio da Manh?

Други интернет страници със свободни работни места:

http://superemprego.sapo.pt; www.acime.gov.pt; www.idict.gov.pt;www.sef.pt; www.min-nestrangeiros.pt/mne; www.netemprego.gov.pt

Социална сигурност

Когато тръгвате за Португалия, трябва да носите със себе си своята европейска здравно-осигурителна карта. При започване на работа и регистриране в системата за социално осигуряване (работодателят ще направи първата ви регистрация), трябва да се регистрирате и в най-близкия Здравен Център. За целта са ви необходими валиден документ за самоличност или паспорт, карта за социално осигуряване и документи за удостоверяване на пребиваването в страната. От центъра ще ви издадат лична здравна карта и ще ви определят семеен лекар.

Социално осигурителните вноски се внасят както от работника, така и от работодателя. Общата ставка е 23.75% за работодателя и 11% за работника, които се приспадат директно от заплатата. Работещите самостоятелно трябва да заплащат от 25.4% до 32%  от декларирания доход месечно.

За допълнителна информация посетете: www.seg-social.pt  При започване на нова работа, в рамките на 24 часа работникът трябва да уведоми за това системата за социално осигуряване чрез Интернет:  www.seg-social.pt > Seguran?a Social Directa [Direct Social Security]).

Данъци

Необходимо е да имате Карта на данъчно задълженото лице , която се издава от данъчните служби след представяне на документ за самоличност. Има данъчни облекчения върху следните разходи: за здравеопазване, образование, жилищни ремонти, жилищни спестявания, пенсионно спестовни планове и др. Вноските се правят от работодателя. Облагането с данъци варира в зависимост от годишния доход. При доходи под EUR 4 755, ставката е 10.5%; ако доходът надвиши EUR 64 110 – до 42%. Повече информация на: www.seg-social.pt .

Договарянето на условията на труд е отговорност основно на работника и работодателя. Разпространени са договори с определен срок, които се сключват в следните случаи: временно преместване на работник; сезонна работа; обществено строителство и дейности (в рамките на проект); промишлен монтаж и ремонт; реализиране на проекти извън основната дейност на работодателя. За повече информация: www.dgci.min-financas ; www.e-financas.gov.pt .

Договорите с неопределен срок (до 6 месеца) може да са или да не са в писмен вид. Временната и почасова работа намира все по-широко разпространение в Португалия. Съществуват над 250 агенции за предлагане на този тип труд. Агенциите за временна работа получават лиценз от службите по заетостта (TWA). Информация за лицензирани агенции ще откриете на: www.iefp.pt

Живот

В големите градове (Лисабон, Порто) и туристическите райони е трудно да се намери жилище. Наемът на 1 – 2 стайни жилища започва с 350 евро на месец. В цените на наемите в повечето случаи не се включват разходите за вода, електричество, телефон, газ, както и за обзавеждане. Трудно се намира жилище с централно отопление и климатизация. Договорите за наем обикновено са за минимум 6 месеца. Прието е да се изискват един-два месечни наема като депозит предварително. В големите градове се предлагат обзаведени стаи за студенти.

Обикновено информация за къщи и апартаменти, които се продават или се дават под наем, ще откриете във вестниците и при лицензираните посреднически агенции за недвижими имоти.

Настаняването, предлагано от работодателя е много полезен бонус и е препоръчително да търсите такъв тип работа още преди да тръгнете за Португалия.

За краткотрайно настаняване може да проверите и в “Where to stay” на официалната страница за туризъм в Португалия или в мрежата от младежки общежития в Youth Portal. За повече информация: www.apemip.pt; www.comprarcasa.pt ; www.portaldahabita??o.pt; www.inci.pt; http://thenews.net/property/;  www.visitportugal.com ; www.pousadasjuventude.pt

Образование

Ученици от предучилищна възраст до 9 – ти клас, включени в общественото образование, чийто майчин език не е португалски, имат право на подпомагане – освен редовното обучение по португалски, могат да получават и допълнителни извънредни часове при необходимост. Приемът е в съответствие с района, в който живеят родителите.

По-подробна информация за образователната система ще намерите на следните сайтове: Министерство на образованието: www.min-edu.pt, www.dgidc.min-edu.pt/equivale.asp

Министерство на науката, технологиите и висшето образование: www.mctes.pt

 

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Португалия / NARIC Portugal, Av. Duque d’?vila, 137

1069-016 Lisboa, Portugal/, можете да намерите на : http://www.naricportugal.pt

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Интернет адреси:

www.sef.pt – Имиграционна служба

www.dgidc.min-edu.pt/equivale.asp – Министерство на образованието

http://portal.iefp.pt/pnrq/index.html – Национален център за квалификация

www.seg-social.pt – социално осигуряване

www.dgci.min-financas ; www.e-financas.gov.pt – данъци

www.iefp.pt – лицензирани агенции за временна заетост

www.min-edu.pt, www.dgidc.min-edu.pt/equivale.asp – Министерство на образованието

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *