Унгария

Унгария

 

 

Обща информация

 

Площ: 93 030 кв. км.

 

Жители: 10,1 млн. души

 

Езици: унгарски

 

 

 

Регистрация и установяване

 

Унгария е пълноправен член на Шенгенското пространство.

 

Българските граждани, както и всички граждани на ЕС се възползват от принципа на свободното придвижване в рамките на ЕС. Те могат да влязат и пребивават до 3 месеца в Унгария с валиден документ за самоличност /лична карта или паспорт/.

 

Членове на семейството, които не са граждани на ЕС, могат да влязат в Унгария с валиден паспорт и с входна виза, когато това е изискване. Визата се получава без заплащане по ускорена процедура.

 

Не се нуждаят от виза граждани на страни извън ЕС, когато член от семейството им , гражданин на ЕС има разрешение за престой в Унгария

 

Гражданите от страни-членки на ЕС и членове на техните семейства имат право на престой в Унгария до 3 месеца без специални условия или изисквания. Не се изисква регистрация при имиграционните власти.

 

Гражданите от ЕС и членовете на техните семейства имат право на престой повече от 3 месеца в Унгария, ако са наети/самонаети, включени са в обучение, могат да издържат самостоятелно себе си и семействата, включително да поемат здравните осигуровки.

 

За престой по-дълъг от 3 месеца трябва да се уведомят властите и да се издаде специален документ. Компетентната институция ще издаде регистрационен сертификат за гражданите от ЕС карта за пребиваване на гражданите извън ЕС, получаващи право на престой.

 

В Унгария Министерството на вътрешните работи и Службата за имиграция и гражданство и нейните регионални дирекции са компетентните институции по въпросите за чужденците. Изключение прави издаването на визи, което е функция на Министерство на външните работи и търговия.

 

Гражданите от ЕС и членовете на техните семейства имат право на постоянно пребиваване след повече от 5 години непрекъснат легален престой в Унгария.

 

 

 

Търсене на работа

 

За търсене на работа всеки български гражданин може да се регистрира в офисите на Обществената служба по заетостта и в лицензираните частни посреднически агенции.

 

Информация за свободни работни места можете да намерите в сайта на Националната служба за заетост http://www.nfsz.munka.hu или в EURES портала: http://www.ec.europa.eu/eures, или http://www.learn4good.com/jobs/.

 

 

 

Гражданите от страни на ЕС имат право да ползват предлаганите посреднически услуги, а при упражняване на трудова заетост имат право на същите условия на труд и същото заплащане, както гражданите на страната домакин.

 

 

 

Социална сигурност

 

Работодателят удържа следните суми от брутната заплата и ги внася в съответната финансова институция – NAV (National Tax and Customs Administration):

 

  •                   социално осигуряване за пенсия – 24 % за сметка на работодателя.
  •                   социално осигуряване за пенсия – 10 % за сметка на работника.
  •                   здравно осигуряване – 3 % за сметка на работодателя
  •                   здравно осигуряване и осигуряване срещу безработица – 8.5 % за сметка на работника
  •                   1.5 % за професионално обучение
  •                   данък върху общия доход

 

Социалното осигуряване е задължително и включва пенсионно и здравно осигуряване и осигуряване за безработица. Осигурените лица получават карти наричани TAJ. Социалната защита включва всичките 3 вида придобивки: придобивки основани на осигуряването, универсални придобивки и социално подпомагане.

 

Държавният бюджет заплаща за гражданите, които подлежат на здравно осигуряване, но не могат да си плащат вноските. Здравното обслужване обхваща: преглед, спешна помощ, GP услуги /личният лекар се избира свободно/, амбулаторно обслужване, хоспитализиране. Всички граждани на Унгария под 18 и над 60 годишна възраст, които са здравно осигурени имат право на безплатни стоматологични услуги, като на частично заплащане подлежат някои специфични услуги.

 

В унгария има установане минилана работна заплата. От 01.01.2015 г. за нискоквалифициран труд тя е HUF 105 000 /654 лв./ месечно, а за квалифициран – HUF 122 000 /760 лв./ месечно.

 

 

 

Данъци

 

Основните данъци в Унгария са: данък общ доход, данък добавена стойност,  данък за превозно средство и данък наследство.

 

Размерът на данък общ доход от 1 януари 2011 г. е 16 % за всички доходи.

 

Съществуват данъчни облекчения, като от облагаемата сума се приспадат суми за платени такси за образование, за направени дарения. Облекчения ползват и семействата с деца.

 

Данъкът на работещите лица се удържа от работодателя и внася в съответните финансови институции.

 

Стандартната ставка на ДДС е 27 %, като се прилагат намаления за определени стоки и услуги.

 

 

 

Живот

 

Общите разноски на унгарското домакинство включват около една четвърт за храна, една четвърт за поддръжка на дома /при наем на жилище – до 50-60 %/. Тези две групи разходи са следвани от разноски за транспорт и комуникации /20%/ и разходи за здравеопазване и лична хигиена, облекло и развлечения. Размерът на разходите на човек е HUF 66000 месечно през 2014 г..

 

Информация за подходящи жилища за закупуване или наемане можете да намерите чрез посреднически агенции, интернет или обяви във вестниците. Има големи различия между цените в големите градове и провинцията. Цената на новопостроени жилища в столицата и в големите градове в западната част на страната може да бъдат между HUF 270 000 и HUF 350 000 на квадратен метър. Може да се намери жилище и на половината на тази цена в малките градове или села, както и цена от HUF 500 000 /напр.в частта Буда от гр.Будапеща/.

 

 

 

Образование

 

В Унгария има следните учебни заведения: детски ясли /до 3 год.възраст/, детски градини, основни и средни училища, колежи и университети.

 

Основното образование продължава 8 години. Средното образование започва от 9 –ти клас и в зависимост от типа училище приключва след 10-ти, 11-ти или 12-ти клас.  Висшето образование е представено от държавни и частни колежи и университети.

 

Полага се изпит при кандидатстване за учебно заведение за средно и по-високо образование. Всяка година се издава брошура, даваща подробна информация за висшите учебни заведения. Задължителното обучение обхваща възрастта от 6 години до 18 години. Съгласно законодателството, детските градини, основното и средното образование, обучение в специални и професионални средни училища, както и общежитията са безплатни.

 

В допълнение към държавните институции все по-разпространени са частни детски градини и училища, за които се плащат такси.

 

Важно е преди преместване в друго училище, родителите да вземат от предишното училище всички сертификати и документи, нужни за регистрацията на детето в новото училище.

 

 

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Унгария / Magyar Ekvivalencia ?s Inform?ci?s K?zpont, Oktat?si Hivatal/ можете да намерите на : http://www.naric.hu/.

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu.

 

България има подписана спогодба с Унгария за взаимно признаване еквивалентността на документи за образование от 1975 г.

 

 

 

Интернет адреси:

 

http://www.hungary.hu/ – Правителствен портал

 

http://www.kum.hu – Министерство на външните работи

 

http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en – Служба по имиграцията и гражданството

 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources – Министерство на човешките ресурси

 

http://en.afsz.hu/Engine.aspx, http://www.munka.hu/ – Национална служба по заетостта

 

http://www.onyf.hu/hu/ – Пенсионно-осигурителен фонд

 

http://www.oep.hu/ – Здравно-осигурителен фонд

 

http://www.gyogyinfok.hu/ – Национален информационен център на Министерството на здравеопазването

 

http://www.nav.gov.hu/ – Администрация за данъчен и митнически контрол

 

http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak

 

– Унгарски информационен център за академично признаване

 

 

 

Посолство на Република България в Унгария

Адрес: бул. Андраши № 115, 1062 Будапеща, Унгария

Телефон: +36 1 322 08 24; +36 1 322 08 36; +36 1 342 37 38

Факс: +36 1 322 52 15

Дежурен телефон в извънработно време: + 36 20 534 4559

E-mail: Embassy.Budapest@mfa.bg

Website: www.mfa.bg/embassies/hungary

 

Посолство на Унгария в София

Адрес: 1000 София, ул. „6-ти септември” 57

Телефон: +359 2 963 11 35; +359 2 963 11 36

Факс: +359 2 963 21 10

E-mail: embassy.sof@kum.hu

Website: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *