Финландия

Финландия

 

 

Обща информация

 

Площ: 338 145 кв. км.

 

Население: 5,2 милиона

 

Езици: фински, шведски, английски

 

 

 

Регистрация и установяване

 

За гражданите на България се прилага изискването, валидно за всички граждани на ЕС/ЕИП за регистрация на правото на пребиваване, в случай че пребиваването им във Финландия ще надвиши три месеца. Тази регистрация се извършва от местните полицейски служби.

 

В съответното полицейско управление се издава писмено удостоверение/ свидетелство за регистрация (Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisterointitodistus). За тази регистрация се заплаща такса от 40 евро. Посетете сайта: http://www.poliisi.fi  В случай че българският гражданин се придружава от членове на семейството му, те се регистрират отделно. Ако членът на семейството е гражданин на ЕС, той получава удостоверение/свидетелство за регистрация, а в случай че той е гражданин на трета страна, получава карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. Таксата за нея е 40 евро.

 

 

 

Търсене на работа

 

Финландия не прилага преходен период за търсещите работа от България. Българските граждани могат свободно да работят във Финландия, но въпреки това сериозно се препоръчва търсенето на работа да стане в България преди пристигането в страната. По този начин, с добра предварителна подготовка, адаптирането и включването в новото общество ще е по-лесно.

 

Трябва да знаете, че за финландския трудов пазар се изискват добри професионални умения и трудов опит. Не се търси неквалифицирана работна ръка. Когато започвате да търсите работа трябва да вземете предвид и езиковите си способности – можете ли да се справите за начало на английски език? Трябва да знаете, че повечето обяви за работа във Финландия изискват основни познания по фински.

 

 

 

Първа стъпка при търсенето на работа – проверете основната информация за Финландия в интернет –http://eures.europa.eu – Европейският портал за мобилност ще ви даде информация за условията за живот. Посетете също и сайта на финландската служба по заетост, в който се публикуват и обяви за работа: http://www.mol.fi. Брошурата “На работа във Финландия” (на английски – Living and Working in Finland), може да видите на сайта на Финландското Министерство на Труда: http://www.mol.fi/eures .

 

 

 

Следваща стъпка – свържете се с най-близкия EURES съветник – Информация може да потърсите и в бюрото по труда по Вашето местоживеене. Посетете също и сайта:

 

http://www.mol.fi/mol/en/99_pdf/en/92_brochures/7602_foreigners_en_est_rus.pdf

 

 

 

Изисква се регистрация в службата по заетостта. Регистрацията може да бъде извършена от работодателя или от работника. За тази цел се попълва съответен формуляр, който се изпраща на службата по заетостта – чрез регионалните бюра на службата в Усимаа, Тампере, Лапеенранта или Аландските острови.

 

В много отрасли профсъюзите и организациите на работодателите редовно договарят размера на заплащането и условията на труд, но най-често заплатата се договаря основно между работника и работодателя. Работодателите обезпечават работниците с медицинско обслужване и често с хранене.

 

За по-детайлна информация посетете сайта: http://www.mol.fi/finnwork

 

 

 

 

 

Социална сигурност

 

Вашите социално – осигурителни права във Финландия са същите като във всяка друга държава от ЕС/ЕИП. Започвайки работа в страната, вие се включвате във финландската социално-осигурителна система и съответно добивате право на обезщетения.

 

Повече информация ще намерите на :http://www.mol.fi/finnwork , http://www.kela.fi.

 

Ако бъдете нает на работа или се самонаемете във Финландия, а сте осигуряван за безработица в България, попадате под законодателството на ЕС. Според него, ако загубите работата си, за да получите обезщетение за безработица във Финландия, трябва да сте работил в страната не по-малко от 4 седмици, а при изчислението на трудовия си стаж можете да събирате отработеното време в различни страни – членки на ЕИП.

 

Благодарение на взаимните споразумения между държавите-членки на ЕС техните граждани могат да получат безплатна спешна медицинска помощ навсякъде в рамките на ЕС. За да се възползвате от това свое право трябва да притежавате Европейска Здравно-осигурителна Карта (ЕЗОК).

 

 

 

Данъци

 

В сравнение с останалите държави от ЕС, данъците във Финландия са много високи. С данъчните приходи се финансират висококачествени обществени услуги (здравеопазване, образование, сигурност, грижа за децата и старите хора). Данък върху доходите се дължи към държавата и към общината по индивидуален данъчен процент. Започвайки работа във Финландия, от данъчната инспекция ще Ви издадат карта за индивидуално данъчно облагане (verokortti), която давате на своя работодател, за да привежда данъка от вашата заплата.

 

 

 

Ако работите до 6 месеца, работодателят ще удържа от заплатата ви 35% данък (около 17 евро на ден). Ако работите във Финландия над 6 месеца, започвате да плащате данъци наравно с финландските граждани. Ще бъдете облаган за доходите си от и извън Финландия. Трябва да отидете в съответната съдебна администрация, където ще получите фински персонален код. След това от данъчната инспекция ви се издава карта за индивидуално данъчно облагане, съобразно която работодателят приспада данъка върху заплатата на работника.

 

 

 

Общинските данъци варират от 16.25 % до 21%, освен тях се плащат църковен данък 1-2%, пенсионно осигуряване 4.9%, здравна застраховка и др. По този начин, на база изброените данъци и осигуровки, се формира общо облагаем данък,  който варира от 26 до 30.5%.

 

Стандартният данък добавена стойност е 23%, като за храните е 13%, а за книги, влакове и автобусни билети е 9%.

 

 

 

Живот

 

Наемите в Хелзинки и в другите големи градове са значително по-високи от други краища на страната. Те могат да стигнат до 30% от месечната заплата.

 

Законодателството на Финландия позволява на чужденците да закупят недвижим имот. Цените силно варират според населеното място.

 

Информация за имоти ще намерите на следните сайтове: www.kunnat.net; http://www.vuokralaiset.fi.

 

 

 

Образование

 

Образователната система във Финландия включва подготвителен (нулев) клас, основно средно, пълно средно, начално професионално образование и образование за възрастни, а също и висше образование. Задължителното образование във Финландия започва от 7-годишна възраст и завършва след усвояването на всички задължителни дисциплини или след 10 години от започването.

 

Информация за образователната система и за обучението за имигранти може да получите на: www.oph.fi; www.edu.fi.

 

 

 

 

 

 

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център във Финландия / Финландския държавен съвет по образованието (Finnish National Board of Education)/можете да намерите на : www.oph.fi/english. Дипломите за висше образование могат да бъдат признати само тогава, когато курсът на обучение е над 3 годишен.

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu.

 

 

 

Интернет адреси:

 

http://www.poliisi.fi   – За регистрация; полицейски управления

 

http://www.mol.fi – Финландската служба по заетост

 

http://www.kela.fi  – Социална сигурност

www.oph.fi; www.edu.fi  – Образователна система

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *