Холандия

Холандия

 

Регистрация и установяване

За пребиваване до 3 месеца в Холандия българските граждани не се нуждаят от разрешение за пребиваване, но подобен документ се изисква от редица институции, като например банки – при първоначално откриване на сметка към тяхната система, данъчната администрация, работодателите също искат да се уверят в законовия статут на бъдещия работник. За период над 3 месеца е необходимо да се подаде молба по образец в IND (организацията за пребиваване в Холандия) за издаване на разрешение за пребиваване.
За повече информация:

http://www.ind.nl/

тел:+31 880 430 430

Търсене на работа

Холандия не прилага разрешителен режим за работниците от България от 01.01.2014 г.  Това означава, че Вие, като граждани на ЕС имате пълен достъп до трудовия пазар и можете да работите напълно легално и при равни условия. За да можете да работите в Холандия, Ви е необходим социалноосигурителен номер (така нареченият SOFI номер). Ако работите за холандска агенция за временна заетост, тя може да подаде в данъчната служба заявление за Вашия номер. В случай че не направи това, трябва сами да подадете в данъчната служба молба за получаване на социалноосигурителен номер. Можете да направите това по телефона на английски език: 0031-(0)555385385.

 

Работа може да се търси чрез: Центъра за работа и доход (CWI) – www.werk.nl – регистрацията в него не е задължителна; специализирани посреднически агенции – обикновено те първо подлагат кандидатите на психологически тест и им правят преценка на възможностите (www.mercuri-urval.com,  www.elanit.nl – за IT&T, www.birdengineering.nl – за биотехнологии, www.fashionsolution.nl  –  за модната индустрия); обяви в пресата и интернет – www.telegraaf.nl,  www.nrc.nl ; трудови борси, организирани от Центъра за работа и доход, посреднически агенции, университети и колежи.

Социална сигурност

Холандската социално-осигурителна система е една от най-изчерпателните в Европа. Тя осигурява закрила при болест, майчинство, инвалидност, старост, безработица, а също така и семейни добавки за деца. Повечето вноски за социално осигуряване се приспадат автоматично от заплатата. Те са за сметка както на работника, така и на работодателя. Ако сте легално пребиваващ в Холандия, но ви липсват средства за нормален живот поради продължителна неработоспособност или безработица, може да искате помощ от държавата. Право на помощ имате временно и само поради принудителна незаетост. При загуба на работа трябва да се регистрирате възможно най-бързо в Центъра за работа и доход (CWI). Осигурителната агенция на трудещите се (UWV) дава съвети на търсещите работа, пребиваващи легално в Холандия, на тел.: 0031 113750350.

 

Данъци

ДОД се удържа от заплатата и възнаграждението на работещия и се привежда в данъчните служби от работодателя. ДОД се определя в зависимост от така наречената ”three-box” система, т.е. има 3 категории данък:

 

  • върху доход от заетост и собственост;
  • върху доход от „солидна лихва”;
  • върху доход от спестявания и инвестиции.

 

По всяка категория данъкът се събира по различен начин. Данъкът върху различните доходи не може да се прехвърля от една категория в друга. Данъкът върху доход от заетост и собственост се изчислява по прогресивна скала. Самонаетите лица трябва да правят предварителни вноски през данъчната година, като размерът им се определя според приходите. Ако работите временно в Холандия, вероятно имате право да Ви бъде върната част от данъка върху общия доход. За целта може да поискате от данъчната служба съответния формуляр. При попълване на формуляра трябва да посочите номера на Вашата лична банкова сметка.

 

Данъците за моторните превозни средства зависят от теглото и вида на използваното гориво и може да има леки различия в отделните провинции. Повече информация за холандската данъчна система може да намерите на адрес: http://www.belastingdienst.nl/organisatie/en/tax/.   Размерът и типът на местните данъци зависят от местните институции. Най-често това са данъци за собственост, паркиране, притежаване на кучета, такси за канализация и смет, туристическа такса и други.

 

Повече информация – от местната община. За целта посетете портала www.postbus51.nl

 

Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта www.dendax.com и да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. За да може да си възстановите данъците от Холандия, ви трябва Jaaropgaaf – годишно обобщение на сумите, които сте получили от своя работодател в края на годината. Той показва обобщената сума на вашата печалба, както и общата сума, която работодателят ви е удържал от вашите заплати и изпратил като данъци на данъчните власти.

 

За повече информация: http://euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-holandia ; www.dendax.com

Tel.  +02/ 49 25 466

Живот

Животът в Холандия е по-скъп в сравнение с повечето европейски държави – особено в градовете и в централната и западната част .

Тъй като жилищата под наем са малко, ще трябва да бъдете включени в т.нар. „чакаща листа”. Препоръчва се да се регистрирате в жилищна агенция. Ако ви се предложи жилище под наем, може да го откажете само при ограничени обстоятелства. Ако сключите договор за наем, обикновено се иска депозит в размер на едномесечния наем. При прекратяване на договор за наем, обикновено се изисква най-малко едномесечно предизвестие. В зависимост от вашия доход, състояние, възраст и семейство, е възможно при определени обстоятелства да получите субсидия за наем. Ако искате да купите къща трябва да се обърнете към Агенция за недвижими имоти.

 

За повече информация:

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-infrastructure-and-the-environment– Министерство на жилищата и околната среда.

 

Образование

Задължително е училищното образование за децата и младежите от 5 до 16 годишна възраст. Това важи за всички деца, живеещи в Холандия или пребиваващи за по-дълъг период от време, независимо от тяхната националност и религия. След 18 годишна възраст трябва да се плаща такса за обучение. Често се отпускат помощи за обучение във висшите учебни заведения.

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . За признаване на дипломи в Холандия има 2 центъра: Nuffic (за висше образование)- в Хага (www.nuffic.nl) и Colo (за професионално образование) в Zoetermeer (www.idw.nl). За допълнителна информация трябва да се обърнете към Информационния център за признаване на документи: P.O. Box 7338 2701 AH Zoetermeer, the Netherlands, telephone +31-79 3217930,email: info@idw.nl . Colo се състои от 18 центрове, всеки от които e специализиран в различен сектор от икономиката.

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu.

 

Интернет адреси

http://www.government.nl  – Правителство

http://www.werk.nl   –   Служба по заетостта

http://internationalezaken.szw.nl – Министерство на труда

http://www.arbeidsinspectie.nl – Инспекцията по труда в Холандия

http://www.belastingdienst.nl/organisatie/en/ – Данъци

http://www.minvws.nl, http://www.kennisring.nl/ – Социална сигурност                                       http://www.minocw.nl/ – Образование

http://www.nuffic.nl,  http://www.idw.nl  – Признаване на дипломи

 

Информация на  холандското Министерство на труда

Ако искате да работите в Холандия, трябва да знаете правата си и да сте запознати с основните изисквания за работа и пребиваване. Така ще избегнете разочароващи ситуации. Заплатите в Холандия са по-високи от тези във Вашата страна, но това се отнася и за разходите за ежедневни нужди. Ако сте добре информирани, имате по-голям шанс да си намерите подходяща и сигурна работа и престоят Ви в Холандия да бъде приятен.  Тази брошура Ви запознава с основните факти, които трябва да имате предвид.

Вашият трудов договор

Вашите права и задължения зависят от трудовия Ви договор. Обърнете внимание на следното:

Трябва да получите трудовия договор на езика, който говорите и който е разбираем за Вас. Обикновено се сключва писмен трудов договор, но устният договор също е валиден. Договорете се ясно и точно относно:

 

  •         размера на заплатата Ви;

 

  •         кога точно ще Ви изплащат заплатата;

 

  •         заплащането на допълнителен труд;

 

  •         заплащането на пътните разходи от дома до работното място и обратно;

 

  •         заплащането на пътните разходи за връщане в България.

 

Работите ли за холандско бюро за набиране на персонал за временна заетост?

В такъв случай често ще работите за една или за няколко фирми. Специфичното на работата чрез едно такова бюро е, че трудовият договор приключва, ако фирмата, в която бюрото Ви е изпратило, няма повече работа за Вас. Бюрото не е задължено да Ви предложи нова работа. Ще Ви бъдат заплатени само действително заработените часове. Ако бъдете изпратени на работа от бюро за набиране на персонал за временна заетост, можете във всеки един момент да прекратите договора. Попитайте Вашето бюро за останалите условия на работа.

 

Работите ли за българска фирма в Холандия?

Ако сте сключили договор с българска фирма или с бюро за набиране на персонал за временна заетост, което Ви изпраща в Холандия, тогава става въпрос за командироване. Ако искате, може да продължите да се осигурявате в България. За целта Вашият работодател или Вие трябва да подадете в България молба за издаване на формуляр А1. При командироване за Вас се прилагат предвидените в холандското законодателство предписания за заплата, работно време, допълнителен труд и безопасност. Това означава, че при всички случаи Ви се полага минималната работна заплата, изплащана в Холандия.

 

Работите ли директно за Холандска фирма (а не за бюро за набиране на персонал за временна заетост)?

В такъв случай холандското законодателство e изцяло приложимо за Вас. Ако сте сключили временен трудов договор, имате право да получавате заплата през целия период на договора. Не можете без причина преждевременно да бъдете уволнени или да напуснете работа. Ако сте сключили безсрочен трудов договор, сте защитени от уволнение. Вашият работодател може да Ви уволни само с разрешение на властите. Често трудовите договори включват пробен период от два месеца. По време на пробния период работникът може да бъде уволнен без разрешение от властите.

Работна заплата

Винаги имате право на брутната минимална работна заплата, изплащана в Холандия. Вашият работодател трябва да удържа данъци и осигурителни вноски и да Ви даде фиш за заплатата, на който да е посочена заплатата, която Ви изплаща и данъците и осигурителните вноски, които удържа. От 01.01.2014 г. законово определената брутна месечна минимална работна заплата е 1485,65 евро за лица над 23 години. За лицата от 15 до 22-годишна възраст минималната работна заплата е по-ниска. Освен това имате право на 8% възнаграждение за отпуск. Минималната работна заплата се актуализира два пъти годишно, на 1-ви януари и на 1-ви юли.

 

Ако работите в Холандия чрез бюро за набиране на персонал за временна заетост, в повечето случаи съгласно колективния трудов договор за персонала за временна заетост, имате право на заплата, по-висока от минималната. Ако работите допълнително или вечер, имате право на 25% надбавка, а при нощен труд на 50% надбавка върху заплатата Ви.

Медицински разходи

В Холандия сте задължени сами да сключвате здравната си осигуровка. В повечето случаи холандските фирми няма да направят това вместо Вас! Здравната осигуровка възлиза на около 90 евро на месец, като в някои случаи можете да получите отстъпка. Работите ли за холандско бюро за набиране на персонал за временна заетост? В такъв случай бюрото е длъжно да Ви предложи здравна осигуровка. Можете и сами да си изберете друга здравна осигуровка. Холандската здравна осигуровка може да включва и членовете на семейството Ви в България. За целта трябва да регистрирате членовете на семейството си и да заплащате осигурителна вноска за Вашия съпруг/съпруга. Децата до 18-годишна възраст се включват без допълнително заплащане в осигуровката.

Ако сте назначени на работа в българска фирма и ако за Вас е изготвен формуляр А1, не е необходимо да се осигурявате сами.

Холандската здравна застраховка е задължителна за всеки. Ако нямаш – глобяват теб, а ако не те намерят – този, който ти е дал адрес (регистрирал те е при него). Базовата, най-евтина застраховка е ок. 95€/месечно. Хубавото е, че ако имаш трудов опит и си останал с ниски доходи, държавата ти плаща обратно 86€/месец (за 2017г.). Като ходиш на лекар, има такси, които покриваш според таксата на прегледа до 385€ годишно. Нарича се “собствен риск”. Ако се наложи да плащаш повече,без значение дали наведнъж или за различни услуги през годината – покрива се от застрахователя. Важи и в цяла Европа. Докторите са мъка. Пълен картел са. Обединени в “практики”. Искат само да си правиш срещи предварително, искат да се разболяваш по график, и само ти изписват разни хапчета. За сметка на това, зъболекарските услуги са евтини. А геникологичните прегледи за жени (и разни други услуги за всички, в т.ч. и спешните случаи, и прегледите при “личния практик”, и таблетките против бебе за млади жени – безплатни).

Други важни факти

Данъци

За да можете да работите в Холандия, Ви е необходим социалноосигурителен номер (така нареченият SOFI номер). Ако работите за холандско бюро за набиране на персонал за временна заетост, бюрото може да подаде в данъчната служба заявление за Вашия номер. В случай че бюрото не направи това, трябва сами да подадете в данъчната служба молба за получаване на социалноосигурителен номер. Можете да направите това по телефона на английски език: 0031-(0)555385385.

Ако работите временно в Холандия, вероятно имате право да Ви бъде върната част от данъка върху общия доход. За целта може да поискате от данъчната служба съответния формуляр. При попълване на формуляра трябва да посочите номера на Вашата лична банкова сметка.

Парично обезщетение при болест

При заболяване в повечето случаи работодателят трябва да продължи да Ви изплаща пълния размер на заплатата. Ако работите за бюро за набиране на персонал за временна заетост, при заболяване Ви се полагат 91% от заплатата. При отсъствие поради заболяване трябва да уведомите работодателя си преди 10:00 часа. Ако работите чрез бюро за набиране на персонал за временна заетост, трябва да уведомите бюрото и фирмата, в която сте назначени на работа, че ще отсъствате поради заболяване.

Безопасност на работното място

Вашият работодател е длъжен да Ви информира относно рисковете при Вашата работа. При необходимост той трябва да Ви осигури безплатно лични предпазни средства (например каска или предпазни обувки).

Жилище

Информирайте се за това кой ще заплаща жилищните Ви разходи в Холандия. Ако трябва да поемете част от тях, попитайте каква сума ще заплащате и за какво. Договаряйте се в писмен вид. Ако Ви предложат жилище, то трябва да бъде подходящо за живеене. Пансионът струва от 30 до 60 евро на седмица. Ако търсите самостоятелно жилище в Холандия, наемът възлиза на 400 евро на месец, а често е и по-висок. В по-големите градове, като например Амстердам и Утрехт, сумата за наем може да бъде много по-висока. Ако искате да останете в Холандия за повече от 4 месеца, трябва да се регистрирате в общината, където живеете.

Ако имате оплаквания относно условията в жилището, първо можете да се обърнете към хазяина си. Ако той не вземе мерки и ако продължавате да имате оплаквания по отношение на жилището, можете да се обърнете към общината.

 

Евтини магазини

 

Евтина храна и други продукти можете да намерите в Albert Hein, Jumbo, както и в Lidl и Aldi. В тези магазини има както скъпа, така и по-евтина храна, като цените на по-евтината са колкото в България и по-ниски. Храна за 1 човек, за 1 седмица излиза около 15-20 Евро. Въпреки това, когато правите вашия седмичен разчет, ние ви препоръчваме да предвидите поне 50 Евро, които трябва да ви стигнат за храна, кредит за телефон, цигари, билетчета за трамвай.

Евтини дрехи можете да намерите в магазините Primark.

 

 

Повече информация ще намерите на www.arbeidsinspectie.nl, където можете да изтеглите брошура на български език.

Съдействие при въпроси или проблеми

Общи положения

При въпроси и проблеми във връзка с работата Ви можете да се свържете с холандски или български синдикат. Обикновено условието е да членувате в него. Няколко холандски синдиката са основали служба, специално предназначена за лица, назначени на работа чрез бюро за набиране на персонал за временна заетост – Сдружение за контролиране на спазването на колективните трудови договори на персонала за временна заетост (Stichting Naleving CAO Uitzendwezen). Ако имате въпроси относно правата или заплатата Ви, можете да ги отправите на холандски или английски език към:

SNCU

Postbus 9438

3007 AK Rotterdam

Тел.: 0180 642530

Интернет адрес: www.sncu.nl

Инспекция по труда

За подаване на жалби, касаещи заплащането на минималната работна заплата, безопасните и здравословни условия на труд и работното време, можете да се свържете директно с Инспекцията по труда в Холандия. За целта можете да използвате формуляра на български език на www.arbeidsinspectie.nl (интернет страницата на Инспекцията по труда в Холандия).

Можете да изпратите писмо или да се обадите по телефона на английски език:

 

Arbeidsinspectie

Postbus 820

3500 AV  Utrecht

Тел.: 0031 (0)800 – 270 00 00

Електронна поща: arbeidsinspectie@minszw.nl

 

Формуляр А1

Вие или Вашият работодател можете да подадете молба за формуляр А1 в:

 

Национален осигурителен институт

бул. „Александър Стамболийски” 62-64

СОФИЯ 1303

Ако Ви е необходима допълнителна информация за това как можете да работите в Холандия, посетете следните интернет страници:

 

‘Брошура с информация за европейски трудови мигранти на български език’:

http://www.inspectieszw.nl/other_languages/bulgarian/index.aspx

‘Имате ли информация на други езици, например на български или на френски език?’

www.english.szw.nl

Тук ще намерите информация на Вашия роден език:

www.newtoholland.nl  (Интернет страницата е на английски език)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *