Чехия

Чехия

 

 

Обща информация:

 

 

Площ: 78 866 кв. км

 

Население: 10 306 709

 

Официален език: чешки

 

 

Регистрация и установяване:

 

Ако престоят ви в Чехия надвишава 30 дни, сте задължени да съобщите в полицията за чужденци мястото и предполагаемата продължителност на пребиваването си, в срок до 30 дни от влизането ви на територията на Чешката република. Ако планирате да останете повече от 3 месеца, трябва да получите удостоверение за пребиваване, което се издава от полицията за чужденци. За целта ще са ви необходими валиден документ за самоличност, доказателства за здравна осигуровка /Европейска здравна карта и документ, доказващ причината за пребиваването ви – трудова заетост, обучение, икономическа активност/ самонаето лице.

 

При постъпване на работа, Вашият работодотел е длъжен да води отчет за Вас като негов работник, поради което ще са му необходими данни за адреса, на който пребивавате в Чехия, адреса в държавата, където пребивавате постоянно, номер на документа, с който сте влезли в страната, най-високо придобитата от вас степен на образование.

 

За повече информация: www.domavcr.cz – практически информации за Чешката република, www.policie.cz – Полиция за чужденците

 

 

Търсене на работа:

 

Работа можете да търсите чрез бюрата по труда в Чехия,  където работодателите са задължени да публикуват всички свои свободни работни места. Можете да посетите и чешкия портал EURES на страниците на Министерството на труда и социалните грижи, където ще намерите препратка „Търсите работа в Чешката република “ („Hled?te pr?ci v ?R“), същото и в английска версия.

 

Друга възможност е да се обърнете към частните посреднически агенции. Списък на лицензираните агенции може да се намери на страницата на Министерството на труда и социалните грижи. Най-добрият начин да намерите такава агенция на местно ниво е като проверите в телефонния указател. Услугите, предлагани от частните посредници са безплатни.

 

Националните ежедневници също често посвещават цели подлистници на информация за възможностите за заетост. Такива вестници са: MF DNES – излиза вторник и четвъртък, Hospoda?sk? noviny – понеделник, Lidov? noviny – сряда.

 

За повече информация: http://portal.mpsv.cz/eures – EURES на портала на Министерството на труда и социалните грижи, www.jobs.cz, www.prace.cz – сървъри за търсене на работа.

 

 

Социална сигурност:

 

Всеки, който работи в Чешката Република, се осигурява чрез чешката социално – осигурителна администрация. Работодателят е задължен да удържа от месечната заплата на работниците си дължимите социално – осигурителни вноски, които са в размер на 6.5% от съответната брутна заплата. Вноските за сметка на работодателя са в размер на 25%.

 

Социално-осигурителната система в Чехия е изградена върху 3 основни принципа – задължително социално осигуряване, което покрива обезщетения при болест, безработица и пенсионно осигуряване; държавна социална помощ, чрез която държавата участва при покриване на разходите за препитание и други основни лични нужди на семействата и техните деца; социални помощи за хората, които са неспособни да посрещнат основните си нужди.

 

Ако сте работили в Чехия и останете безработен, вие ще имате право на обезщетения за безработица ако сте работили 12 месеца през последните 3 години. В този случай трябва да се регистрирате в най-близкото бюро по труда, където да представите докумен за самоличност, доказателство за последната ви месторабота и документ за образование. Сумата на обезщетенията за безработица се изчислява като процент от средната ви месечна заплата, получавана при последната месторабота: за първите 2 месеца е в размер на 65%, за следващите два месеца е в размер на 50% и за оставащия период – 45%.

 

Ако сте безработен в Чехия и сте с право на обезщетение за безработица, придобито в друга страна /където е била последната Ви месторабота/, Вие можете да кандидатствате за получаване на това обезщетение в Чехия, но за не повече от 3 месеца (възможно е удължаване до 6 месеца). За целта трябва да сте се сдобили с формуляр U2 от социално-осигурителната институция в държавата, където е била последната ви месторабота, който формулар да представите в чешкото бюро по труда в 7-дневен срок от влизането в Чехия. Обезщетенията се изплащат от бюрото по труда.

 

Здравното осигуряване в Чехия е задължително за постоянно пребиваващите там и е в размер на 4.5% от брутната заплата на работниците. Ако не подлежите на задължително здравно осигуряване, можете да си направите частна здравна осигуровка чрез Общата здравно осигурителна компания в Чехия /V?eobecn? zdravotn? poji??ovna/.

 

За повече информация : www.cssz.cz – Социално-осигурителната администрация на Чешката Република, www.cmu.cz – Център за международни плащания

 

 

Данъци:

 

Работодателят удържа данъците от заплатите на работниците и служителите. Унифицираният данък върху общия доход на физическите лица е в размер на 15% и се начислява върху данъчна основа, която се образува от брутната заплата и вноските в/у нея, които са за сметка на работодателя/т.нар. супер брутна заплата/. С данъци се облагат и печалби от отдаване под наем, печалби от лотарии, бизнес дейности, дивиденти и т.н. ДДС е в размер на 20%, като за някои продукти и услуги се прилага редуцирана ставка от 10%.

 

www.mfcr.cz – Министерство на финансите.

 

 

 

Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта www.dendax.com и да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. За да кандидатствате за данъчно възстановяване от Чехия, трябва да имате оригинални формуляри Potvrzeny, които получавате от работодателя си в края на данъчната година или в края на работния период. Те съдържат информация за доходите ви през годината и данъците, които сте платили. За повече информация: http://euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-chekhiya

 

www.dendax.com Tel.  +02/ 49 25 466

 

 

 

Живот:

 

Минималното заплащане за нормално работно време /40 часа седмично/ е 8 000 чешки крони месечно и 48.10 крони на час. Най-високо е зплащането в региона на столицата Прага, а най-ниско – в региона на Карлови Вари. Основната част от приходите в едно домакинство се изразходват за храна и домакински разходи.

 

Достъпността за намиране на настаняване и цените на наема са в зависимост от географското разположение на жилището. В по-големите градове е много разпространено наемането на апартаменти, като цената зависи от големината на апартамента, мястото му, обзавеждането и също от възрастта на сградата.  Предложенията за даване под наем и за продажби, най-често можете да намерите на специализираните страници на интернет. Наемът по правило се плаща месечно и често се дава аванс в размер на наема за поне един месец напред.

 

За повече информаци: http://www.arkcr.cz – Асоциация на офисите за недвижими имоти.

 

За повече информация: www.czech.cz – Официална страница на Чешката република, http://byty.hyperinzerce.cz, http://reality.avizo.cz – Предложения на агенциите за недвижими имоти.

 

 

Образование:

 

В Чехия са развити всички степени на образователната система. Детските градини са част от училищната система и са предназначени за деца от 3 до 6-годишна възраст.

 

Задължителното /основно/ образование продължава девет години, обикновено от 6-ата до 15-ата година на детето и се разделя на ниско ниво /първите 5 години/ и високо ниво /следващите 4 години/. Средното образование включва: общообразователни гимназии, в които курсът на обучение може да продължи от 4 до 8 години, техникуми, в които продължителността на обучение е 4 или 5 години, професионални училища с продължителност на обученито 3 години и консерватории, в които обучението е м/у 6 и 8 години. След полагане на съответните изпити при приключване на средното образование, учениците могат да продължат образованието си в колежи или университети.

 

За повече информация: www.msmt.cz – Министерство на образованието, младежта и физкултурата, www.nuov.cz – Национален институт за професионално образование, www.uiv.cz – Институт за информация в областта на образованието, www.edu.cz – Училищен образователен и информационен портал.

 

 

Признаване на дипломи:

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация:

 

  1.             Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център / St?edisko pro ekvivalenci doklad? o vzd?l?n?/ в Чешката Република можете да намерите на http://www.naric.cz/. Справки (е-mail): naric@csvs.cz
  2.             Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.sedefop.europa.eu

 

 

Посолство на Република България в Чехия:

 

 

Praha 1, ul. Krakovska 6

 

Тел.: 00420 2222-12-011

 

Факс: 00420 2222 11-728

 

е-mail: bulvelv@mbox.vol.cz

 

Сайт: http://www.mfa.bg/en/122/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вижте по-голяма карта

 

 

 

Полезни линкове:

 

Информирана миграция – безопасна миграция – видео в YouTube.com

 

http://www.domavcr.cz – практически информации за Чешката република,

 

http://www.mvcr.cz/policie/cizinecka.html – полиция

 

http://portal.mpsv.cz/eures – EURES на портала на Министерството на труда и социалните грижи,

 

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace – проверка на лицензите на агенциите по труда, www.jobs.cz, www.prace.cz – сървъри за търсене на работа,

 

http://www.cssz.cz – социално-осигурителната администрация на Чешката Република, www.cmu.cz – център за международни плащания,

 

http://portal.gov.cz – портал на обществената администрация на Чешката република, http://business.center.cz/business/finance/dane – данъци и такси на страниците на Бизнес центъра,

 

http://www.mfcr.cz – Министерство на финансите,

 

http://www.czech.cz – официална страница на Чешката република,

 

http://byty.hyperinzerce.cz, http://reality.avizo.cz – предложения на агенциите за недвижими имоти,

 

http://www.msmt.cz – Министерство на образованието, младежта и физкултурата,

 

http://www.nuov.cz – Национален институт за професионално образование,

 

http://www.uiv.cz – Институт за информация в областта на образованието,

 

http://www.edu.cz – Училищен образователен и информационен портал,

 

http://www.suip.cz/bulgarian-documents – информационна брошура на български език относно трудовото право

 

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam – секция за международна заетост към Министерствот она труда и социалните грижи /с текстове на български език/

https://portal.mpsv.cz/eures/kontakt – Списък с EURES съветниците в Чешка Република

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *