Регионална федерация “Варна”

Адрес: гр. Варна, ул. Прага 11 Телефон: 089/ 34 7 47 43Приемен ден: Четвъртък в 18:30