За нас

АРК (Автономната Работническа Конфедерация) е синдикално обединение на автономни синдикати от цяла България поставящо си за цел да организира и направи по-ефективна борбата срещу работодателския произвол в страната.

Непосредствените цели, които си поставяме  са подпомагането на други работници да се организират в свои синдикални секции, създаване на солидарна мрежа за взаимопомощ между секциите на Автономната Конфедерация и други борбени формални и неформални работнически синдикати и колективи.

За нас автономните синдикати не са единствените синдикални организации водещи класова борба, а напротив, ние гледаме на нашите синдикати, като част от борбените организации на работническата класа, наред с много други. Затова ние целим да изградим връзки с други работнически колективи и синдикални организации. Целта не е всички, които се борят за защита на класовите интереси на работещите да се включат в една организация, а по-скоро да се изгради една солидарна мрежа на сътрудничество и координация между всички, които водят тази борба, не в интерес на една организация, а в интерес на работниците като цяло.

Сред непосредствените цели си поставяме и мобилизиране на силите на организацията в помощ на индивидуални работници или групи работници станали жертви на неизплатени заплати, неправомерни уволнения и др.