За нас

АВТОНОМНА РАБОТНИЧЕСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ (АРК)

АРК е различен синдикат. За разлика от двете казионни профсъюзни организации в България, АРК се бори за своите членове и защитава техните работни места, заплати и условия на труд. АРК се контролира и управлява от своите членове, обикновени работници, които имат същите интереси като другите обикновени работници, а не от бюрократи, които седят в офис и усвояват гратнове по проекти.

Във времена като тези имаме нужда от различен тип организация. България е най-бедната държава в Европа. Ние получаваме най-ниските заплати в ЕС. Близо 1 000 000 работници са принудени да търсят работа в чужбина. Това не е изненадващо, тъй като заплатите тук са толкова ниски, здравната система се разпада, страната е изправена пред воден режим, а цените на стоките стават все по-непосилни. Това е ситуация на криза.

АРК е нова организация. Въпреки че е сформирана едва през 2019 г., това е организация с дълбоки корени в работническите борби в страната. АРК бе създадена като обединение на множеството автономни работнически синдикати (АРС), създадени последните 10 години в България, които действат извън мрежите на казионните синдикати. Тези синдикати бяха активни участници в борбата на работниците от Пикадили за неизплатени заплати, както и в синдикалните борби в Макс Телеком, Енемона и други, като някои от нашите малки автономни синдикати имат дълга история на борбен синдикализъм и борба за защита на заплатите и условията на труд на работните си места. Осъзнаването, че всички тези атаки срещу работниците, на които сме свидетели последните години, са свързани, е това, което ни обедини, за да формираме АРК като централна конфедерация на автономните синдикати.

Днес АРК участва в различни работнически борби. От големи общонационални борби като тези в здравния сектор, до ежедневните борби, които изпитват работниците в ресторантьорството, търговията и туризма, когато шефът отказва да изплати заплатите на работниците или ги уволнява неправомерно. В крайна сметка ние вярваме, че ако искаме да защитим заплатите и условията на труд на работниците в голям мащаб, трябва да можем да ги защитаваме и ежедневно в тези малки борби. За нас, всеки малък трудов конфликт, при който работодателя краде заплатата на един работник, е пряко свързан с масовите работнически демонстрации, като тези на медицинските сестри в страната.

Става въпрос за изграждането на култура и традиция на работниците да могат да отстояват себе си и да се борят за достоен живот. Става въпрос за създаване на една култура на солидарност, която да напълни със съдържание призива “един за всички и всички за един”. Ето защо ще откриете работници от АРК не само на големи демонстрации, показващи солидарността си с медицинските сестри, но и в Инспекцията по Труда, помагащи на други работници при ежедневните им проблеми.

АРК е организация за всички работници. Това е организация, която вижда всички работници като равни. Ние вярваме, че когато работниците са заедно, те са силни. Смятаме, че всички работници имат общи интереси. Ние сме против всеки, който се опитва да раздели работниците и вярваме в равенството независимо от пол, етнос или религия.

Не става въпрос само за работното място. Макар че въпросите на работното място са, разбира се, централни за всяка синдикална организация, има много други проблеми, които засягат работниците в това общество. Влошаването на системата на здравеопазването очевидно засяга всеки работник, а не само медицинските специалисти, работещи в него. Проблемте във водоснабдяването, които правят живота непоносим за много хора днес, борбата за връщане на обществените услуги в обществени ръце, борбите в транспорта и топлофикация, срещу влошаването на социалната система и увеличението на цените, както и екологичната криза са само някои от въпросите, с които АРК се занимава активно. Има още много.

На работното място, както и по тези въпроси, АРК работи за изграждането на коалиция от работнически организации, ангажирани да се борят в защита на заплатите и жизнения стандарт на работниците. Ето защо ние работим заедно с други синдикати и работнически колективи, като например новия синдикат на медицинските сестри – СБМС, синдиката на работниците в химическите заводи – АХА и други.

Осъзнаването на общия интерес на работещите и подчиняването на стратегическите цели на нашите организации на този интерес, както и принципите на самоорганизацията и солидарността, които са основополагащи за нашите синдикати, са това, което ние наричаме Автономен Синдикализъм. Автономният синдикализъм e концепция, която ние създадохме, и която произлиза директно от нашата практика на арената на работническите борби в страната. Тя ни позволява да избегнем ограничителните идеологически рамки, като в същото време се чувстваме продължители на борбена историческа традиция. Нашата дейност, както и съвместната ни работа с организациите, с които споделяме общи принципи и цели, е насочена не само към ежедневната защита на заплатите и условията на работниците, но и към създаването на една солидарна мрежа, която може да се бори за свят, в който работниците не сме ежедневно експлоатирани, тероризирани и мамени. Борбата на работническата класа, с всички промени, които класата е претърпяла, с всички условности на времето в което живеем, е борба не само за по-добри условия на труд и социални придобивки, а цели цялостна трансформация на обществото, социално-икономическа, политическа и културна.

 


*АРК (Автономната Работническа Конфедерация) е синдикално обединение на автономни синдикати от цяла България поставящо си за цел да организира и направи по-ефективна борбата срещу работодателския произвол в страната.

Непосредствените цели, които си поставяме  са подпомагането на други работници да се организират в свои синдикални секции, създаване на солидарна мрежа за взаимопомощ между секциите на Автономната Конфедерация и други борбени формални и неформални работнически синдикати и колективи.

За нас автономните синдикати не са единствените синдикални организации водещи класова борба, а напротив, ние гледаме на нашите синдикати, като част от борбените организации на работническата класа, наред с много други. Затова ние целим да изградим връзки с други работнически колективи и синдикални организации. Целта не е всички, които се борят за защита на класовите интереси на работещите да се включат в една организация, а по-скоро да се изгради една солидарна мрежа на сътрудничество и координация между всички, които водят тази борба, не в интерес на една организация, а в интерес на работниците като цяло.

Сред непосредствените цели си поставяме и мобилизиране на силите на организацията в помощ на индивидуални работници или групи работници станали жертви на неизплатени заплати, неправомерни уволнения и др.