Алгоритъм за действие при работодателски произвол свързан със „зелените сертификати“.

Алгоритъм за действие при работодателски произвол свързан със „зелените сертификати“.

Съгласуван с юридическия екип на Автономната работническа конфедерация.

При изискване от страна на работодател към работници или служители да предоставят „зелен сертификат“, за да могат да продължат да изпълняват договорените трудови задължения към съответното учреждение или фирма,

Работниците могат да откажат като:

– изискат вътрешна заповед, надлежно подписана и подпечатана, в която е описано изискването към работниците/служителите да предоставят „зелен сертификат“. Заповедта трябва да е връчена лично.

– вътрешна заповед с изискване за „зелен сертификат“, базирана на подзаконов акт Заповед на Министъра на здравеопазването, е нищожна, тъй като влиза в пряко противоречие с Конституцията на Република България, Кодекса на труда, Закона за защита от дискриминация, както и с резолюция №953 от 2021г, на Европейския парламент, която по своят характер е задължителна, а не препоръчителна за страните членки на ЕС.

– ако въз основа на подобна вътрешна заповед, работник/служител бъде отстранен от работа, съдът ще го възстанови обратно, със съответното обезщетение.

– ако работодателят откаже да предостави редовна вътрешна заповед, а нареждането е вербално, работниците/служителите, трябва да сигнализират Инспекция по труда, която е задължена да им осигури достъп до работните помещения.

– работодателите нямат право да изискват от работниците и служителите тестове за коронавирус за сметка на работниците. Задължение на работодателите е да осигурят тези тестове, за тяхна сметка. Работник с медицински противопоказания може да откаже да бъде тестван.

– При вербално агресивно поведение от страна на работодател изискващ „зелен сертификат“, работниците могат да сигнализират в най-близкото полицейско управление или районна прокуратура за извършено срещу тях криминално престъпление по член 143 от НК „Принуда“, предвиждащо наказание до 10 години затвор.

Извън чисто формалните стъпки, ако един сплотен работнически колектив, всички заедно, откажат да изпълнят устно или писмено нареждане задължаващо ги да предоставят „зелен сертификат“, работодателят няма да има друг избор, освен да прекрати дейността си или да се солидаризира със своите работници в искането за незабавно отпадане на дискриминационните „зелени паспорти“.

Уважаеми приятели и колеги, работници на България, може би най-важно от всичко, е да се осъзнае, че независимо дали става въпрос за трудов конфликт за заплати и социални придобивки, за фашистки сертификати или някакъв друг остър проблем, спасение поединично няма.

Само заедно, солидарни и организирани, можем да се борим срещу неправдите, за да извоюваме правото ние и нашите деца, да живеем като достойни хора в хуманно и справедливо общество.

Автономна работническа конфедерация