Безработицата в България достигна 1,7 милиона души

По данни на Националния статистически институт (НСИ) в момента в България за първото тримесечие на 2011 г. броят на неработещите, на възраст от 15 до 64 години, възлиза на 1 727 600 души. Това се явява 34,8% от тази възрастова група. В момента активното население в тази възраст възлиза на 3 243 000 души. Трайно отказалите се да си търсят работа пък са около 254 000 души. Това са хора, които вече са престанали да си търсят работа, тъй като не вярват, че ще си намерят. Спрямо миналата година, техният брой рязко се е увеличил с 28 000 души и безработицата в страната е нарастнала с 12%. Това коренно се различава от статистиката, която ни беше предложена от Агенцията по заетостта и Социалното министерство, според които тя е едва 9,5%. Така разликата възлиза на 43 000 души.

Разликата в данните се получава от това, че Агенцията по заетостта се основава единствено и само на данните предоставени и от бюрата по труда, като най-цинично заявява, че щом човек не се възползва от техните услуги, значи той разполага със собствени доходи. Истината обаче е че към бюрата по труда не могат да се обърнат хора работили в т.н. „сива икономика”, където са били без договор и съответно не са си плащали данъци и осигуровки.

Източник: http://www.mediapool.bg/show/?storyid=179861&srcpos=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *