Великобритания

Великобритания

 

 

Обща информация

 

 

 

Площ: 244 101кв.км.

 

Жители: 62 000 000 (2007г.)

 

Езици:  английски (официален)

 

уелски

 

шотландски

 

 

 

Регистрация и установяване

 

Всички български граждани имат право на пребиваване без формалности в Обединеното Кралство през първите три месеца от престоя си. Те могат да останат законно пребиваващи в Обединеното кралство и след тези три месеца, колкото време пожелаят, при условие че са наети на трудов договор, или са самонаети лица, или са студенти, или са лица, които могат да докажат, че се издържат самостоятелно. Няма законово изискване за граждани на Европейското икономическо пространство да притежават регистрационен сертификат, за да потвърдят правото си на пребиваване в Обединеното Кралство.

 

При желание за издаване на такъв сертификат, удостоверяващ право на пребиваване в Обединеното Кралство, се попълва формуляр EEA1.

 

След решение на Парламента, от 1 юли 2013 г. Министерство на вътрешните работи (Home Office) въвежда такси за издаване на документи за граждани от Европейското икономическо пространство, потвърждаващи статута им съгласно европейското законодателство. Таксата е в размер на 55 британски паунда и се заплаща за всяко от лицата, част от едно подадено заявление.  Всички граждани от Европейското икономическо пространство вече следва да заплащат такса и при издаване на сертификат за постоянно пребиваване, който се подава с формуляр EEA3. Информация за всички формуляри, подаването на които вече може да става само при съблюдаване на новите изисквания, може да се намери на уеб-сайта на Министерство на вътрешните работи на следния адрес:

 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2013/june/85-eea-fees1

 

 

 

Търсене на работа

 

Считано от 01.01.2014г. не се изисква разрешение за работа и карта за достъп за работа на български гражданин в Обединеното Кралство.  В повечето случаи обявите за работа в Обединеното кралство се публикуват в Интернет. За целта е създадена уеб базирана система за търсене и предлагане на работа –  http://www.jobseekers.direct.gov.uk.

 

За търсене на работа в Северна Ирландия: http://www.jobcentreonline.com

 

Лица на свободна практика (самонаети) могат да работят в Обединеното кралство след регистрация в Кралската агенция за приходите и митата – HM Revenue & Customs –  www.hmrc.gov.uk

 

Преди започване на работа, лицата задължително трябва да получат Национален осигурителен номер /NIN/. За получаването му е необходимо да се насрочи интервю в най-близкото бюро по труда /JobCentrPlus/. Това може да стане на единен национален номер 0845 600 0643

 

 

 

Социална сигурност

 

Тъй като дължимите от вас социални осигуровки се удържат от месечната ви заплата, работодателят ви трябва да има вашия Национален осигурителен номер.

 

За 2014г. минималното часово заплащане е 6,31 британски паунда. Ако заплатата ви е под 149 ? седмично, не се удържат социални осигуровки.

 

На работници, които получават възнаграждение между 149 и 797? седмично  се удържат социални осигуровки в размер на 12%. Ако сте самонаето лице, ваше задължение е да внасяте тези осигуровки.

 

Националната здравна служба се финансира чрез данъците и при посещение в нея не е необходимо да заплащате /с изключение на детналната медицинска помощ/. За целта е необходимо да се регистрирате в местния здравен център, откъдето ще Ви зачислят към определен лекар. В някои случаи предписването на лекарства  в Англия и Северна Ирландия се заплаща /ок. 7.20 ?/. В Шотландия и Уелс е безплатно.

 

 

 

Данъци

 

Данъчната година в Обединеното Кралство започва на 6-ти април и приключва на 5-ти април.

 

Годишен доход до 32 010? се облага с базов данък от 20%, доход от 32 011 до 150 000 ? – с 40%, и приход над 150 000 ? – с допълнителна ставка от 50%. Освен това се заплащат и местни данъци за обществените услуги, които ползвате в региона, в който живеете. Размерът им зависи от стойността на собствеността и броя на живеещите в домакинството. Възможни са данъчни облекчения, ако живеете сам или сте студент.

 

За повече информация вижте сайта на HM Revenue and Customs: www.hmrc.gov.uk

 

 

 

Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта www.dendax.com и да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. За възстановяване на данък общ доход от Великобритания, следва да имате формуляр P45 – който получавате от работодателя си след като приключи работния Ви период ИЛИ Р60 – който  се издава в края на данъчната година.

 

?За да проверите дали имате надвнесени данъци във Великобритания и каква част от тях може да си възстановите може да проверите в: http://euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-anglia

 

За повече информация: www.dendax.com Tel.  +02/ 49 25 466

 

 

 

Живот

 

Средното седмично заплащане в Обединеното Кралство е 278 ?.

 

Като цяло стандартът на живот е висок, по-евтин е животът в Северна Англия, в сравнение с този в Южна. Средният месечен наема за апартамент е м/у 450 и 600 лири, а за стая – м/у 200 и 350 ?.

 

Можете да получите от общината списък с наемодатели, които имат евтини имоти за отдаване под наем. Можете също да намерите детайли за имоти в местния вестник или от агенции по недвижими имоти. Преди да приемете договора е важно да знаете какво включва наемното отношение. Понякога в него се включва местният данък или сметки за електричеството и газта.

 

Преди да наемете имота ще трябва да подпишете договор, който е важен правен документ, определящ вашите права и задължения. Например, може да включва клауза за забрана за пренаемане. Ако мислите, че някоя част от договора е неясна, важно е да получите помощ и съвет преди да го сключите. Безплатна помощ може да получите от Law Centres и Citizens Advice Bureau, и от националната организация Shelter, която поддържа 24-часова телефонна линия 0808 800 4444.

 

В началото на наемното отношение вероятно ще трябва да платите депозит, равняващ се на наема за един месец. Това служи за покритие на щетите, които може да причините и Ви се връща при напускане на жилището. В противен случай, може да се обърнете към местните власти за помощ. Общината има задължение да Ви информира дали може да Ви помогне.

 

Ако наемате частна собственост, наемодателят не може да вдигне Вашия наем през срока на договора без Ваше съгласие. Ако собствеността е общинска, предизвестието е поне 4-седмично.

 

 

 

Образование

 

За всички деца в Обединеното кралство между 5-16 години образованието е задължително.

 

От 1-ви до 6-ти клас /5-11 години/ се преминава начално образование, а от 7-ми до 11-ти клас /11-16 години/ се преминава средно образование.

 

Учебната година започва през септември и е разделена на 3 или 6 срока и приключва през юли. След навършването на 16 години всички ученици държат изпити по основните предмети /т.нар. GCSEs изпити/, които са важни както за започване на работа, така и за продължаване на образованието. Образованието има специфики в зависимост от това в коя част на Обединеното кралство сте.

 

След завършване на средното образование, учениците могат да напуснат училище или да продължат обучението си. Местните колежи предлагат много възможности за различни курсове на обучение на млади хора м/у 16 и 19 години – някои от тези курсове са предназначени за ученици, които искат да повишат изпитните си оценки  или да влязат в университет, други са предназначени за обучение за кариера в определена професия. Някои от тези курсове са целодневни, други са на непълен работен ден и позволяват едновременно с карането им да се работи. За тези курсове за заплащат такси.

 

 

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център във Великобритания / The National Recognition Information Centre for the United Kingdom/ можете да намерите на: http://www.naric.org.uk/ или на E-mail: info@naric.org.uk

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

 

 

 

Интернет адреси:

 

 

 

www.jobcentreplus.gov.uk – Обществена служба за заетост

 

www.ukba.homeoffice.gov.uk – Информация за условията за работа, формуляри за карти за достъп

 

www.dwp.gov.uk – за издаване на национален осигурителен номер

 

www.hse.gov.uk – национален здравен център

 

www.hmrc.gov.uk – данъци

 

www.bulgarianembassy-london.org – Българско посолство във Великобритания

 

http://www.direct.gov.uk – официален сайт за условията и възможностите за живот, обучение и работа в Обединеното Кралство

 

EURES eкипа в Северна Ирландия: eures.section@communities-ni.gov.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *