Германия

 

Обща информация

Площ: 357 050 кв.км

Население: 82 460 000

Официален език: немски

 

Регистрация и установяване

Като български гражданин можете да влизате във ФРГ без виза и правомерно да пребивавате в страната с валиден паспорт или лична карта за период до 3 месеца. Ако престоят Ви е по-дълъг, трябва да се регистрирате в местния регистрационен офис – Einwohnermeldeamt, който обикновено е в сградата на общинската администрация в населеното място, където смятате да се установите. С регистрацията ще Ви бъде издадено “Удостоверение за общностно право на пребиваване”. На членове на семейството Ви, които не са граждани на ЕС, се издава „Разрешение за пребиваване”.

Търсене на работа

От 1 януари 2014 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост по трудов договор на територията на Федералната република.

Обща информация на темата за работа в Германия може да се намери на www.make-it-in-germany.com .както и на европейския портал www.eures.europa.eu . На този портал трябва Вие да проявите активност -да разгледате оферти, които отговарят на Вашите критерии и на посочените данни за контакт с работодателите да изпратите автобиография, мотивационно писмо, дипломи, преведени на немски език, сертификати, препоръки. За Германия в повечето случаи се изискват документи на немски език.

Освен това работни места в Германия могат да се търсят на сайта на федералната агенция по труда www.arbeitsagentur.de в рубриката Job Boerse. Това е база данни, в която са обявени всички работни места и могат да се разгледат и директно да се кандидатства.

Социална сигурност

Социално – осигурителната система в Германия покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука, осигуряване за социални грижи за хора, нуждаещи се от постоянни грижи.

Достъпът до социално – осигурителната система в Германия се осъществява чрез здравните каси. Отговорност на работодателя е да регистрира работниците и служителите си в здравна каса. Здравните каси поемат регистрирането на лицата за осигуряване при безработица и за пенсионно осигуряване. Социалното осигуряване в Германия се финансира предимно от вноските на работниците и работодателите. Около 21 % от нетната заплатата се удържат за социално-осигурителни вноски, които са разделени поравно между работодателя и работника.

 

Повече информация: www.deutsche-sozialversicherung.de .

 

Публикувана е нова версия на брошурата на български език “Знанието е защита”. Това е ръководство за хората от България, които искат временно или за постоянно в да живеят и работят в Германия. Тя съдържа информация, която ще ви помогне да си намерите законна работа в страната и да работите при справедливи условия. Новото издание е адаптирано към настоящите правни и регулаторни промени и е с преработено съдържание.

 

Версията на български и немски език можете да намерите тук: www.faire-mobilitaet.de/informationen/publikationen.

 

Данъци

Всеки, който живее и работи в Германия трябва да заплаща данъци върху доходите си. Индивидуалните условия на живот се вземат предвид при изчисляване на облагаемия доход. Доход до 8 004 евро годишно е необлагаем в Германия. Над тази сума доходът се облага с прогресивно нарастващ процент, от 14% до 45% върху дохода. Данъците се удържат при всяко заплащане на заплатата директно от работодателя, който ги внася в данъчната служба. Критериите за облагане се установяват с Данъчна карта за заплащане, издавана ежегодно от общината на база на съхраняваната там документация. Данъчната политика в страната е много по-благосклонна към лицата, които са омъжени, за разлика от неомъжените, чиито доход се облага с по-високи данъци.

 

В края на годината всеки данъкоплатец следва да представи в данъчната служба данъчна декларация, в която се декларират и останалите източници на доход /ако са налице такива/.

 

Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта www.dendax.com и да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. За възстановяване на данък общ доход от Германия, следва да имате Lohnsteuerbescheinigung – издава се от работодателя в края на работния период или в края на данъчната година и е обобщение на приходите и платените от вас данъци.

За да проверите дали имате надвнесени данъци в Германия и каква част от тях може да си възстановите може да проверите в euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-germaniya

 

За повече информация: www.dendax.com Tel.  +02/ 49 25 466

Живот

В сравнение със страните с най-висок стандарт на живот в ЕС, Германия заема 8-мо място.

Повече от половината население живее в жилища под наем. В Германия може да се окаже проблем да се намери евтино жилище за наемане. За тези, които идват в страната сами и са готови да живеят с други хора, добър и евтин вариант е възможността „сподели апартамент”. В много от университетските градове има също така и агенции за недвижими имоти, които могат да предоставят апартаменти за ограничен период от време срещу заплащане на комисионна.  Най-ниски са цените при наемане на апартамент в Източна Германия. Цените не включват потреблението на енергия за отопление, на вода и електричество. В повечето случаи наемодателите искат депозит на стойност 1 или 2 месечни наема, който депозит служи за застраховка при евентуални нанесени щети. Съвети за търсене на жилище под наем, можете да получите на : www.justlanded.com

Образование

Предучилищното образование обхваща институции за деца от 3 до 6 години и обикновено не е задължително. Задължителното обучение започва с начално образование /1-4 клас/. Държавното образование е безплатно – заплащат се само учебниците, помагалата и училищните екскурзии. След началното образование родителите и децата трябва да изберат училище за средно образование –основно училище /до 9 или 10 клас/, реално училище /средна степен за завършване след 10 клас/ или гимназия /до 12 или 13 клас/, завършването с матура, на която позволява постъпване в университет.

Начално професионално обучение може да се започне с приключване на задължителното обучение, т.е при нормални обстоятелства – след 15-годишна възраст. Това обучение трае между две и три и половина години. Младежите могат да избират измежду  350 професионални обучения. Повече информация може да се получи на адрес: www.hochschulkompass.de

Признаване на диплома

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Германия можете да намерите на : www.kmk.org/zab.html .

 

 1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.cedefop.europa.eu/.

 

Повечето дипломи придобити от учебни заведения в България се признават автоматично в Германия. Това, което можете да направите е официален превод и нотариална заверка. Добре е, ако имате намерение да работите в Германия да носите и оригиналната си диплома, в случай, че трябва да се направи проверка на място.

 

Официално признаване на дипломата (Anerkennung) трябва да се направи, ако тя е за някоя от т. нар. регулирани професии (лекар, юрист, архитект и т.н.). Пълна информация относно признаването и местата, на които се подават документи ще намерите на този сайт: www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php.

 

Интернет адреси:

www.deutsche-sozialversicherung.de . – Социално осигуряване

 

www.arbeitsagentur.de – Федерална агенция по труда

 

www.hochschulkompass.de – Образование

 

www.kmk.org/zab.html – Признаване на дипломи и квалификации

 

www.migra-info.de/startseite.html?L=11 – указания, материал и отговори на тема Работа в Германия.

 

РАБОТА В СФЕРАТА НА СЦЕНИЧНОТО ИЗКУСТВО

Германия е една от малкото страни в Европейския съюз, която извършва специализирано посредничество в областта на сценичното изкуство. То се осъществява както от Службата по назначенията на сценичните артисти към Федералната Агенция по заетостта, така и от частни агенции за наемане на артисти.

 

Като правило, работодателите не изискват сертификати за завършено образование или специализация на артиста, но тестват неговата квалификация и умения.

 

Всеки български гражданин, който притежава необходимите качества и квалификация може да кандидатства при работодател или посредническа агенция по следните сценични форми:

 

 • театър (мюзикъл, опера, пиеса)
 • танц (балет, модерен балет, популярен танц)
 • оркестри и състави (джаз, класическа, поп, рок и фолк музика)
 • медиа базирани форми (атракция, филм, радио пиеса и др.)
 • хепънинг, маломерни сценични форми (акробатика, скеч, кабаре, куклен театър, пантомима, мюзик хол, илюзия, цирк и др.)

Условията за работа

Заплащането на театралните сценични артисти  в Германия е регламентирано в Колективен трудов договор, съгласно който:

 

 • минималната работна заплата е 1600 евро;
 • средна месечна заплата – 2000 – 3000 евро;
 • средна месечна заплата за оркестранти – 2750 – 4700 евро;
 • средна заплата за хорови певци и корде-балетисти – 1572 – 2850 евро;
 • за артисти в маломерни сценични форми се договарят дневни надници, които започват от 100 евро.

Обикновено, сценичните артисти са на ненормирано работно време, като работата им е вечер, в почивни дни или празници.Въпреки това, принципно средната работна седмица е между 40 и 48 часа.

Социалният статус на сценичните артисти в Германия е както на всички останали професии. Осигуряването им си извършва или от работодателя или се самоосигуряват чрез Социалноосигурителния фонд на Артистите.

 

Минимална работна заплата

 

Нов закон за регламентиране на обща минимална работна заплата – Закон за минималната работна заплата влиза в сила от 16.08.2014, а от 01.01.2015 се прилага на цялата територия на Германия.

 

Основните положения в Закона са следните:

 

 • Всички  работници/изпълнители имат право на минималното законово заплащане от работодателя
 • Размерът на минималното заплащане от 01.01.2015 г. е бруто 8,50 € на час
 • Минималното заплащане може да се променя на всеки 2 години по предложение на Комисията  по минималната работна заплата
 • Обезсилват се споразумения, с които
  • се занижава минималното заплащане
  • се ограничава сферата на приложение на минималното заплащане
  • се премахва правото на минимално заплащане

 

Законът важи за всички работници, както и за работодателите, упражняващи дейност на територията на Германия.

 

Единствените изключения при работниците са :

 

 • младежи без завършено професионално образование
 • чираци
 • работещи на доброволни начала
 • дълготрайно безработни през първите 6 месеца на директното осигуряване поради безработица

 

 • стажанти/практиканти при определени условия, посочени от закона

 

Всички работодатели(включително от чужбина, които упражняват дейност на територията на Германия) са длъжни да уведомят писмено на немски език митническите служби преди започване на работа на наети от тях лица. Минимално необходимо съдържание на съобщението:

 

 • Име и дата на раждане на работника/служителя;
 • Начало, предполагаема продължителност и населено място на заетостта;
 • Населено място за разглеждане и проверка на документите;
 • Уверение, че минималната работна заплата ще бъде спазена.

 

Задълженията важат и при предоставяне на работници (от предприятия, осигуряващи временна работа, регистрирани в България съгласно Закона за насърчаване на заетостта) за извършване на дейности в Германия.

 

В Закона е предвиден облекчен уведомителен режим за всички заети в Германия мобилни изпълнители в:

 

 • Пътнически превози;
 • Товарни превози.

 

Всички отчетни документи за заетостта трябва да са на немски език, да се съхраняват минимум 2 години и да са на разположение за проверка от съответните немски власти.

 

Законът предвижда парични глоби при :

 

 • умишлени нарушения или по невнимание
  • Нарушения на изплащането на минималната работна заплата
  • Нарушения на задълженията за уведомяване и отчетност
  • Възпрепятстване на проверката на контролните органи
  • Несъзнателно / преднамерено действие
  • На подизпълнител или нает от него подизпълнител, който не изплаща или не изплаща своевременно минималната работна заплата

 

Нарушения срещу:

Плащане на минимална работна заплата: глоба до 500.000 €

задължения за уведомяване и отчетност: глоба до 30.000 €

 

Повече информация на интернет страницата на немското Министерство на труда на:www.bmas.de

 

Забележка: Тъй като брошурата е попълвана от доброволци живеещи във съответната страна и/или град, информацията в нея е проверена. Имайте предвид обаче, че някои от данните, като МРЗ и колективно договореното работно време подлежат на чести законодателни промени, така че не е лошо да направите проверка на тези данни, и да ни уведомите, ако има несходства, за да ги попълним. Също така не е зле ако имате познати работели, работещи, учещи и/или живеещи там в момента да ги разпитате предварително за обстановката там, и ако имате желание може да споделите с нас, за да се поправим и ние.

 

 

Информация и консултации:

Германия

Програма финансирана от германското социално министерство http://www.faire-mobilitaet.de/
Кампания на FAU за правата на работниците мигранти

https://berlin.fau.org/materialien/publikationen/labour-rights-in-germany

Берлин

Free Workers Union (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter Union – FAU)

адрес: Lottumstra?e 11, 10119 Berlin (U2 Rosa-Luxemburg-Platz/U8 Rosenthaler-Platz)

тел.: +49 (0) 30 287 008 04 fax: +49 (0) 30 287 008 13

мейл.: faub@fau.org

web: www.fau.org

Владимир Богоески – работи към синдиката DGB

тел.: (+49) 030 – 21232996

моб.: (+49) 015117108523

мейл: vladimir.bogoeski@dgb.de

Работно време:

Понеделник и вторник 13-17, сряда 10-13 часа

или след предварителна уговорка

Езици немски | български | македонски | хърватски | сръбски | английски

Дортмунд

Щефани Албрехт

тел.: (+49) 0231 – 18 999 859

мейл: mailto:stefanie.albrecht@bfw.eu.com

Свободни часове за консултации

Rheda-Wiedenbr?ck: вторник 10-15 часа

Дортмунд: сряда 10-15 часа

или споразумение по телефон или електронна поща от понеделник до петък

Езици немски | български | руски | английски

Франкфурт

Иван Иванов

Телефон (+49) 069 15 345 231

Факс       (+49) 069 27 297 568

Е-мейл    ivan.ivanov@emwu.org

Езици     немски | английски | български

Кил

Хелга Цихнер

Телефон (+49) 0431/51 951 668

Е-мейл helga.zichner@sh.arbeitundleben.de

Свободни часове за консултации

след предварителна уговорка по телефон или електронна поща

Езици немски | румънски | английски

Приоритет в консултацията месна промишленост

Мюнхен

Надя Клуге

телефон (+49) 089 – 51399928

факс      (+49) 089 – 51399094

Е-мейл nadia.kluge@bfw.eu.com

Работно време с клиенти:

четвъртък 10 – 12 часа и 14 – 16 часа

или след предварителна уговорка

Kонсултации по телефон

понеделник 14 – 16 часа

Езици немски | български | руски  (турски | румънски след предварителна уговорка, други езици след съответна уговорка)

Приоритет в консултацията лизинг на персонал

Олденбург

Ралука Георге

Телефон (+49) 0441 – 924 90 – 19

Е-мейл     raluca.gheorghe@bfw.eu.com

Свободни часове за консултации

след предварителна уговорка по телефон или електронна поща

Езици немски | румънски | английски

Щутгарт

Станислава Рупп

телефон (+49) 0711 – 12 093 636

факс      (+49) 0711 – 12 093 637

Е-мейл stanislava.rupp@bfw.eu.com

Езици немски | чешки  | словашки | английски

Дрезден

FAU DRESDEN

https://dresden.fau.org/

мейл.: faudd@fau.org

Работно време: всеки вторник между 18:00 и 20:00

Адрес: Overbeckstra?e 26, 01139 Dresden – задната сграда

България

Автономен Работнически Синдикат

Никола Петканов

Данни за контакт: Тел.: 0878609886

Е-Майл: arsindikat@gmail.com

 

 

Нели Ботвеска – Експерт в отдел “Международно Сътрудничество”

Данни за контакт: Тел.: +02 4010442, 0884117829

Е- Майл: nbotevska@citub.net

 

Мая Грамовска – Експерт-юрист направление “Социална  защита, безопасност и здраве при работа”

Данни за контакт: Тел.: +02 4010478, 0877280408

Е- Майл: mgramovska@citub.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *