Гърция

Гърция

 

Обща информация

Площ: 131 990 кв.км

Население: 11 216 708

Езици: гръцки

Регистрация и установяване

Като гражданин на ЕС и ЕИП може да влезете в Гърция само с валиден паспорт или лична карта. Ако желаете да останете в Гърция за повече от 3 месеца, Вие ще трябва да се регистрирате в полицейското управление по местоживеене – за целта трябва да сте нает на работа или докажете притежаване на адекватни средства за издръжка и завръщане в държавата по произход. /В полицията се представя документ за самоличност, доказателство за заетост, за наличие на средства и здравна осугуровка – Европейска здравна карта. 3 броя снимки./ Разрешението за пребиваване се издава за срок от 5 години и може да бъде подновявано. Всеки жител получава личен регистрационен номер /AFM/ за нуждите на данъчните власти и друг регистрационен номер /AMKA/ във връзка със социалното осигуряване.

За повече информация – Център за услуги на гражданите: www.kep.gov.gr/portal/page/portal/MyNewPortal?lng=us,

Въпроси, касаещи чуждестранни граждани – www.ydt.gr/main/Section.jsp?SectionID=903

Търсене на работа

От 1 януари 2009 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост по трудов договор на територията на Република Гърция.

Обществената служба за заетост – OAED /www.oaed.gr/ играе активна роля на пазара на труда. Гражданите на Европейския съюз имат свободен достъп до услугите, които предоставя ОАЕD. Безработните могат да намерят работа и с помощта на частни трудови посредници, които са получили съответното разрешително от Министерството на труда и социалната сигурност. Те посредничат при намиране на работа за определени професии, в частност за артисти, контрольори, менажери, за заемащи длъжности в правосъдието, счетоводители и данъчни експерти, чистачи, строителни работници, техници и др. Вестниците също са важен източник, особено за офис служители и за работа на средно ниво. Обявите за ръководни длъжности и длъжности за специалисти обикновено се публикуват и на гръцки, и на английски език.

Също така Вие можете да попитате приятели и познати дали познават работодател, който търси персонал. Напоследък се използват много уебсайтове, рекламиращи оферти за работни места в Гърция, както и социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Twitter). Могат да се използват и уебсайтовете на конкретни компании, където се публикуват обяви за свободни работни места.

Социална сигурност

Отговорната институция за социално осигуряване на наетите лица /работници и служители/ е Социалният осигурителен институт – IKA-ЕТАМ: http://www.ika.gr Тя е отговорна за всички сфери на социална сигурност освен осигуряване за безработица и семейни помощи, които се администрират от OAED. Осигуряването чрез IKA е задължително и започва от първия ден на работа. Самонаетите лица се осигуряват чрез Осигурителната организация на самонаетите професионалисти /О.А.Е.Е/, а земеделските производители – чрез Земеделската осигурителна организация /OGA/. На всяко осигурено лице се издава извлечение от индивидуалната осигурителна сметка, от която е видна цялостната схема на осигуряване на съответното лице. Извлечението се изпраща на всеки 4 месеца до работодателя, който е длъжен да го представи на работника. На всяко осигурено лице се издава и здравна книжка, която се подновява всяка година.

Обезщетения за безработица – Необходими условия:

Да сте част от социално-осигурителнта система на Гърция, както и:

–          Да не сте освободен от работа поради професионални нарушения;

–          Да имате възможност и желание да работите;

–          Да сте на възраст поне 16 години;

–          Да имате лична регистрация в офис по заетост /OAED/;

–          Да сте готов да приемете работа.

–          Да можете да докажете осигурителн период за безработица за минимален период от 125 дни през 14-те месеца предшестващи освобождаването Ви от работа;

Ако кандидатствате за първи път за обезщетения за безработица Вие се нуждаете, в допълнение, от осигурителен период от 80 дни в една година за две години предшестващи освобождаването Ви от работа. Ако е необходимо могат да се вземат предвид осигурителни периоди от друга страна членка на Европейския съюз.

Размер на обезщетението:

Обезщетението за безработица включва основен размер плюс добавки за всеки зависим член на Вашето семейство. Размерът на основната помощ е 360 евро. Тя се увеличава с 10% за всеки зависим член на Вашето семейство.

Продължителност на обезщетението:

Колко дълго ще получавате обезщетение зависи от броя на дните, за които сте осигурен през последните 14 месеца. Минималният период е 125 дни, които Ви дават право на 5 месеца обезщетение. 150 дни отговарят на 6 месеца, 180 дни на 8, 220 дни на 10 и 250 дни на 12 месеца обезщетение за безработица.

Когато обезщетението Ви приключи, Вие отново трябва да достигнете необходимете осигурителни дни. Обезщетението за безработица се спира ако започнете нова работа или ако сте във временна нетрудоспособност. Обезщетението се прекратява в случаи на смърт, на придобиване право на пенсия, загуба на трудоспособност или невъзможност за приемане на работа.

Осигуряването за безработица се администрира от Офис за трудова заетост /OAED/, който изплаща обезщетения за безработица и болест на безработни лица. За да получавате обезщетение за безработица, трябва лично да се регистрирате в локален офис на OAED и да подадете искане за обезщетение в рамките на 60 дни от освобождаването Ви от работа.

Обезщетение се изплаще само ако офиса на OAED не може да Ви намери подходяща работа.

Към искането за обезщетение трябва да добавите:

–          Извлечение от вашата лична социалноосигурителна сметка;

–          Документ за прекратяване на трудовия договор;

–          Декларация в уверение на това, че нямате друга работа и обещание да декларирате всички нови обстоятелства пред OAED;

–          Документ /здравен/ за всеки зависим член от семейството.

Ако живеете в Гърция и не сте сигурни за своите права и задължения по отношение на соцалното осигуряване, обърнете се към локален офис на IKA-ETAM.

Данъци

Доходът от възнаграждението Ви е обект на данъчно облаганеи социалноосигурителни вноски за:

–          Здравна осигуровка;

–          Данък, пропорционален на дохода /income tax/;

–          Пенсионна осигуровка;

–          Осигуровка за безработица.

income tax: за годишен доход от заплата:

–          над 40 000 евро – 45%

–          под 40 000 евро – 40%

–          под 20 000 евро – 38%

–          под 14 000 евро – 35%

–          под 10 000 евро – 25%

–          под   7 000 евро – 10%

–          под   5 000 евро – 0

За самонаети лица: 26% за доход до 50 000, 33% за над 50 000 евро.

Данък добавена стойност ДДС /VAT/ – само при покупка на стоки и услуги.

Живот

Цената на живот, отнесена към доходите, е сравнително висока в Гърция. Цената на живот е по-висока в по-големите и в туристическите населени места и по-ниска в останалите поради наличието на местни селскостопански продукти, по-ниски наеми и разходи за транспорт.

Няколко примера за цени:

Разход за електричество, отопление, вода и общинска такса за апартамент от 85 кв. м. – около 140 евро.

Предплатена услуга за мобилен разговор – 0,34 евро.

Месечна цена за интернет връзка – 20 евро.

Билет за обществен траспорт – 1,30 евро.

Безоловен бензин – 1,65 евро.

Пакет вносни цигари – 4 евро.

Бутилка вода /500 мл/ от kiosk – 0,5 евро.

Бутилка мляко/1 литър/ от супермаркет – 1,2 евро.

Бутилка вино /750 мл/ от супермаркет – 6 евро.

Хляб /500 гр./ – 0,80 евро.

Храна за 1 човек в ресторант – 12 евро.

Капучино – 3 евро.

Местна бира /500 мл/ – 4 евро.

Питие в бар – от 5 евро.

Хот-дог – от 0,90 евро.

Совлаки – от 2 евро.

Заплащане /трудови възнаграждения/:

От 01-04-2013:

– за служители над 25 годишна възраст минималната заплата е фиксирана на EUR 586.08, а за работници над 25 минималната заработка е фиксирна на EUR 26.18;

– за служители под 25 годишна възраст минималната заплата е фиксирана на EUR 510.95, а за работници под 25 минималната заработка е фиксирна на EUR 22.83;

Предприятията плащат 13-та заплата за Коледа, половин заплата за Велкден и половин заплата за лятната отпуска.

Вземане на собствена кола:

Свидетелство за правоуправление на автомобил, издадено в стрна от ЕС и ЕИП е валидно във всички стрни на ЕС и ЕИП. След изтичане на срока на свителството, за ново се кандидатства в страната по местоживеене.

Ако гражданин на ЕС и ЕИП пребивава в чужда държава по-малко от 6 месеца не е необходимо да регистрира автомобила си в новата държава, както и да плаща такси. Превозното средство остава регистрирано в страната на предното местоживеене /произход/.

Жилища:

Около 78% от жилищата в Гърция са собствени и само 22% са наети.

В Гърция можете да намерите както необзаведени, така и обзаведени жилища /в повечето случаи са само частично обзаведени/ под наем. Обяви за жилища под наем се публикуват в пресата в рубриката “Enikiassis Akiniton”. Най-често такива обяви, както и обяви за продажба на жилища, можете да намерите във вестниците Chrysi Efkeria, Ta New, Eleftheros Typos, Apoyevmatini, Souper Angelies, Athens News и Makedonia. Средният наем на апартамент варира в големи граници, в средно голям град около 350-400 евро на месец. Ако решите да купувате жилище е препоръчително да наемете адвокат, който да уреди покупката.

Образование

Предучилищното образование (детска градина) в Гърция започва за деца, навършили две години и половина. Някои детски градини имат и групи за по-малки деца /детска ясла/. Задължителното образование обхваща децата от 6 до 15-годишна възраст и включва начално и първо ниво на средно образование /Gymnasio/. След приключване на задължителното първо ниво на средно образование, децата могат да продължат обучението си във второ ниво на средно образование /не е задължително/, което се предлага в 2 типа училища: стандартни училища – eniaia lykeia, където обучението трае 3 години, и технически професионални училища – TEE, където обучението трае 2 години за придобиване на 1-во ниво и 3 години за придобиване на 2-ро ниво. Възможно е прехвърляне между двата типа училища.

Общественото висше образование се разделя между университети и технологични образователни институти. За допускане до тези учебни заведения студентите полагат държавни изпити през втората и третата година от обучението си в училищата, предлагащи второ ниво на средно образование.

За българските граждани обучението в гръцките висши заведения е безплатно.

За повече информация: Министерство на образованието и религиите: www.ypepth.gr/el_ec_category3.htm

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център /DOATAP/ в Гърция можете да намерите на: http://www.doatap.gr/.
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Полезни линкове:

www.kep.gov.gr/portal/page/portal/MyNewPortal?lng=us – център за услуги на гражданите

www.ydt.gr/main/Section.jsp?SectionID=903 – въпроси, касаещи чуждестранни граждани

www.ypepth.gr/el_ec_category3.htm – министерство на образованието и религиите

http://www.doatap.gr/ – за признаване на дипломи и квалификации

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *