Дания

Кралство Дания

 

 

Обща информация:

 

 

 

Площ: 43 094 кв.км

 

Население: 5 451 826

 

Официален език: датски

 

 

 

Регистрация и установяване

 

В Дания можете да пребивавате свободно, само с лична карта или паспорт за период до 3 месеца. Ако имате намерение да останете по-дълго в Дания, то в рамките на 3-месечния период, считано от влизането Ви в страната, е необходимо да се регистрирате в Регионалната държавна администрация, откъдето ще ви издадат Регистрационен сертификат – апликационната форма може да бъде намерена на сайта на държавната администрация: http://statsforvaltning.dk. За да получите този сертификат, Вие трябва или да работите за работодател/и, или да предоставяте услуги като самонаето лице, или да учите в Дания. Ако планирате вашият престой в Дания да надвиши 6 месеца, то в 5-дневен срок от получаване на регистрационния си сертификат, трябва да отидете до общинската администрация в съответната община, в която живеете, за да бъдете вписан в гражданската регистрационна система /CPR/. Оттам автоматично ще Ви бъде издаден граждански регистрационен номер и здравна карта, която ще ви е необходима за ползване на медицински услуги.

 

От 1.01.2011г. в Дания действат центрове – International Citizen Service за предоставяне на комбинирани услуги /обслужване на едно гише/ на чужденци, дошли да търсят работа/ да работят/живеят в Дания. Тези центрове помагат с обработката на документи /регистрационен сертификат, данъчна карта, социално-осигурителен номер, медицинска карта/, предоставят лично консултиране относно намиране на работа, възможности за включване в курсове по датски език, данъчни въпроси и др., както и информация за условията за живот и работа в Дания, намиране на жилище, записване на децата Ви в училище. Към момента на територията на страната действат 4 такива офиса: в гр. Копенхаген – east@icitizen.dk /работи в сряда от 13.00 до 17.00ч. и в четвъртък от 11.00 до 15.00 ч./; в гр. Одензе –  south@icitizen.dk /работи във вторник от 12.00 до 16.00ч. и в четвъртък от 12.00 до 16.00ч./; в гр. Аархус – west@icitizen.dk /работи в четвъртък от 13.00 до 17.00ч. и в петък от 09.00 до 13.00ч./, в гр. Аалборг – north@icitizen.dk /работи в четвъртък от 13.00 до 17.00 и в петък от 09.00 до 13.00ч./

 

За повече информация относно пребиваване, регистрационни процедури и работа: www.nyidanmark.dk, www.workindenmark.dk

 

 

 

Търсене на работа

 

От 1 май 2009г. Дания отвори трудовия си пазар за новите държави – членки и българските граждани не се нуждаят от разрешение за работа.

 

При търсене на работа в Дания свободно можете да ползвате услугите /информация за свободните работни места, консултация/ на местните бюра по труда (центрове „Работа”). В допълнение към тях, в Дания работят 3 центъра Workindenmark, които са специализирани в предоставяне на услуги на търсещи работа лица от останалите държави и в международно набиране на персонал за датските работодатели. Центровете се намират в градовете Копенхаген, Одензе и Аархус.

 

Центровете поддържат и администрират официалния сайт, където се публикуват работни места, подходящи за чужденци и където всеки, търсещ работа в Дания може да регистрира своето CV –  www.workindenmark.dk.

 

Датското министерство на труда – www.bm.dk

 

Страницата на EURES – Дания – www.eures.dk

 

 

 

Социална сигурност

 

В Дания социалното осигуряване е развито на високо ниво. Чужденците, които започват работа в Дания, се включват в нейната осигурителна система, която частично се финансира чрез данъците. Социалното осигуряване се прилага както към работници/служители, така и към самонаети лица и за повечето социални рискове е задължително. Не е включено в задължителната схема осигуряването за безработица, поради което, ако желаете да ползвате обезщетения за безработица в случай на необходимост, е необходимо да посочите, че искате да се осигурявате доброволно, като се присъедините към някой от фондовете за безработица /на датски: a-kasse/.

 

Всеки, работещ в Дания и включен в социално – осигурителната система на страната, получава карта за здравно осигуряване, с която ще ползвате основната национална здравноосигурителна система /безплатна медицинска помощ и хоспитализация/.

 

За повече информация: www.atp.dk, www.arbejdsskadestyrelsen.dk

 

 

 

Данъци

 

При започване на работа, вашият работодател трябва да има информация за вашата данъчна карта, поради което вие трябва да имате издаден данъчен номер, дори да не сте вписан в гражданската регистрационна система и да нямате издаден CPR номер, т.е. дори и ако престоят ви в Дания е за период, по-малък от 6 месеца. Можете да получите данъчен номер чрез изпращане на формуляр 04.063 (повече информация можете да получите тук: Blanket 04.063 ), придружен от копие на документа ви за самоличност и копие на сключения трудов договор.

 

В някои случаи можете да се възползвате от данъчни облекчения – например приспадане на сумите за път от Българи до Дания /необходимо е да носите удостоверение, че постоянното ви местожителство е в България/, облекчения за работници, които са семейни /необходим е документ за сключен брак и удостоверение, че живеете със съпруга/та си на един и същи адрес/. Всички работници задължително заплащат и вноски за трудовия пазар в размер на 8%. Ако заминавате в Дания с лично моторно превозно средство, което е регистрирано в България, е добре също да се свържете с датската данъчна служба SKAT, за да поискате разрешение да шофирате в Дания без заплащане на регистрационна такса.

 

В края на данъчната година всички работещи/работели в Дания, получават от SKAT тип данъчна декларация, която показва получените от вас приходи, удръжки и ползвани данъчни облекчения.

 

Необходимо е вие да проверите дали тази информация е точна и да потвърдите това чрез проверяване на сумата. Ако липсва определена информация, е необходимо да напишете точната сума на съответното място във формуляра. След като SKAT получи обратно този формуляр от вас /необходимо е да се спазва крайният срок за връщане на формата, изписан в долния край на формуляра, в противен случай може да ви бъде наложена глоба от 5 000 датски крони/, ще ви бъде изчислена точната сума на дължимите през годината данъци. Ако сте заплатили повече от необходимите удръжки, сумата, удържана вповече, ще ви бъде възстановена. Ако сте заплатили по-малко, ще трябва да доплатите дължимата сума.

 

За повече информация относно всички въпроси, свързани с данъчно облагане и данъчни облекчения: www.skat.dk

 

 

 

Живот

 

Обяви за наемане на жилище можете да намерите в големите вестници – Jyllands-Posten, Berlingske Tidende and Politiken в раздела „Настаняване” – „Bolig”. Подобни вестници могат да бъдат намерени на EURES портала чрез препратките – ‘Links’. Когато наемате апартамент е нормално да платите депозит, както и 3-месечно авансово плащане. Дори при наемане на една стая е необходимо да сключите договор, описващ специфични детайли, като ползване на отопление, вода и електричество.

 

Ако желаете да закупите жилище в Дания, е препоръчително да се обърнете към агенция за недвижими имоти /ejendomsm?gler/.

 

За повече информация: www.boligportal.dk и www.workindenmark.dk

 

 

 

Образование

 

В Дания детските ясли могат да посещават деца до 3 години, а детските градини – деца от 3 до 7 години. Тези институции са държавни, но родителите заплащат определена такса. Задължителното образование обхваща децата от 7 до 16-годишна възраст и се осъществява предимно в общинските начални училища /Folkeskole/, които включват и първото ниво на средното образование и са безплатни. Второто ниво на средното образование се осъществява в т. нар. Gymnasium и обхваща 3-годишен период на обучение, при завършване на което се издава сертификат за средно образование, който позволява на учениците да постъпят в университет.

 

След завършване на средно образование учениците могат да се запишат както за висши академични програми, така и за по-кратки, неакадемични курсове на обучение.

 

За повече информация: Министерство на образованието: www.uvm.dk

 

 

 

Признаване на диплома

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център / CIRIUS,Fiolstr?de 44,1171 Copenhagen K,Denmark/ в Дания можете да намерите на : http://www.ciriusonline.dk/recognition/.

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu.

 

  1. Повече информация за регулираните професии и признаване на диплома в Дания можете да получите чрез датската агенция за международно образование – http://www.scholarshipportal.com/providers/9538/danish-agency-for-international-education.html. Информация за процедурата, необходимите документи и апликационна форма за признаване на диплома на лекари – http://www.sst.dk

 

 

 

Полезни линкове

 

www.udlst.dk – Датска миграционна служба

 

www.bm.dk – Министерство на труда

 

www.eures.dk – страницата на EURES – Дания

 

www.workindenmark.dk – официална страница на центровете Workindenmark и портал за международно наемане на персонал

 

www.atp.dkпортал за пенсионно осигуряване

 

www.arbejdsskadestyrelsen.dkНационален борд за индустриални злополуки

 

www.skat.dk – Данъчна служба

 

www.boligportal.dk – информация за наеми в Дания

 

www.ciriusonline.dk – признаване на дипломи и квалификация

 

www.uvm.dk – Министерство на образованието

www.nyidanmark.dk – Официален сайт за емигранти

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *