Държавни институции целенасочено укриват разходи

Само 2 % от държавните разходи са прозрачни, за останалите на практика липсва достъпна информация. Това стана ясно на 4 май 2011 г.при представянето на Доклад за състоянието на достъпа до информация за предходната 2010 г.

При направеното от Програма “Достъп до информация” проучване на над 490 сайта на ведомства и общини се оказало, че средно само при 2.4 % от тях са публикувани договорите, по които са изхарчени бюджетни средства. Това е направено едва при 4 % от всичките общини, 12 % от централните ведомства и от нито една агенция, комисия или териториално звено на изпълнителната власт. Само 14 % от държавните и общински институции са публикували бюджетите си, също толкова са направили публично достояние на годишните си финансови отчети. Така на практика изобщо не става ясно как се разходват парите на данъкоплатците. Остават непрозрачни и документите, които се разсекретяват, както и какво точно ведомствата разбират под служебна тайна. Те имат задължението да публикуват тези обстоятелства.

Според изследването на „Програмата” не отслабва упоритостта на чиновниците да се стремят да отказват публична информация. Честа практика са мълчаливите откази, друг подход на администрацията е да просрочва сериозно задължителния в 14-дневен срок, в който трябва да реагира на запитването. Най-честите откази са заради това, че исканите данни засягат трето лице, или че в тях фигурира наличието на лични данни.

Източници: http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=47791

http://www.aip-bg.org/publications/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B0/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *