Европейската мрежа срещу приватизацията и комерсиализацията на здравеопазването

През май 2011 г. се проведе първата Европейска конференция за защита на обществените здравни услуги в Амстердам с участието на синдикалисти и активисти от Германия, Франция, Великобритания, Ирландия, Полша и Швеция. Целта беше обмен на опит от местните борби, обмен на информация за атаките срещу обществените здравни служби и обсъждане на съотношенията на силите в различни европейски държави.

Оттогава движението се разшири и се проведоха различни европейски конференции в Полша, Франция и Белгия, които призоваваха за действия и повишаване на осведомеността «за правото на европейските народи на здраве и срещу орязването на обществените здравни услуги и тяхното пускане на пазара».

Това движение е голяма стъпка напред. Събирането на на профсъюзни организации, както и на и политически и граждански, за да действат на европейско ниво, не беше лесна задача. Сближаването на социалните движения и борби е една от основните цели на Европейската здравна мрежа.

Ето и част от програмата на организацията:

Целта на мрежата е да защитава универсалното и солидарно-финансирано здравеопазване и социална защита. Организациите членуващи в мрежата се борят на местно ниво срещу комерсиализацията и приватизацията в сектора. В организацията членуват множество работници, синдикати, пациентски организации, политически организации и социални платформи. Основните принципи на организацията, дефинирани в декларацията от Нантер от май 2012 г.,са:

 • Универсален достъп до здравеопазване
 • Публично финансиране или финансиране въз основа на вноски, в зависимост от страната
 • Здравеопазване, което е защитено от пазарната логика
 • Истинска здравна демокрация.

Изпълнението на тези четири принципни означава спиране на либералните политики на регионално, национално и европейско равнище. За тази цел мрежата:

 • насърчава обмена на информация и опит между организациите в различните страни;
 • изготвя анализи, предложения и съвместни искания;
 • организира кампании за повишаване на обществената осведоменост по темите свързани със здравеопазването;
 • мобилизации и водене на общи кампании на международно ниво.

Стратегията на Мрежата цели разширяване на действията на всички нива:

 • да преминем от идеята на здравеопазването към адресиране и на други решаващи фактори за здравето, а именно правото на труд, условията на труд, жилищната политика, околната среда;
 • да преминем от борбата на местно и/или професионално ниво към по-общи, глобални кампании, чрез обединение и търсене на широка обществена подкрепа;
 • увеличаване на броя на страните, участващи в мрежата, и броя на организациите в страните, представени или съществуващи на европейско ниво, които споделят общата кауза;
 • преминаване от проблемите, свързани единствено със здравеопазването, към стратегия, насочена срещу причините за неговото влошаване, а именно общоевропейските политики на строги икономии, инструментализация на дълга, прилагане на европейски договори, включително фискалния договор и др.
 • разширяване на националните анализи и кампании, за да се вземат предвид общоевропейските проблеми чрез широкообхватни дебати.