Исландия

Исландия

 

Обща информация:

Площ 103 000 кв.км

Жители: 292 000

Езици: исландски

Регистрация и установяване

Всеки гражданин на страна членка на Европейското икономическо пространство, който остава в Исландия повече от 3 месеца трябва да се регистрира. Регистрационни документи могат да се получат от Националната Регистрационна Служба или от полицейските участъци. Попълнените формуляри и копие от паспорта се изпращат на Регистрационната Служба (www.utl.is). При всяка последваща смяна на адреса се изготвя и изпраща уведомление за промяната.

Българските граждани могат да получат разрешително за пребиваване, ако имат разрешително за работа и са наети от работодатели или са се регистрирали и започнали собствен бизнес в Исландия. То се издава от Имиграционната служба. Когато се издава за първи път, разрешителното може да се ограничи за период до 2 години, ако кандидатстващият не може да гарантира необходимите изисквания за максималния 5 годишен период. Процедурата отнема около 60 дни и се заплаща такса. С издаденото разрешително за пребиваване притежателят му може да се връща в Исландия без ограничения в рамките на неговата валидност.

 

Търсене на работа

Желателно е да изготвите своето CV на исландски език.

Препоръчително е, преди да тръгнете от България,  да изискате в писмен вид условията на договора. Уверете се, че разбирате всичко, което е написано, преди да го подпишете. Проверете начина на заплащане. Поинтересувайте се за чия сметка са разходите по преместването,  как е уредено настаняването и дали ще ви бъдат покрити тези разходи. Обикновено плащанията са по банков път, затова проучете какво е необходимо за откриване на банкова сметка.

В Исландия частните посреднически агенции са много често използвани от работодателите и отговарят за широк кръг от професии. Те нямат право да вземат такса от търсещите работа. Работодателите плащат такса за услугата.

Търговската камара в Исландия и основният вестник в Исландия за публикуване на обяви за работа ‘Morgunbla?i?’ са други полезни източници на информация за работа.

Социална и здравна сигурност

Започвайки работа в Исландия, Вие се включвате в исландската социално-осигурителна система и съответно добивате право на обезщетения.

Ако няма да оставате повече от 3 месеца в страната, е достатъчно да носите със себе си Европейската здравносигурителна карта, която ще ви осигури здравно осигуряване за този период. След 6 месеца легален престой в страната всички лица придобиват право на пълен достъп до исландското здравеопазване (www.heilsuverndarstodin.is ).

Социално осигурените граждани в Исландия имат право на безплатни хоспитализация, общо и специализирано медицинско обслужване, домашни медицински грижи, рентгенов преглед, физиотерапия, лекарства, детска стоматологична помощ, както и на обезщетение за болест, злополука, инвалидна пенсия, пенсия за старост и помощи при смърт.

Ако отивате да работите в Исландия, преди да тръгнете, е необходимо да изискате от НОИ формуляр S041 /бивш E-104/. Той ще ви осигури прехвърляне на здравното осигуряване. Ако възнамерявате да останете над три месеца в Исландия, трябва да кандидатствате за разрешително за пребиваване пред имигрантските служби, както и своевременно да представите формуляр S041 /бивш E-104/ пред Социално осигурителния институт (SSSI -State Social Security Institute, Tryggingastofnun: www.tr.is.). След това SSSI издава сертификат за здравно осигуряване. За да си осигурите здравна осигуровка веднага при започване на работа, е добре да имате разрешително за пребиваване още преди да дойдете в Исландия.( www.utl.is ).

За да получите информация за районните здравни центрове посетете http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=14. За да получите спешна помощ извън работното време на тези центрове, може да посетите т.нар. “L?knavakt” (Sm?ratorgi 1) или да позвъните на 8482600 или на 112.

Всички работещи и работодатели в Исландия са задължени да внасят минимално установени вноски в пенсионния фонд. От този фонд се изплащат пенсии за старост, инвалидност и помощи, отпускани на деца при смърт на родител. Работодателят прави вноските в според договореностите в колективния договор. Всички родители, легално пребиваващи в Ирландия, имат право на детски добавки. Те зависят от броя на децата, възрастта им, семейното положение и доходите на родителите. Не е нужно родителите да кандидатстват за тези добавки, тъй като те се калкулират ежегодно в Националния Регистър.

 Данъци

По принцип гражданите на Исландия подлежат на пълно данъчно облагане върху всичките си приходи, независимо къде са придобити. Лицата, които не са граждани на Исландия плащат определени данъци за приходите си, произлизащи от страната, освен ако не е предвидено друго със закон. Данъкът върху дохода се дължи за приход от Исландия. Работодателят го удържа на работника и го превежда на държавата.

Данъчната система в Исландия се основава на принципа PAYE (Pay-As-You-Earn; плащай колкото печелиш). Работодателите изчисляват и внасят данъчните вноски на своите работници. Има данъчна скала, която е диференцирана според доходите, както следва: 37.22% за месечен доход от 0 до 200 000 ISK, 40.12% за месечен доход от 200 001 до 650 000 ISK и 46.12% за месечен доход над 650 000 ISK. Всички, които притежават данъчна карта имат право на месечен данъчен кредит от 44 205 ISK.  Картите се издават от местните звена на службата за вътрешни приходи Internal Revenue (R?kisskattstj?ri) www.rsk.is. Кандидатите трябва да имат персонален идентификационен номер (kennitala). Данъчната карта се представя на работодателя. По-подробна информация ще намерите на: www.rsk.is > international и в сайта на EURES: http://ec.europa.eu/eures/.

По принцип ДДС е 25.5% върху всички стоки и услуги, с изключение на храната – 7%. Прилага се и данък върху  бензина – 52.77 ISK на литър за лични нужди.

Живот

Когато наемате жилище, то обикновено не е обзаведено. Вноските се плащат месечно, като първата се дава предварително. Цените са различни в зависимост от района.

Местните и държавни вестници /например вестник “DV”/ са най-добрия източник на информация за жилища под наем. Търсете в рубриките ‘Husnaedi I Bodi’. Възможно е да подадете обява за търсеното от Вас жилище. Препоръчително е да сключите договор.

Приблизителният месечен разход за живот е 110 000 ISK. Месечен наем за единична стая с кухня и баня е около 50.000 ISK, а за малък апартамент , поне 80.000-90.000 ISK. Средната цена за м2 жилищна площ е около 1.500-1.800 ISK в кварталите, но по-висока в центъра на градовете.

Образование

Предучилищното образование в Исландия няма задължителен характер и обикновено се осъществява от общински служби, но разбира се има и частни заведения.

В Исландия задължителното образование започва, когато детето навърши 6 години. Исландската образователна система не разграничава основното от средното образование. Задължителното образование е безплатно и всички учебници и пособия се осигуряват от държавата. Образованието може да продължи в университети или специализирани колежи.

В Исландия има три университета и технически и професионални колежи със засилена практическа подготовка по предметите.

Възможно е да се продължи образованието и в частни чуждестранни училища.

Най-добрият източник на информация, относно всички аспекти на образованието в Исландия е порталът PLOTEUS на Европейската Комисия: www.ploteus.net; www.europa.eu.int/ploteus. Там ще намерите информация за образователната система, възможностите за обучение, полезни сайтове, както и основна информация, касаеща преместването Ви в Исландия.

Признаване на дипломи:

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Исландия /Kennslusvid Haskola Islands- Office for Academic Affairs, University of Iceland, Office for Academic Affairs, University of Iceland, v. Sudurgotu, 101Reykjavik, Iceland/ можете да намерите на : http://www.naric-enic.hi.is/
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Интернет адреси:

www.vinnumalastofnun.is – Бюрото по труда в Рейкявик

www.chamber.is/ – Търговската камара в Исландия-

www.utl.is/ – Имиграционна служба

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *