Кипър

Кипър

 

Обща информация

Площ: 9 250 кв.км

Население: 784 301

Езици: гръцки, турски

Заетост на населението:

В селското стопанство – 4.3%

В промишлеността – 22.6%

В услугите – 73.1%

Регистрация и установяване

От 1-ви май 2004 година граждани на държавите-членки на ЕС/ЕИП и Швейцария могат да работят в Кипър без ограничения. Независимо от това, обаче, те трябва да се регистрират, ако възнамеряват да останат за повече от три месеца и да получат назначение в Кипър. Трябва да подадат заявление за сертификат за регистрация до отдел „Гражданска регистрация и миграция”, веднага щом си осигурят назначение, но във всички случаи в срок от четири месеца от датата на пристигането им в Кипър.

След като дадено лице пристигне в Кипър, ако възнамерява да остане и да бъде назначено на работа, трябва:

а) Да подаде заявление за издаване на Сертификат за регистрация на чужденец (Alien Registration Certificate – ARC) до местния имиграционен отдел на Полицията. Това заявление трябва да бъде подадено преди да изтече четиримесечният период, до местния имиграционен отдел на Полицията (налагат се глоби за неспазване срока).

б) Да подаде заявление за социално-осигурителен номер, след подсигуряване на назначение в Кипър.

Сертификатът за регистрация се издава в срок от шест месеца.

За повече информация: тел. +357 22804400; migration@crmd.moi.gov.cy

Търсене на работа

В Кипър можете свободно да работите, без да е необходимо разрешение за работа. Можете да се регистрирате в бюрото по труда, където да получите подходяща информация и насоки. Ако за първи път се регистрирате, трябва да представите валидна лична карта или паспорт, както и копие на диплома или сертификат за професионално образование, преведени на гръцки или английски език.

Друг начин за търсене на работа е чрез интернет базирана система за свободни работни места към Обществената служба по заетост: www.mlsi.gov.cy/dl; www.pescps.dl.mlsi.gov.cy

Вестниците се считат за важен източник, когато някой търси работа в Кипър. Можете да намерите връзка за интернет страниците на всички основни вестници в Кипър на правителствения интернет-портал: www.cyprus.gov.cy

Ежегодно държавата определя минималната работна заплата за някои професии, като например продавачи, чиновници/ секретари, детегледачки и лични помощници (болногледачи).

Работодателят е длъжен в срок от един месец от започване на работа да информира писмено работника за условията на назначаване и работа. В случай на неизпълнение на това задължение, може да се сигнализира Отдела по трудовоправни отношения, на телефон +357 22451500, или по електронна поща на: info@dlr.mlsi.gov.cy.

Социална сигурност

Социално-осигурителната схема в Кипър се финансира чрез вноски, които се разпределят между работника, работодателя и държавата. Размерът на осигурителните вноски е: 6.8% върху дохода за сметка на работника, 6.8% за сметка на работодателя и 4.3% се заплащат от държавата. В случай, че сте самоосигуряващо се лице, размерът на вноските е: 12.6% върху дохода се плащат от самоосигуряващо се лице и 4.3% от държавата.

Социалното осигуряване предвижда редица обезщетения и плащания – в случай на женитба, раждане, смърт, погребение, майчинство, болест, безработица, инвалидност, при временна нетрудоспособност, при професионална злополука, пенсионно осигуряване. Периодът на обезщетението за временна нетрудоспособност обикновено не надвишава 156 дни.

За повече информация – Отдела за социално осигуряване –  www.mlsi.gov.cy/sid

Данъци

Трябва да се обърнете към „Отдела за вътрешни приходи”, за да получите идентификационен код на данъкоплатец в Кипър. За целта трябва да представите паспорт или лична карта и да попълните формуляр I.R. 163A.

Според Закона за Данъчното облагане на физически лица, Вие ще сте данъчно облаган в Кипър, ако пребивавате в страната за период по-дълъг от 183 дни годишно. Данъците се удържат месечно от заплатата. Данъчната ставка за физически лица варира между 0% за доходи до € 19 500 годишно и 30% за над € 36 300 годишно.

За повече информация:

Данъчните власти в страната – www.mof.gov.cy

Министерство за вътрешни приходи (Inland Revenue Department) – svrasida@ird.mof.gov.cy

Живот

Възможността за намиране на жилище в Кипър е добра – могат да се наемат както апартаменти, така и къщи, и вили. Наемите варират значително в зависимост от местоположението и състоянието на жилището. Обяви за наемане и закупуване на жилище се публикуват във всички вестници, има и голям брой агенции за недвижими имоти – можете да откриете информация за тях на адрес: mesitwn@cytanet.com.cy. Ако идвате да работите в Кипър, най-добре е да се обърнете към работодателя Ви, за да Ви съдейства за намиране на подходящо жилище.

Можете да намерите повече информация за културния и социалния живот в Кипър като посетите интернет-страницата на Кипърската организация по туризма (www.visitcyprus.org.cy): “What’s on” – “Events”.

В Кипър се използва предимно автомобилен транспорт. Най-обичайният начин за междуградско пътуване е ползването на така наречените „маршрутни таксита”, които Ви вземат от дома Ви и Ви откарват до определена дестинация. (в Кипър движението по пътищата е в лявото платно).

За повече информация: www.cyprus.gov.cy

Образование

Предучилищното образование в Кипър включва деца от 3-годишна възраст до 5г. и 8м., но е задължително за децата след навършването им на 4г. и 8 м. Началното образование е безплатно в държавните училища и обхваща ученици на възраст от 5г. и 8м. до 11г. и 8м. За да могат да се запишат в средно училище, децата трябва да имат сертификат за завършено начално училище.

В Кипър ходенето на училище е задължително до 15 годишна възраст. Същото важи за всички деца, които живеят в Кипър, независимо от тяхното гражданство или вероизповедание.

Второто ниво на средното образование е за лица между 15 и 18 години. Тези, които желаят, могат да се запишат в технически средни училища. Училищната година е разделена на три срока, всеки по 3 месеца.

Съществуват и множество частни предучилищни, начални и средни училища, предлагащи обучение както на гръцки, така и на английски и френски. Обучението в тях се заплаща.

В Кипър има 3 държавни университета и голям брой частни колежи.

За повече информация – на страницата на Министерството на образованието и културата: www.moec.gov.cy или на Информационната мрежа по въпроси на образованието в Европа EURYDICE: www.eyridice.org.

Признаване на диплома

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Кипър можете да намерите на : www.mlsi.gov.cy/dl . Справки: qualifications@dl.mlsi.gov.cy
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Полезни сайтове:

www.mlsi.gov.cy (Министерство на труда и социалното осигуряване)

www.pescps.dl.mlsi.gov.cy (Национална база данни с работни места)

www.mfa.gov.cy (Министерство на външните работи)

www.moec.gov.cy (Министерство на образованието и културата)

www.moh.gov.cy (Министерство на здравеопазването)

www.moi.gov.cy/pio (Държавен пресцентър)

www.ccci.org.cy (Търговска и индустриална камара)

www.visitcyprus.org.cy (Кипърска туристическа организация)

www.cytayellowpages.com.cy (Yellow Pages – фирми)

www.cyprusnet.com (Обща информация за Кипър)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *