Ковид-19 криза и извънредно положение – становище 20.03

Уважаеми граждани, ситуацията с Коронавирус епидемията има своите политически, геополитически, икономически проекции, които са изключително важни, но ще се занимаем с тях в други текстове.
Нека видим ситуацията на “първата линия”, медицинската.
Минаха две седмици от появата на вируса в България и една седмица от обявяване на извънредното положение. В болниците продължават хаотичните действия, дефицита на предпазни средства, тестове и консумативи.
На този фон, политическите фактори се състезават кой по-голяма глупост да каже и извърши – искат военно положение, полицейски час и т.н. и пр. Ако на някои лица и политически кръгове, им се присънват диктаторски сънища, нека по-често да си мерят температурата.
Повтаряме, потретваме, настояваме, за:
– Осигуряване на лични предпазни средства, облекла, консумативи и всичко необходимо на медиците, за да си вършат работата!
– Допълнителни възнаграждения, за всички медицински лица – лекари, сестри, санитари, лаборанти, фармацевти и др, – всички са “първа линия”!
– Незабавна национализация на частните болници и впрягане на дейността им в полза на обществото!