Люксембург

Люксембург

 

 

Обща информация

 

Площ – 2 586 кв.км.

 

Жители – 502 100|2010|

 

Езици: френски, немски,  люксембургски.

 

 

 

Регистрация и установяване

 

Българските граждани могат да пътуват до Люксембург с валидна лична карта или международен паспорт. Като турист можете да останете в Люксембург 3 месеца, без да е необходимо разрешително. Ако тези граждани желаят да останат повече от три месеца в Люксембург трябва да се наети по трудов договор или да са самонаето лице, да са записани в държавно или частно учебно заведение, да разполагат с достатъчно ресурси, за да не бъдат в тежест на системата за социално подпомагане и да имат застрахователно покритие за болест. Освен това, трябва да отидат в администрацията на местните служби на мястото, където те живеят в рамките на три месеца след тяхното пристигане, за да кандидатстват за сертификат за регистрация.

 

 

 

Търсене на работа

 

Считано от 01 януари 2014 г. българите, желаещи да работят в Люксембург не трябва да притежават разрешително за работа. За повече информация: Администрация по заетостта (ADEM), 10 rue Bender – L-1229, Люксембург: www.adem.public.lu/index.html

 

Обяви за свободни работни места можете да откриете чрез Държавната служба по заетост ADEM (Administration de l’EMploi), като не е необходимо да се регистрирате, за да получите информация за свободните работни места. Можете да се обърнете също така към частни агенции – адресите им може да откриете на сайта на Люксембургския съюз на агенциите за трудова заетост ULEDI. Можете също така сами да публикувате обява, като това е общоприето в Люксембург. Независимо какъв сте по образование или по професия документите трябва да са на немски, френски или на английски език. Постарайте се да научите колкото може повече за фирмата, за която кандидатствате и сами да се свържете с нея.

 

Трябва да внимавате дали трудовият договор съдържа всички определени от закона клаузи – име и подпис на работодателя, естество на дейност, доходи, добавки и надбавки, описание на работното място, работно време, продължителност, годишни отпуски предизвестия. Законоустановеният пробен период е най-малко 2 седмици и най-много 6 месеца.

 

 

 

Социална сигурност

 

В Люксембург системата за социална сигурност осигурява защита за срок от пет възможни ситуации: болест и майчинство, злополуки и професионални заболявания, старост, инвалидност и оцелели, семейни отговорности и безработица.

 

Размерът на вноската за безработица е 6.10% за работниците и служителите. Плащането на вноските се разпределя по равно между работодателя и получателя.

 

Осигурителни вноски, които се плащат от работодателя са най-малко 12,31% плюс вноски във взаимоспомагателните фондове на работодателите, с оглед на класификация на риска (между 0.35 и 2.29%), а от служителя – 13.25%. Вноските се изплащат на Съвместния център за обществено осигуряване и са пряко удържа от заплатата.

Повече информация по въпроса може да намерите на: www.ec.europa.eu

 

На следния сайт www.ccss.lu можете да намерите информация за различните видове социални осигуровки.

 

 

 

Европейската здравна осигуровка е валидна за всички страни в ЕС и за Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария. Нейната валидност е 12 месеца. В Люксембург има 9 различни здравни каси, работодателят правни вноски в някоя от тях и от касата Вие получавате социално осигурителната си карта. Може свободно да избирате лекари и болници, в които да се лекувате. Касите поемат от 80 до 100 % от разходите за лечение. Туристи и хора, търсещи работа се обслужват безплатно при спешни случаи.

 

 

 

Данъци

 

Съществува спогодба между република България и Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото.

 

След сключването на трудов договор автоматично ставате част от социално осигурителната система на страната. ДОД се определя по прогресивна скала със 17 стъпки като достига до максимум 38%. Своите данъци можете да изчислите на следните интернет адреси : www.eureslux.org  и www.impotsdirects.public.lu

 

Ставките по ДДС са както следва:

Супер намалена ставка: 3% (например хранителни продукти, фармацевтика, ресторанти)

Намалена ставка: 6%

Средна: 12% (например дрехи за възрастни, вино)

Стандартен курс: 15% (например алкохол, бира, обувки за възрастни)

 

 

 

Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта www.dendax.com и да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. За да може да си възстановите данъците от Люксембург е достатъчно да имате Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension годишното обобщение на доходите. Този документ показва общата сума, която сте получили от вашия работодател и сумата на данъка, която вашия работодател е заплатил в данъчната служба от приходите ви. За повече информация: euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-lyuksemburg  ; www.dendax.com Tel.  +02/ 49 25 466

 

 

 

Живот

 

Наемите на жилищата са високи и за да ги избегнат, много хора от съседните държави пътуват и работят там, за да се възползват от ниските данъчни ставки. Цените на имотите и наемите в Люксембург са едни от най-високите в Европа.

 

 

 

Образование

 

Задължителното образование в Люксембург е в продължение на 11 години.То включва двугодишно предучилищно образование. При навършване на 6 години се започва основното образование. Едва 0.73% от обучението се осъществява в държавни институции.

 

Средното образование осигурява общи познания по всички предмети, а също така дава професионална насока за развитие, като накрая се държи изпит. Отличителна черта на люксембургската образователна система е отличната езикова подготовка на учащите, като часовете се провеждат на немски, френски и люксембургски. Особено популярно през последните години е обучението чрез Интернет. Има три начина за придобиване на висше образование – чрез Люксембургския университет, чрез международния университетски институт (Institut Universitaire International) и техническо образование в Brevet de Technicien Sup?rieur (BTS).

 

 

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Люксембург / Minist?re de la Culture, de l’Enseignement sup?rieur et de la Recherche, 18-20, Mont?e de la P?trusse, L-2912 Luxembourg, можете да намерите на : www.cedies.public.lu

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: /www.europass.cedefop.europa.eu.

 

 

 

Интернет адреси:

 

 

 

www.etat.lu/ADEM – Държавна служба за заетост

 

www.ccss.lu – Социални осигуровки

 

www.eureslux.org,  www.impotsdirects.public.lu  – данъци

 

www.mae.lu/ – Министерство на външните работи

 

 

 

Интересите на Люксембург в България се представят от посолствата на Кралство Холандия (политически) и на Кралство Белгия (икономически и консулски).

Адрес: София 1126, пл. “Велчова завера” 1 Тел.: (+359 2) 988-72-90 ,Факс: (+359 2) 963-36-38 ,E-mail: Sofia@diplobel.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *