Малта

Малта

 

 

 

 

 

 

Обща информация:

 

Площ: 316 кв. км.

 

Жители: 405,577

 

Столица: Валета

 

Езици: малтийски, английски

 

 

 

Регистрация и установяване

 

Българските граждани не се нуждаят от разрешение за пребиваване в Малта за срок до три месеца, но при поискване трябва да докажат възможност за самоиздръжка. За срок от три месеца до пет години те трябва да декларират обстоятелствата по пребиваването си, за да получат удостоверение за пребиваване, в което да е отразена актуалната адресна регистрация и да разполагат с достатъчно средства, за да не изпаднат в ситуация, при която ще бъдат в тежест на малтийските социално-осигурителни фондове. Средствата им трябва да покриват и разноските за членовете на техните семейства, ако те решат да се присъединят към тях на малтийска територия.

 

След пет годишно пребиваване е възможно да се получи постоянно пребиваване. Повече информация ще намерите на интернет страницата на Дирекцията по гражданство и чуждестранни въпроси към Министерство на външните работи на Малта –  http://www.foreign.gov.mt .

 

 

 

Търсене на работа

 

Считано от 01 януари 2014 г. българите, желаещи да работят в Малта не трябва да притежават разрешително за работа. Самостоятелно заетите лица също не се нуждаят от разрешение за работа. Те се възползват от същата процедура на регистрация като малтийските граждани и имат същите права и задължения като тях.

 

Подробна информация за условията за живот и работа в Малта, за възможности за работа и обучение в страната, както и за координатите на EURES съветниците в Малта може да откриете в Интернет порталите на обществената служба по заетостта на Малта “Jobsplus” www.jobsplus.gov.mt и EURES:  и http://eures.europa.eu .

 

Обяви за работа може да намерите в ежедневните национални и локални печатни издания, например The Times of Malta – http://www.timesofmalta.com/ .

 

Възможно е също така да използвате услугите на лицензираните частни посреднически и обучаващи агенции в Малта. Актуална информация за тях може да получите на Интернет страницата на обществената служба по заетостта на Малта www.jobsplus.gov.mt , Индустриално-търговската камара на Малта: http://www.maltachamber.org.mt/  е друг полезен източник на информация за фирмите-работодатели в страната.

 

 

 

Социална сигурност

 

Започвайки работа в Малта, Вие се включвате в малтийската социално-осигурителна система и съответно добивате право на социални обезщетения. Работещите са осигурени за болест, инвалидност, злополуки, старост и безработица. Работодателят и работникът участват почти поравно с вноски в схемата на плащане.

 

Ако загубите работата си в Малта трябва да се свържете с обществената служба по заетостта на Малта Employment and Training Corporation /ETC/  или да посетите местно бюро по труда. Повече информация ще намерите на: http://www.jobsplus.gov.mt

 

В Малта държавата осигурява цялостно здравно обслужване на малтийските граждани и то се предоставя безплатно. Всички граждани имат право на профилактика, изследвания, лечение и рехабилитация в държавните медицински центрове и болници. Лицата с ниски доходи, след удостоверяване от администрацията за социално осигуряване, получават карта, която им дава право на безплатно ползване на лекарства и медикаменти. Освен това, страдащите от определени видове хронични заболявания също получават безплатно лечение за заболяването си, независимо от финансовото си състояние.

 

Паралелно с държавните здравни центрове и болници своите услуги предлагат и частни медицински клиники.

 

 

 

Данъци

 

В Малта е в сила прогресивен подоходен данък. Размерът му варира между 0% и 35%. Данъчната ставка е най-ниска за работещите с ниски доходи и расте прогресивно с увеличаване на заплащането. Според действащите закони малтийските работодатели са длъжни да приспадат от месечното брутно задължение на служителите си данъчните отчисления. В Малта гражданите сами изчисляват данъка върху доходите си и всяка година до 30 юни изпращат своите годишни данъчни декларации и заплащат дължимите данъци в офисите на данъчната администрация. Размерът на данъка на чуждите граждани е еднакъв с този на гражданите на Малта, с тази разлика, че нямат право на данъчни облекчения. Информация и консултация по данъчното облагане може да получите на сайта на Националната данъчна служба на Малта: http://www.ird.gov.mt/ .

 

 

 

Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта www.dendax.com и да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. За да може да си възстановите данъците от Малта, ви трябва Form FS3обобщение на надници и заплати, които сте получавали през годината. Получавате го от вашия работодател в края на данъчната година. За повече информация: http://euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-malta

 

www.dendax.com Tel.  +02/ 49 25 466

 

 

 

Живот

 

Ако отивате в Малта, за да учите, работите или като турист е сравнително лесно да наемете жилище, тъй като има голямо разнообразие от общежития, апартаменти, хотели, къщи за гости и вили. Жилища може да намерите като ползвате специализираните обяви в местната преса, услугите на фирми за недвижими имоти и техните интернет страници. По правило разходите за ток, вода и телефон се плащат отделно от наема. Обикновено наемодателите изискват заплащането на месечния наем в началото на всеки календарен месец, както и депозитна гаранция от 3 месечни наема при сключване на наемния договор.

 

Малта предлага голямо разнообразие на имоти за закупуване. Поради ограниченията за застрояване , чуждите граждани от ЕС, пребиваващи по-малко от 5 години в Малта, не могат да закупуват повече от един недвижим имот.Имотът трябва да е закупен на цена не по-ниска от 92,546 евро за апартамент и 154,200 евро за къща. Списъци с имоти за продажба може да получите от Federation of Estate Agents (Malta), а от специализираните отдели: http://www.aip.gov.mt/  и http://www.ird.gov.mt/ на Министерството на финансите на страната – информация за процедурата и ограниченията при закупуване на недвижими имоти в Малта, както и за дължимите при това такси и данъци.

 

 

 

Образование

 

В Малта децата могат да започнат предучилищното си образование (детска градина) от 3-годишна възраст, но това не е задължително. Държавните училища имат прием три пъти в годината: през септември (начало на учебната година), след Коледната ваканция и след Великденската ваканция. Предучилищното образование се извършва в държавни, частни и религиозни детски градини. Във всяко населено място в Малта има основно училище – общият им брой е 77. Повечето от тях също предлагат предучилищно образование. Основното образование се предоставя от държавата, църквата и частни училища. Държавните и църковни училища са безплатни, а за независимите частни институции се заплаща такса за обучение. Основното образование има два етапа, всеки от тях по три години, а в църковните училища процесът е непрекъснат – 6 години. За да се запише в държавно училище,  детето трябва да е навършило 5 години към 31ви декември през учебната година. Петте години на обучение от 11 до 16 годишната възраст представляват периода на средното образование. В Малта има два вида средни училища: лицеи и районни училища. След средно образование учениците имат възможност да учат в гимназия или колеж, който ги подготвя за висшето образование в университет. В Малта понастоящем съществува само един университет – Университетът на Малта (University of Malta): http://www.um.edu.mt/ . Съществуват няколко национални и чуждестранни институции, предлагащи курсове за следдипломна квалификация.

 

 

 

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Малта можете да намерите на : http://www.education.gov.mt/

 

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

 

 

 

Интернет адреси

 

http://www.jobsplus.gov.mt  – Обществена служба за заетост

 

http://www.maltachamber.org.mt/– Индустриално–търговска камара

 

http://www.ird.gov.mt/ – Национална данъчна служба

 

http://www.gov.mt/index.asp?l=2 – Правителство на Република Малта

 

http://www.foreign.gov.mt – Министерство на външните работи на Малта

 

http://www.education.gov.mt – Списък на държавни, религиозни и частни училища

 

http://www.mcast.edu.mt – Колеж за изкуство, наука и технологии (Malta College for Arts Science and Technology)

http://www.its.gov.mt – Институт по туризъм (Institute of Tourism Studies)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *