Международна Работническа Асоциация – 2015

FDF

Кои сме ние?

Международната Работническа Асоциация (МРА) е анархосиндикалистка федерация основана през 1922г. Тя се стреми към организиране на работниците в боеспособни синдикални организации, ангажирани в борби на работното място и в местни народни организации, които защитават правата на работническата класа и я водят към социална революция без бюрокрация, партии или държава.

МРА обединява организации със сходни цели от целия свят с крайна цел – установяване на либертарно-комунистическо общество. МРА е независима от работодатели, работодателски организации, политически партии и държавни институции и не получава субсидии под никаква форма.

Какво правим

Секциите на МРА са ангажирани в широк обхват от дейности, включващи солидарност на работното място и синдикална организация, обучения и съвети за работници, кампании свързани с работници в аутсорс компании, както и временно заети и сезонни работници. Организиране на работници-мигранти, анти-милитаристични кампании, кампании на международна солидарност, общностни организации и самоуправляващи се кооперативи.

Принципи на Организация и Действие

Сред принципите на анархосиндикализма и МРА са:

  • Прякото действие
  • Пряката демокрация и Федерализма
  • Солидарността и Взаимопомощта
  • Интернационализма
  • Независимото финансиране
  • Отхвърлянето на капитализма и държавата

Кратка История

МРА е учредена в Берлин през Декември 1922г. Това събитие отбелязва важно скъсване на радикалните работници с Болшевиките, Социал-Демократите и т.н., отхвърляйки синдикалния централизъм, парламентаризма, милитаризма и национализма.  Първоначално, асоциацията е съставена от синдикати от Германия, Аржентина, Чили, Дания, Норвегия, Италия, Холандия, Португалия, Швеция и Франция, както и от Испания, която се присъединява година по-късно.
През 30-те години, много от секциите участват в мащабни борби, но страдат и от тежки репресии от държавата. През 40-те, започва Испанската Революция, където испанската секция на МРА, CNT започва борба за социална революция, организирайки земеделски и работнически колективи в широк мащаб, докато не бива смазана от бруталното насилие на фашистите. Много хора от МРА от други страни се сражават рамо до рамо с тях в солидарност. С разпространението на фашизма и тоталитарните режими, секциите на МРА са подложени на тежки репресии, поставени са извън закона, а голяма част от членовете й са убити.

udX1f2we_400x400

През 60-те, МРА започва да се възстановява. Френската секция CNT е активна в реорганизацията на интернационала. Към асоциацията се присъединяват нови организации, а някои стари Секции се активират отново. През 70-те и 80-те, се възражда FORA в Аржентина . След смъртта на Франко се възстановява и испанската секция CNT. Скоро след това, FAU от Германия и NSF от Норвегия са реорганизирани. В Италия, USI, която никога не е спирала своята дейност, успява да се трансформира в активен синдикат. Английската секция, която е в упадък до този момент, минава през някои промени и се превръща в Solidarity Federation. Секция от Португалия – AIT-SP  се присъединява през 90-те последвана от COB от Бразилия.
Смяната на режима в стария източен блок води до формирането на нови анархосиндикалистки групи. Нови секции като KRAS в Русия, PA в Словакия и ASI от Сърбия се присъединяват към МРА, последвани от ZSP от Полша.

Пряко Действие

Основен метод на МРА е прякото действие, което означава хората да се самоорганизират и да действат сами, за да решават собствените си проблеми. Пряко действие означава колективни решения и действия, без посредници и представители. В конфликтите на работното място обичайните форми на пряко действие включват стачки, бойкот, протести и т.н. Практиката на прякото действие промотира само-организация и инициатива, равенство и солидарност между хората. То е също и начин да се отхвърли властта на институциите, които се опитват да запазят позицията на властимащите. Чрез прякото действие, работниците поемат контрола над своите борби и в процеса те развиват широк спектър от умения, които ще им бъдат полезни в изграждането на основите на бъдещото либертарно-комунистическо общество.

Федерализъм и Пряка Демокрация

МРА се състои от Секции, които са независими, но се придържат към общите принципи и решения. Има отзоваем Секретариат, който помага да се координират дейностите на Асоциацията, но който няма никаква изпълнителна власт. Вземането на решения в МРА е на принципите на федерализма и всяка секция има един глас. МРА работи на принципите на пряката демокрация, ротацията на длъжностите и отзоваемостта на делегатите. Решенията се вземат от долу, от членовете, които изпращат делегати за да пренесат решенията им на останалите, на регионално, конфедеративно и интернационално ниво. Делегатите служат само като “говорители” на членовете на МРА, интерпретирайки мненията на групата. Ако те не представят правилно тези мнения или злоупотребят с позицията си, те могат да бъдат отзовани по всяко време.

2535761661270465814165878513813011468345843n

Солидарност и Взаимопомощ

В МРА, ние подкрепяме борби на работното място и в общностите. Солидарността и взаимопомощта отразяват идеята, че ние трябва да работим заедно, не да се конкурираме и да заставаме един срещу друг. Днес ние помагаме на някого, утре той помага на нас. Без солидарност, нито малки победи, нито по-широка социална промяна са възможни.

Интернационализъм

Борбата за освобождение на работническата класа от капитализма и държавата може да бъде само интернационална. Ние отхвърляме идеите за национални интереси и на тях противопоставяме интернационалната солидарност. В конкретната практика, секциите на МРА подкрепят локалните борби на други секции. Този принцип намира много ясно изражение в нашите борби срещу мултинационалните компании с бизнес интереси в различни държави, когато ние ги конфронтираме едновременно на различни места по света.

Независимо Финансиране

МРА се финансира от членски внос на своите членове. Ние не приемаме субсидии от бизнеса, политическите партии или държавата, както и от която и да било институция зависима от тях.

Отхвърляне на Капитализма и Държавата

МРА е независима – финансово, политически и организационно, от политически и бизнес интереси. Това е така, защото борбата срещу капитализма и държавата, трябва да бъде водена по начин, който заздравява местната само-организация и не позволява на тези интереси да оказват влияние. Труда и капитала нямат нищо общо. МРА е против всички форми на колаборация между работници и шефове като например работническите консулства и останалите държавно-корпоративни схеми. В борбите на работното място, непосредствената цел може да бъде изпълнение на материалните искания, но основната цел на МРА е да замени капитализма и държавата с по-равнопоставено и само-организирано общество.

1 de mayo 2012 -1

Цели

Нашата практика е да предлагаме организация от долу, без лидери и чрез директно вземане на решенията, доколкото това е възможно. Наша цел е да разпространим тези практики на всяко ниво в обществото, така че хората да имат възможност директно да управляват, както продукцията и разпределението на благата, така и да се координират помежду си с цел подкрепа и взаимна полза.
Имената на организационните единици варират: някои говорят за комуни, други за колективи, за самоуправлявани работни места и общности, но идеята е една и съща. Работните места, общностите, регионите и т.н. действат федеративно, като решенията се вземат на свободни асамблеи. Решенията се пренасят от делегатите, изпратени за да представляват една обществена единица (фабрика, квартал, регион) пред останалите. Тези делегати се сменят на ротационен принцип и са пряко-отзоваеми по всяко време. Тяхната функция е да пренесат или да изпълнят решенията на асамблеите, а не да отсъждат или решават вместо останалите.

Освен това, наша цел е да осигурим достъп до продукти и услуги колкото се може по-справедливо и по-равнопоставено, като елиминираме източниците на акумулиране на богатство, собственост и власт, като капитализма и държавата. Капиталът е ориентиран към печалба, водейки до систематичен натиск за намаляване на заплатите, увеличавайки обема на работата и работното време. Ролята на държавата е да гарантира функционирането на капиталистическите отношения и да управлява обществото чрез своите институции, закони, съдилища и репресивни органи.

Ние се стремим към общество, където труда е освободен от капитала и държавата. Целта на МРА е общество, базирано на човешките нужди, а не на печалбата – либертарно-комунистическо общество. Практикуването на основните принципи на анархо-синдикализма представлява конкретен път към осъществяването на тази цел.

За повече информация, разгледайте сайтовете на секциите на МРА. 

Секции на МРА

Към 2015, асоциацията има 14 секции в Европа,

Южна Америка и Австралия. Това са:

AIT-SP (МРА – Португалска Секция)

ASF (Анархо-Синдикалистка Федерация – Австралия)

ASI (Анархо-Синдикалистка Инициатива – Сърбия)

CNT-AIT (Национална Конфедерация на Труда, Франция)

CNT-AIT (Национална Конфедерация на Труда, Испания)

COB (Бразилска Работническа Конфедерация)

FAU (Синдикат на Свободните Работници, Германия)

FORA (Регионална Работническа Федерация на Аржентина)

KRAS (Революционна Кондеферация на Анархо-синдикалистите, Русия)

NSF (Норвежка Синдикалистка Федерация)

USI-AIT (Италиански Синдикален Съюз)

PA (Пряко Действие, Словакия)

SF (Федерация Солидарност, Великобритания)

ZSP (Съюз на Синдикалистите в Полша)

Приятели на МРА

Автономен Работнически Синдикат (България)

Germinal (Жерминал, Чили)

Orestad LS (Орестад, Швеция)

Weiner Arbeiterinnen Syndikat (Виенски Работнически Синдикат, Австрия)

Секретариат на Международната Работническа Асоциация

ul. Targowa 22 lokal 27a 03-731 Warsaw, POLAND

secretariado@iwa-ait.org www.iwa-ait.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *