Половината бюджет на българина отива за храна и жилище

Общият доход на нашенеца за първото тримесечие е 868 лв.

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2011 г. е 868 лв. и спрямо същото тримесечие на 2010 г. се понижава с 2,1%, сочат данните на националната статистика.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата.

Доходите от работна заплата през първото тримесечие на 2011 г. средно на лице от домакинството са 459 лв., което е с 1,3% повече спрямо същото тримесечие на миналата година.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии.

През първото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват с 2,5% и достигат до 285 лв. средно на лице от домакинство.

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2011 г. е 775 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2010 г. с 1,4%.

Българинът харчи най-много за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.), което представлява 52,2% от всички разходи.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се понижават от 147 лв. през първото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на 2011 г., когато са 140 лв. средно на лице от домакинство.

Разходите за здравеопазване намаляват със 7,8% през първото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 45 лв.

Намаляват разходите за транспорт и съобщения.

Харчовете за алкохол и цигари също бележат спад от 10,0% и през първото тримесечие на 2011 г. възлизат на 32 лв. средно на лице от домакинството.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено.

Българинът потребява най много яйца и тестени изделия, следват плодовете, месото и зеленчуците.

Препечатано от: http://www.dnes.bg/obshtestvo/2011/05/31/polovinata-biudjet-na-bylgarina-otiva-za-hrana-i-jilishte.120036

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *