Премии по време на криза и във ведомството на Тотю Младенов

автор: Десислава Станева

В социалното министерство са отчели 1.26 млн. лв. като изплатени на персонала суми за облекло и ваучери за храна, става ясно от одитния доклад на Сметната палата за отчета на ведомството на Тотю Младенов за 2010 г., пише “Сега”.

Сумата е доста малка на фона на 7544 души, работещи в МСТП и останалите агенции и структури към него. Въпросът обаче е принципен, тъй като една от антикризисните мерки на правителството, приети през пролетта на 2010 г., беше да се съкратят всички разходи на държавните и общинските институции за облекло. Всички те по принцип раздават средства на служителите си за представително облекло. Изчисление с колко мярката ще помогне на бюджета нямаше. Още тогава се появиха информации от различните ведомства, че са побързали да раздадат сумите преди влизане на плана в сила. За социалното министерство също изтече такава информация, а данните я доказват.

Според отчета през 2010 г. са раздадени и близо 2.5 млн. лв. под формата на допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения. Премиите са разпределяни в рамките на закона, но не става ясно за каква свършена работа. Социалното ведомство беше едно от министерствата, които отказаха да отговорят на “Сега” раздавали ли са премии и срещу каква свършена работа. Оправданието беше, че това са лични данни, въпреки искането за обобщени такива.

Одитният доклад на Сметната палата е изключително критичен към отчета на социалното министерство. В него са открити много грешки, най-вече при отчитането на различните приходи и разходи. Сумите по едни пера са отчитани по други. Затова той е приет с много забележки и резерви. Заключението на одиторите е, че поради констатирани съществени грешки и нередности отчетът за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове не дава вярна и честна представа за достоверността, законосъобразността и редовността на включената в него финансова и нефинансова информация.

58 пъти е бил коригиран бюджетът на социалното министерство през 2010 г., като 30 от тях са само за четвъртото тримесечие. По закона за държавния бюджет МСТП трябваше да получи 771.8 млн. лв. трансфер от бюджета за социални плащания и останалите разходи и да си докара от собствени приходи още 27 млн. Още през април обаче стана ясно, че определените за разходи по-малко от 800 млн. лв. няма да стигнат само за детските добавки и социалните плащания. Затова при актуализацията на бюджета се наложи да бъдат предоставени още 142 млн. лв. на Агенцията за социално подпомагане. Така социалното министерство получи правото да изразходи 948.6 млн.лв., но по отчет то се е справило с 942 млн. лв., 5 млн. лв. по-малко са раздадени като социални плащания. Спестени са пари и от по-малкия брой на персонала – при уточнен план 8185 са отчетени 7544 души. За заплати и възнаграждения на наетите по трудови правоотношения са дадени 54 млн. лв. За заплати на политическия кабинет на министъра, който е от 7 души, са отишли 138 000 лв.

източник: http://www.novini.bg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *