Принципи

Автономната Работническа Конфедерация е синдикална организация, която е независима от държава, бизнес, политически партии, фондации и чужди посолства. И не прави компромиси по този въпрос!

 

Автономната Работническа Конфедерация е демократична организация, отделните членове и секциите са равнопоставени, а решенията се взимат на общи събрания.

 

Автономната Работническа Конфедерация е класова организация, която е отворена за работници, безработни, студенти и пенсионери – без разлика на убеждения, пол, възраст, раса, религия или етническа принадлежност!

 

Автономната Работническа Конфедерация безкомпромисно защитава, трудовите и човешки права на членовете си, пред държавни или европейски институции, работодателски организации, частни фирми или съдилища.

 

Автономната Работническа Конфедерация не подкрепя политически партии, не участва в предизборни кампании, не издига кандидати.

 

Автономната Работническа Конфедерация отхвърля казионния синдикализъм и синдикалната бюрокрация. Вътрешната организация, стратегията и тактиката на синдикалните секции на конфедерацията са базирани на самоорганизацията на работниците.

 

Автономната Работническа Конфедерация не участва в “тристранката”, нито в другите форми на “социален диалог” с работодателите и държавата.

 

Автономната Работническа Конфедерация е част международното работническо движение и поддържа връзки със сродни по цели и принципи, групи и организации.

 

Непосредствените цели, които Автономната Работническа Конфедерация си поставя са:

 

– незабавно и несимволично увеличаване на доходите ( заплати, пенсии, помощи, детски надбавки и др. ).

 

– намаляване на възрастта за пенсиониране и нова пенсионна система.

 

– незабавен край на търговията с човешкото здраве! Безплатно и общодостъпно здравеопазване! Достойно заплащане на труда на медицинските работници.

 

– безплатно, светско и общодостъпно образование.

– Противопоставяне на политиката на съкращаване на обществени разходи, приватизация, либерализация, дерегулации и т.н.

– социализация на всички обществени услуги – ток, вода, парно, транспорт. Тези услуги съществуват за да облекчават живота на хората, а не за да го правят още по-труден. Социализация на енергийния сектор и прекратяване на концесиите за полезни изкопаеми.

 

Основното средство на Конфедерацията за постигане на поставените цели и задачи е силата на организираните работници!

 

Твърдото ни убеждение е, че генерално решение на тежките системни проблеми, в рамките на днешната капиталистическа система не съществува! Затова ние се стремим и ще се борим, за ново, свободно, безкласово общество, основано на принципите на свободата, равенството, солидарността и взаимопомощта!