Принципи на АРК

Автономната Работническа Конфедерация е синдикална организация, която е независима от държава, бизнес, политически партии, фондации и чужди посолства. И не прави компромиси по този въпрос!

Автономната Работническа Конфедерация е демократична организация, отделните членове и секциите са равнопоставени, а решенията се взимат на общи събрания.

Автономната Работническа Конфедерация е класова организация, която е отворена за работници, безработни, студенти и пенсионери – без разлика на убеждения, пол, възраст, раса, религия или етническа принадлежност.

Автономната Работническа Конфедерация безкомпромисно защитава трудовите и човешки права на членовете си – пред държавни или европейски институции, работодателски организации, частни фирми или съдилища.

Автономната Работническа Конфедерация не подкрепя политически партии, не участва в предизборни кампании, не издига кандидати.

Автономната Работническа Конфедерация отхвърля казионния синдикализъм и синдикалната бюрокрация.

Автономната Работническа Конфедерация е част от международното работническо движение и поддържа връзки със сродни по цели и принципи синдикати и синдикални обединения.

Основното оръжие на Конфедерацията в обществените и икономически борби и трудовите конфликти е силата на организираните работници.

Твърдото ни убеждение е, че генерално решение на тежките социални проблеми в рамките на днешната обществено политическа система не съществува! Затова ще се борим за свободно и безкласово общество, основано на принципите на равенството в достъпа, социалната справедливост, солидарността и взаимопомощта!