Протест в подкрепа на работничките от нощния бар в хотел “Интернационал”

10818324_10206305995798578_2328455786137510016_o

На знаковата дата 8 март, ние, членовете на варненската секция на Автономен Работнически Синдикат, заедно с борбените работнички от нощния бар в хотел “Интернационал” проведохме протест пред вратите на хотела с искания за изплащане на дължимите заплати. Припомняме, че наемателя на нощния бар – фирма “Ванчелоти ЕООД” и в частност, лицето Иво Маринов в продължение на месеци държат без заплати десетки работници. Протеста се проведе от 16:00 часа пред входа на хотел “Интернационал” в к.к. Златни Пясъци като към него се присъединиха и приятели и роднини на ощетените работници. Освен към некоретния работодател, исканията бяха насочени и към управата на хотел “Интернационал”.

10608551_10206305947877380_7520226911930981425_o

Освен от медиите, протеста бе прилежно заснет и от няколко едри момчета с бръснати глави изпратени от управата на хотела.

10371473_868345253222632_3090851417016870782_n

 

Ние, като синдикалисти и като граждани, останахме приятно изненадани от доблестта на работничките, които проявиха инициатива, не наведоха глави пред несправедливостта и се опълчиха на некоректния работодател. Част от скандиранията, бяха  “СТИГА ЕКСПЛОАТАЦИЯ” и “ИСКАМ ДА ОСТАНА В БЪЛГАРИЯ”. Прави изключително впечатление, да видиш как тези млади момичета смело отстояват правата си, особено като знаем КОЙ е собственик на хотела. Надяваме се “бизнесмените” от Ванчелоти ЕООД и управата на хотел “Интернационал”,  да проявят благоразумие, и да изпълнят бързо всички искания на ощетените работници. Пълния текст на исканията на работниците можете да прочетете по-долу.

10624080_852903671422378_1740132527749403040_o

“При предния протест на 1 март 2015 г. не се яви нито представител на Венчелоти ЕООД, нито лицето Иво Маринов представящо се за наемател. Също така от управата на хотел Интернационал не проведоха среща с цел намиране на решение този сериозен скандал.

След завършване на протеста и към момента не са изпълнени исканията ни:

– за пълно изплащане на дължимите им заплати.

– за извършване на пълна проверка от Община Варна на дейността на нощен бар в хотел Интернационал;

– за извършване на пълна проверка от Инспекцията по труда на дейността на нощен бар в хотел Интернационал и в частност за постоянната практика да се заблуждават работниците, че ще бъде подписан трудов договор в нарушение на чл.61, ал.1, чл62, ал.1, чл.63 от Кодекса на труда;

От Хотел Интернационал АД чрез представителя си г-н Красимир Токушев се свързаха с организаторите на протеста за да съобщят, че договора за наем с фирма Венчелоти ЕООД е прекратен и че цялото оборудване на бара е задържано от Хотел Интернационал за възстановяване на неизплатените наеми и нанесените загуби от уронване името на хотела. Също така от хотела обещаха, че ще изплатят неизплатените трудови възнаграждения на потърпевшите служители. Въпреки това обещанието за изплащането на трудовото възнаграждение не беше изпълнено от хотела.

След извършена проверка беше установено, че задната врата на бара е запечатана, но от към официалния вход достъпа е свободен. На сайта на Хотел Интернационал АД е съобщено, че договора с наемателя е прекратен, но през цялото време не бяха представени доказателства за това.”

До

Г-жа Дарина Калчева Георгиева – Павлова

Собственик на ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД

Ул.Никола Тесла №3, ет.9, Бизнес център „София 1”

Гр.София 1574, район Слатина

ИСКАНИЯ ОТ ДИМИТРИНА СЛАВЧЕВА МЕТОДИЕВАИ ДЖУЛИЯ ДАНАИЛОВА ГЕОРГИЕВА

Уважаема г-жо Дарина Павлова,

С настоящото поставяме исканията си към Вас в качеството Ви на собственик на ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД във връзка с неизплатено трудово възнаграждение на множество служители от наемателя на нощния бар в хотел Интернационал.

Всички ние, ощетените български граждани започнахме работа в нощния бар, където г-н Иво Маринов се представяше постоянно за наемател. Той управляваше бара и с него се договаряхме за заплатите. След многократни настоявания, бяхме принуждавани да сключим трудов договор с фирма Венчелоти ЕООД, която след време разбрахме, че не е негова собственост.

В процеса на работа г-н Иво Маринов постоянно ни обещаваше, че ще си получим заплатите, като в един момент ни освободи от работа без да ни заплати нищо.

Именно поради това започнахме да си търсим правата, като уведомихме компетентните институции. В последващ момент проведохме среща са г-н Владимир Филипов, като му поставихме проблема.

Въпреки всичките ни усилия не получихме трудовите си възнаграждения и се наложи да пристъпим към законни протестни действия и по надлежния ред уведомихме Община Варна за предстоящите протести на 1 и 8 март 2015г.

След първия протест г-н Красимир Токушев ни уведоми, че договора с наемателя на нощния бар е прекратен и цялото обзавеждане и оборудване остава собственост на Хотел Интернационал поради неизплатен наем и причинени вреди.

В сайта на хотела има съобщение, че „от 5.03.2015 г. фирма Венчелоти ООД е вече бивш наемател на търговски обект на територията на комплекс Интернационал, като договора за отдаване под наем между фирмата – наемател и Хотел Интернационал АД е прекратен.” От самото съобщение никъде не се съобщава за какъв търговски обект става въпрос. Същото така е видно, че има разлика в търговските дружества защото ние имахме сключен трудов договор с Венчелоти ЕООД, а в съобщението се говори за Венчелоти ООД. Във връзка с горепосочените несъответствия поискахме да ни се представят доказателства за прекратяването на договора с наемателя на нощния бар, като г-н Красимир Токушев в началото обещаваше, но така и не представи никакви документи в подкрепа на твърденията си. Също така след извършената от проверка установихме, че на служебния вход са поставени лепенки, а централния вход към нощния бар е напълно достъпен.

На 6.03.2015г. г-н Красимир Токушев ни съобщи, че ръководството на Хотел Интернационал АД е решило да изплати заплатите на потърпевшите служители, което към днешен ден не беше изпълнено.

Уважаема г-жо Дарина Павлова,

На основание горното, считаме че Хотел Интернационал АД няма право да задържа движимото имущество собственост на Венчелоти ЕООД, находящо се в нощния бар с цел да удоволетвори единствено своето вземане за дължим наем. Поради което искаме:

– движимото имущество да бъде съхранявано с цел да бъде разпродадено от съдебен изпълнител или синдик и постъпилите суми да бъдат разпределени съобразно привилегията на всяко едно доказано и изискуемо вземане.

– в качеството ни на кредитори да бъде направен опис на цялото движимо имущество в нощния бар в наше присъствие, като същият бъде подписан от представители на Хотел Интернационал АД и Джулия Георгиева или Димитрина Методиева.

– да ни бъдат представени доказателства за прекратяване на договора с наемателят на нощния бар в хотел Интернационал, както и за размера на дължимите суми за неплатен наем.

При неизпълнение на исканията ни до 11 март 2015 г. ще бъдем принудени да продължим протестните действия, както и да сезираме компетентните органи.

Всички знаем за масовата практика на експлоатация в заведенията, особено тези в курортните комплекси – неизплатени заплати, нерегламентиран труд, неизплатени осигуровки, непосилни смени. Надяваме се борбата на работниците от нощния бар в “Интера” да послужи за пример на всички работници които стават жертва на измами в курортните комплекси и нощните заведения. Те трябва да знаят, че не са сами в борбата си и ние винаги ще застанем на тяхна страна.

One thought on “Протест в подкрепа на работничките от нощния бар в хотел “Интернационал”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *