Проучвания на АРК

Автономна работническа конфедерация стартира две проучвания по актуални теми, свързани с проблемите на работещите в страната. За тази цел направихме две анкети. На базата на вашите отговори бихме могли да внесем искания за законодателни промени, които да подобрят цялостното положение на работещите в страната.

Проучване за актуалните нагласи сред работещите в България

Анонимно проучване сред работници на свободна практика, на граждански и други форми извън трудовия договор

Внимание! Анкетите дават възможност за споделяне на лични данни с нас. Уверете се, че познавате политиката ни за опазването им.