Русия: Декларация на Конфедерацията на революционните анархо-синдикалисти във връзка с борбата за власт в Украйна

В Украйна се води борба за власт между съперничещи си групировки на буржоазната олигархия, в която борба, за съжаление, е впрегната и енергията на значителни слоеве от населението. Противопоставянето придобива брутален характер и вече е съпроводено с човешки жертви.

Анархо-синдикалистите не могат да подкрепят нито една от противостоящите страни в конфликта. За нас  е еднакво враждебен, както режимът на Янукович с неговата неолиберална икономическа политика и репресивни закони, които криминализират всякакъв род протести ( включително работническите стачки и борбите за независим Интернет ), така и “опозицията”, чийто тон се задава от либерали, националисти и откровено нацистки групировки. И двата лагера са консервативни и националистически и няма съществени различия между тях—нито в социално-икономическата сфера, нито в сферата на вътрешната и външната политика. Нито подчинение пред Европейския съюз, нито подчинение пред руската олигархия ще решат проблемите на трудещите се в Украйна. Дори може да се предположи, че победата на едната или другата буржоазна групировка, бореща се за власт или стремяша се да я удържи, ще катализира социална катастрофа в страната.

Ние считаме за справедлива съпротивата на трудещите се против неолибералната и диктаторска политика на правителството на Янукович. Но считаме за недопустимо каквото и да било съвместно участие в протести с буржоазната, националистическата и откровено фашистката “опозиция”.

Ние призоваваме либертарните групи и активисти от Украйна да действат самостоятелно, да издигат свои собствени лозунги и искания от социално-икономически характер и да ги отстояват в хода на работническата съпротива и социално – революционна борба.

Конфедерация на революционните анархо-синдикалисти (КРАС), руска секция на Международната работническа асоциация.

http://www.aitrus.info/node/3539

179419_10151558071639383_1653178776_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *