Солидарност с работниците от Неохим заплашени от масови съкращения

Този четвъртък, 10.10.2019 от 17:00 пред портите на химическия завод Неохим в Димитровград ще се проведе протест на работниците от завода с настояване да бъдат спасени техните работни места. Заради високите цени на газа (най-високите в Европа) и завишените емисионни квоти, от ръководството на завода обявиха, че предстоят масови съкращения и преустановяване на дейоността. Регионалните федерации и всички членове и симпазитанти на АРК изразяваме нашата солидарност с борбата на нашите приятели от независимия синдикат Асоциация на Химическите Апаратчици (АХА) в Неохим, както и с всички работници, застрашени от съкращенията. Ние смятаме, че е недопустимо за неуспеха в договарянето на приемливи цени на газта да заплащат работниците. Недопустимо е и да се води “зелена политика” чрез високи цени на въглеродните емисии отново на гърба на работещите и на цената на унищожение на поминъка им. Неохим дава работа на близо 1000 души – цели семейства работят в предприятието и преустановяването на неговата дейност би имало опустушителен ефект върху целя регион. Затова, ние заставаме зад призивите на рабтниците от Неохим към ръководството да не се извършват съкращения, докато не се изясни положението с цената на природния газ и съдбата на предприятието.

Искрено им пожелаваме успех в тази не лека борба и твърдо декларираме, че ще предприемем преки действия на солидарност, според ситуацията !

Ето и призива на синдикалните организации в предприятието, които съвместно организират протестните действия днес:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *