Според Евростат България е втора по най-голям ръст на безработицата в Европейския съюз

По данни на европейската статистическа служба ЕВРОСТАТ безработицата в еврозоната през март е останала непроменена спрямо февруари на равнище 9,9%. Безработицата в 27-те страни-членки на Европейския съюз през март също у останала непроменена спрямо февруари на ниво 9,5%. Страните с най-ниска безработица в Евросъюза са Холандия /4,2%/, Австрия /4,3%/ и Люксембург /4,5%/, а с най-висока Испания /20,7%/, Литва /17,3% през четвъртото тримесечие на 2010 г./ и Латвия /17,2% през четвъртото тримесечие на 2010 г./. В сравнение с година по-рано безработицата се е понижила в 16 страни-членки, нараснала е в 10 и е останала стабилна в Полша. Най-голямо нарастване на е регистрирано в Гърция /от 10,1% на 14,1% между четвъртото тримесечие на 2009 и четвъртото на 2010/, в България /от 9,7% на 11,4%/ и в Ирландия /от 13,1% на 14,7%/.

Препечатано от http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News/Pages/08_290411.aspx

One thought on “Според Евростат България е втора по най-голям ръст на безработицата в Европейския съюз

  • May 3, 2011 at 3:40 pm
    Permalink

    Според многоуважавания ни премиер Бойко Борисов, ние живеем по-добре от хърватите.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *