Увеличава се броят на жените в България, жертви на насилие

Според доклад представен на кръглата маса на тема „Превенция и европейски политики срещу насилишето срещу жените”, всяка четвърта българка е била жертва на насилие. Само за миналата година броят на жени пострадали от посегателства и престъпления а 26 497. От тях 27 са жертви на умишлено убийство, 173 са жертви на изнасилвания, 61 са били отвлечени, а най-голям процент са жертви на кражби и грабежи. От доклада става ясно, че тенденцията в това отношение върви към нарастване.

В доклада става ясно че 45 % от жените в Европа са били обект на някакъв вид насилие, а всяка пета е била жертва на домашно насилие.

Истината е че причините за насилието над жените в България, се коренят на първо място, в лошите социално-икономически условия в страната, все по-западащата култура и образование, високата безработица, честата и ранана употреба на алкохол и наркотици и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *