Федерации и секции към Автономна работническа конфедерация – АРК

В настоящата статия разясняваме различните видове федерации, секции и форми на обединение, които са възможни в рамките на структурата на АРК. Като приложение ще откриете линкове към документите, свързани с откриването им.

Регионална федерация

Регионална секция се основава в определено населено място. За учредяването ѝ са необходими поне трима души. За препоръчване е те да са председател, секретар и касиер/зам.-секретар. Тези трима души се ползват от защита от уволнение на работното място.

Важно: За да важи защитата от уволнение, е необходимо съответните работници да са на трудов договор. Освен това имайте предвид, че често работодателите прибягват към съкращаване на позиции вместо към директно уволнение, за да заобиколят законовата защита. В такъв случай може да се води дело за дискриминация, но тези дела са дълги и изходът от тях – несигурен. Препоръчително е работниците на водещи позиции, чиито имена обикновено се налага да се обявят, да са на трудов договор и на позиция, която не може да бъде съкратена лесно.

Фирмена, регионална секция

Фирмените секции в АРК се учредяват винаги към регионална федерация. Това е само формалност и фирмената секция може да се включи и към географски отдалечена федерация.

Както споменахме вече, трима души са достатъчни за основаване и на регионална федерация. Тоест, ако имате поне трима ваши познати, роднини и приятели в населеното място, където се намирате, които също се интересуват от това да се включат в независим синдикат, те могат да учредят регионална федерация. Тогава вашата фирмена секция ще е към регионалната федерация в населеното място.

Членски внос

Във вътрешния правилник са написани правилата за членския внос. Към момента 20% от фирмените секции се отчисляват към регионалната секция. Регионалната отчислява 10% към централната. Процентите, които се отчисляват към националната каса, се използват за заплащане на месечен хонорар на адвокат и за поддържане на малък офис в София за повече представителност.
Нямаме хора на заплата към синдиката. Всички сме работници, които се ангажираме на доброволни начала и целим да подобрим цялостното положение на трудещите се в страната. Нямаме намерение и в бъдеще да назначаваме хора на заплати. Идеята е да сме синдикат на истински работещи, а не на бюрократи.

Учредяване на секция

Учредяването на секцията става чрез събрание и попълване на протокола. По закон не сте длъжни да информирате работодателя кой е част от синдиката. Разбира се, в определен момент трябва да се знае, че има такъв, както и кой е в ръководството, за да бъде той взиман под внимание.

В учредителния протокол има изречение, в което се казва, че секцията е валидна след напускане на нейните учредители на други синдикати. Причината да оставим това изречение е следната: В повечето случаи другите синдикати забраняват в уставите си да има двойно членство. Фактът, че някой е участвал в сформирането на синдикална секция преди да напусне другия синдикат може да се използва срещу вас в спорни ситуации. АРК сама по себе си не поставя ограничения и за нас двойното членство не е проблем.

Друг тип секции в рамките на АРК

В рамките на АРК могат да се сформират и друг тип секции – например браншови или на работници, които имат сходни интереси. Ръководните позиции в подобни сдружения не носят защита от уволнение и в този смисъл няма значение дали се заемат от хора на трудов договор или от друг тип работещи. Подобни групи имат по-скоро активистки характер и целят постигането на по-глобални реформи в определен бранш или в сферата на трудовото право като цяло.

Например в момента се сформира група на работещите, които не са на трудов договор. Те стартират инициатива за законодателни промени и допълнения в полза на трудещи се като тях. Също така има и секция на екскурзоводите, които защитават съответно интересите на трудещите се в тяхната сфера.

Участието в повече от една секция е възможно. Към коя точно да се превежда членския внос е въпрос на вътрешна договорка. Моля, прочетете внимателно устава, правилника и принципите на синдиката.

Документи:

  1. Протокол за учредяване.
  2. Молба за членство.
  3. Декларация за хората, които са в ръководството, че боравят конфиденциално с лични данни.
  4. Директивата за лични данни (Само за четене)

Съхранение на документи

Документите се съхраняват на местно ниво. На официалния имейл или до офиса се изпраща/донася копие от учредителния протокол.
Ако разполагате със свое синдикално помещение, е добре документите с GDPR регламента, които се отнасят до съхранението на личните данни, да са разпечатани и оставени на видимо място там. А тези от вас, които боравят с лични данни, тоест най-вече съхраняват молбите за членство и протокола от учредяване и други подобни документи с лични данни, трябва да се разпишат в декларацията от точка 4.